Hoofdletsel is een verzamelterm voor vele vormen van letsel aan het hoofd. We onderscheiden hierbij letsel aan het gezicht, letsel aan de schedel, cosmetisch letsel, functioneel letsel, etc. Welke vorm van hoofdletsel ook is ontstaan, indien dat letsel is toegebracht door een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan Ridder Letselschade kosteloze rechtshulp verlenen bij het claimen van deze schade. Met onze uitgebreid netwerk van medisch adviseurs, verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdeskundigen weten wij precies welke schade wij namens het slachtoffer kunnen claimen.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

“U heeft door toedoen van een ander hoofdletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Schadeposten bij hoofdletsel

Het is eigenlijk onmogelijk om exact alle vormen van hoofdletsel te benoemen, laat staan alle verschillende schadeposten die daardoor kunnen optreden. Veelal zal er in elk geval sprake zijn van de volgende schadeposten:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • schoolachterstand/studievertraging;
 • medische kosten;
 • kosten voor huishoudelijke hulp;
 • verlies van zelfwerkzaamheid.

Smartengeld

Smartengeld vergoedt de immateriële schade en die vergoeding heeft betrekking op het verdriet dat iemand heeft door het toegebrachte letsel, of de gederfde levensvreugde. Indien iemand geen hobby’s meer kan uitoefenen levert dat geen kostenpost op maar wel immateriële schade. De hoogte van het smartengeld is dus afhankelijk van de ernst van het hoofdletsel en ook wat daarvan in de dagelijkse praktijk de gevolgen zijn. Als wij onder hoofdletsel ook even rekenen ernstig schedel- en hersenletsel, kunt u zich voorstellen dat het smartengeld al gauw in de tienduizenden euro’s kan lopen. Als door hoofdletsel coma ontstaat, kan dat smartengeld boven € 50.000,00 uitkomen.

Soms is sprake van verwondingen in het gezicht die cosmetische problemen opleveren. Ook al is er geen verlies van functies, dan nog kan er sprake zijn van een aanzienlijke smartengeldvergoeding. Ridder Letselschade heeft veel ervaring bij het vaststellen van smartengeld.

Verlies van arbeidsvermogen

Als hoofdletsel vooral betrekking heeft op de werking van de hersenen, kan er sprake zijn van zogenaamde cognitieve klachten (geheugenverlies, concentratiestoornissen, vergeetachtigheid etc.). Er kan dan al snel sprake zijn van verlies van arbeidsvermogen door het niet meer volledig kunnen terugkeren op de werkvloer. Soms moet dan worden gezorgd voor omscholing of bijscholing, maar soms is er gewoon ook sprake van werkloosheid. In dat geval treedt er schade op die we verlies van arbeidsvermogen noemen. Die schade moet worden berekend en geclaimd en daartoe maakt Ridder Letselschade veel gebruik van arbeidsdeskundigen en/of gespecialiseerde rekenbureaus.

Schoolachterstand en studievertraging

Bij hoofdletsel bij jeugdigen kan er achterstand optreden in de opleiding. We spreken dan over schoolachterstand of studievertraging. Deze kostenpost wordt tegenwoordig niet meer concreet berekend, maar wordt geschat met behulp van de Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad. Daarin worden genormeerde bedragen genoemd die variëren wat betreft de termijn van de studievertraging als ook wat betreft de gevolgde opleiding. Het maximum is een jaar vertraging op universitair niveau en dan moet u denken aan circa € 20.000,00.

Medische kosten

Uiteraard worden er medische kosten gemaakt die niet altijd worden vergoed door de eigen zorgverzekering. Als er sprake is van meer of andersoortige behandelingen dan die, die worden vergoed, moeten de extra kosten worden geclaimd bij de aansprakelijke partij. Uiteraard neemt Ridder Letselschade dat graag uit handen van het slachtoffer.

Huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid

Bij hoofdletsel kan er ook uitval ontstaan bij het uitvoeren van allerhande activiteiten in en rond de woning. Te denken valt aan het extra moeten inhuren van een externe huishoudelijke hulp tot het moeten maken van kosten voor een schilder of een tuinman. Immers, indien het slachtoffer zonder het ongeval zelf die werkzaamheden zou hebben uitgevoerd, maar dat nu vanwege het hoofdletsel niet meer kan, moeten er kosten worden gemaakt om die werkzaamheden toch te kunnen laten uitvoeren. Die werkzaamheden moeten worden betaald door de aansprakelijke partij.

Wat is hoofdletsel?

Hoofdletsel doet zich voor in alle soorten en maten.  U moet hierbij denken aan:

 • schedel- en hersenletsel;
 • cosmetisch letsel (littekens op aangezicht);
 • fracturen van schedelbasis, oogkas of kaak;
 • gebitsletsel;
 • cognitieve klachten door hersentrauma (geheugenverlies, concentratiestoornissen etc).

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij hoofdletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks