Schadevergoeding bij een klaplong door een ongeval

In onze praktijk komen wij af en toe ongevallen tegen waarbij het slachtoffer een klaplong heeft opgelopen. Dit is vaak een beangstigende ervaring die ook nog eens pijnlijk is. Soms duurt het een tijd voordat een patiënt weer helemaal genezen is zodat hij weer alle activiteiten kan gaan oppakken.

Wanneer er sprake is van een ongeval (bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval) waarvoor een ander aansprakelijk is, kan de letselschade die de klaplong teweegbrengt, worden geclaimd. Ridder Letselschade doet dat kosteloos voor u!

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander een klaplong opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

Schadeposten bij een klaplong

Bij een klaplong is meestal sprake van tijdelijke klachten en beperkingen. Niettemin kan er toch sprake zijn van letselschade, bijvoorbeeld smartengeld, verliezen van arbeidsvermogen en medische kosten.

Smartengeld

De veroorzaker van het ongeval moet de immateriële schade (die kan worden vergoed met smartengeld) vergoeden wanneer u door een ongeval een klaplong hebt opgelopen. Misschien moet u gedurende enige tijd in het ziekenhuis blijven waarbij een drain wordt geplaatst, misschien moet u worden geopereerd. Ook zult u misschien tijdelijk bepaalde hobby’s niet kunnen uitoefenen of uw werk niet kunnen verrichten. Dit alles levert immateriële schade op en die moet worden vergoed. Wij zijn specialisten op het gebied van het berekenen en claimen van smartengeld.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer iemand tijdelijk is uitgeschakeld voor zijn werk door een klaplong, kan er schade ontstaan op dat vlak. Weliswaar heeft een werkgever de plicht om een werknemer gedurende maximaal twee jaar zijn loon door te betalen, maar dat geldt niet altijd voor overuren of ploegentoeslagen. Als er tijdelijke arbeidsongeschiktheid is opgetreden door de klaplong, kunnen wij u helpen bij het claimen van de veroorzaakte schade.

Medische kosten

De meeste medische kosten zullen wel gedekt zijn onder de zorgverzekering. Mochten er kosten optreden die niet zijn gedekt (bijvoorbeeld reiskosten voor bezoek aan ziekenhuis en medisch behandelaren) dan kunnen wij die als schade voor u claimen.

Verschillende aspecten bij een klaplong

Uitval door een klaplong is meestal van tijdelijke aard. Vaak kan een simpele ingreep en een periode van rust een klaplong wel herstellen. Toch treedt er letselschade op in die periode, bijvoorbeeld:

 • immateriële schade door pijn en angst;
 • verlies van arbeidsvermogen door tijdelijke uitval;
 • medische kosten (die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar);
 • schoolachterstand of studievertraging door tijdelijke uitval;
 • litteken in de borstkas door plaatsing van drain;
 • verminderde longfunctie (mogelijk tijdelijk).

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij een klaplong dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.