Voetletsel is een veel voorkomend type letsel bij met name verkeersongevallen en arbeidsongevallen. Voetletsel kan in het dagelijks leven tot veel klachten en beperkingen aanleiding geven. Wanneer dit letsel is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan de letselschade die daardoor is veroorzaakt, worden geclaimd.

Ridder Letselschade is specialist op het gebied van letselschade claimen door voetletsel. Het fijne daarvan is, dat het kosteloos kan worden uitgevoerd voor het slachtoffer, omdat de aansprakelijke partij (de veroorzaker van het letsel) ook onze kosten van rechtshulp moet betalen.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander voetletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kunt u claimen bij voetletsel?

Uiteraard hangt het erg af van de aard en ernst van het voetletsel, welke letselschade er kan worden geclaimd. We zien wel vrijwel altijd dezelfde soorten schadeposten optreden, zoals smartengeld, verlies van arbeidsvermogen of extra kosten in huishouding en bij het onderhoud van huis en tuin.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Smartengeld kan niet worden berekend, er is geen formule voor. Bij de bepaling van de omvang van het smartengeld, wordt aan het eind van het dossier, wanneer er een medische eindsituatie is opgetreden, bepaald wat nou precies de omvang is geweest van het voetletsel op de levensvreugde van een slachtoffer. Er wordt gekeken naar lichamelijke beperkingen door het voetletsel, maar ook tot welke schadeposten die verder aanleiding hebben gegeven. Als iemand zijn baan is kwijtgeraakt of een hobby niet meer kan uitoefenen, is dat alleen al voldoende voor een verhoging van de smartengeldvergoeding.

Bij smartengeldvergoedingen wordt gekeken naar uitspraken van rechters in eerdere soortgelijke situaties. Dat heeft lange tijd betekend dat de smartengeldvergoedingen in Nederland erg laag bleven, in vergelijking met de ons omringende landen. Inmiddels gaan ook in Nederland gelukkig de smartengeldvergoedingen omhoog.

Bij voetletsel moet u denken aan smartengeldvergoedingen van enkele honderden, tot vele tienduizenden euro’s. Wanneer het voetletsel zo ernstig is dat een voet moet worden geamputeerd, kan een smartengeldvergoeding van € 50.000,00 of meer aan de orde zijn.

Verlies van arbeidsvermogen

Voetletsel geeft aanleiding tot verlies van arbeidsvermogen wanneer er sprake is van beroepen waarbij moet worden gelopen of gestaan. U kunt zich voorstellen dat werkzaamheden achter een bureau met voetletsel goed kunnen worden uitgevoerd en dat daarin niet direct sprake hoeft te zijn van verlies van arbeidsvermogen.

Mocht het voetletsel zo ernstig zijn dat iemand zijn beroep niet meer kunnen uitoefenen, dan kan er worden gekeken naar een ander beroep. Hierbij maakt Ridder Letselschade gebruik van arbeidsdeskundigen. Zij gaan kijken in overleg met de aansprakelijke partij welke werkzaamheden iemand dan wel kan gaan uitvoeren. Hier is soms sprake van een omscholingstraject en allerhande re-integratie-activiteiten.

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan er ook verlies van arbeidsvermogen ontstaan, wanneer iemand bijvoorbeeld geen onregelmatige werkzaamheden kan doen en daardoor toeslagen mist. Ook gemiste overuren kunnen onder deze noemer worden geclaimd.

Huishoudelijke hulp

Wanneer iemand voor het ongeluk huishoudelijke activiteiten ontplooide, maar dat door het voetletsel niet meer kan, kan ook hier schade optreden. Het zou kunnen zijn dat er een vervangende huishoudelijke hulp moet worden ingeschakeld en de kosten daarvan kunnen worden geclaimd bij de veroorzaker van het voetletsel.

Wij maken gebruik van de richtlijn van de Letselschade Raad voor het bepalen van de omvang van deze schadepost. Als er sprake is van een langdurige schadepost wegens huishoudelijke hulp, kunnen wij ook hiervoor een arbeidsdeskundige inschakelen.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Verlies van zelfwerkzaamheid betekent dat door het voetletsel iemand niet meer allerhande activiteiten kan uitvoeren in en rond zijn woning of op andere wijze. Was een slachtoffer voor een ongeval gewend om zelf zijn boot uit het water te halen en te schilderen en kan hij dat door het voetletsel niet meer doen, dan kan hier een schadepost optreden die op geld moet worden gewaardeerd. Ook het onderhoud van huis en tuin kan hieronder vallen.

Ook hier geldt dat wij deze schadepost kunnen berekenen aan de hand van een richtlijn van de Letselschaderaad, maar ook hier kan arbeidsdeskundige interventie aan de orde zijn wanneer deze schadepost tot ver in de toekomst zal blijven doorlopen.

Wat is letselschade door voetletsel?

Voetletsel is een veelvoorkomend type letsel dat zich vooral voordoet bij verkeersongevallen en arbeidsongevallen. Als fietser en voetganger loopt iemand een grote kans op het ontwikkelen van voetletsel. Ook bij bedrijfsongevallen zien wij dit nog wel eens gebeuren, ondanks dat daar vaak sprake is (en moet zijn) van beschermend schoeisel.

Als voetletsel aanleiding geeft tot klachten en beperkingen in iemands dagelijks leven, kunnen er schadeposten ontstaan. Als het voetletsel wordt veroorzaakt door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, kan de letselschade worden geclaimd.

Ridder Letselschade claimt dan doorgaans de volgende schadeposten:

 1. smartengeld;
 2. verlies van arbeidsvermogen (gederfd loon);
 3. medische kosten;
 4. kosten van extra huishoudelijke hulp;
 5. schade wegens verlies van zelfwerkzaamheid;
 6. soms schoolachterstand of studievertraging.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij voetletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks