Dystrofie is een vreemd fenomeen waarvan nog maar pas is aangetoond dat het te maken heeft met verstoring in de zenuwgeleiding na met name een trauma. Dystrofie komt het meeste voor bij slachtoffers van het vrouwelijk geslacht van middelbare leeftijd en het meest aan de bovenste extremiteiten (dat zijn de armen en handen).

We hebben meerdere dossiers behandeld waarbij dystrofie is opgetreden na een ongeval. Dystrofie kan ernstig invaliderend zijn, waarbij hoge schadeclaims moeten worden uitgekeerd.

De kreet dystrofie zult u tegenwoordig niet meer zo vaak tegenkomen, vaak wordt nu het begrip CRPS oftewel Complex Regionaal Pijn Syndroom gebruikt. Vroeger heette het ook Südeckse dystrofie, reflexdystrofie etc.

Neem direct contact op

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander dystrofie opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kunt u claimen bij dystrofie?

Vaak begint de dystrofie na een kneuzing van een arm of been. Er zijn voorbeelden van het overslaan van de dystrofie op de andere ledematen, dat levert wel altijd een discussie op met de aansprakelijke partij omdat de medisch adviseur dat niet altijd aangetoond acht.

Dystrofie is een zeer pijnlijke aandoening, waarbij ook naar onze mening een ruime vergoeding van smartengeld op zijn plaats is. Het smartengeld kan pas worden bepaald als er sprake is van een medische eindsituatie. Dat is bij dystrofie het moment waarop de dystrofie zich niet meer verder ontwikkelt. Soms dooft die uit, vaak blijft het wel in stand. De pijn bij een dystrofie kan worden verlicht door medicatie.

Al naar gelang de ernst en omvang van de dystrofie, kan er schade optreden bij het verrichten van arbeid, zowel betaalde arbeid als arbeid in en rond de woning. Die schadeposten zullen dan moeten worden vergoed, nadat ze zijn berekend. Het berekenen moet gebeuren op basis van gedegen rapportages van deskundigen, te weten een neuroloog, verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige. Ridder Letselschade kan deze disciplines inschakelen ter bepaling van de omvang van alle schadeposten. Ook de medisch adviseur van Ridder Letselschade is gespecialiseerd in het beoordelen van ernst en omvang van dystrofie.

Medische kosten

De medische kosten zullen doorgaans worden vergoed door de zorgverzekeraar. Echter, bij dystrofie zien wij veel alternatieve geneeswijzen opduiken, waartoe mensen hun toevlucht zoeken. Zo is er het bekende kruidenvrouwtje uit Macedonië, die bepaalde manipulaties uitvoert met de aangedane ledematen. De successen zijn kennelijk zo talrijk, dat allerlei slachtoffers uit heel Europa zich tot het kruidenvrouwtje wenden. Onze ervaring is dat verzekeraars doorgaans de kosten van de behandeling en de reiskosten wel willen vergoeden omdat de handelingen vaak succesvol zijn.

Letselschade door dystrofie

Dystrofie oftewel CRPS komt het vaakst voor bij:

  • vrouwen dan mannen (drie keer zoveel kans)
  • aan armen en handen;

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade door dystrofie dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks