Meniscusletsel komt opvallend vaak voor bij verkeersongevallen waarbij fietsers en voetgangers betrokken zijn. Uiteraard is meniscusletsel van oudsher een bekende sportblessure (met name bij voetballen), maar ook bij verkeersongevallen zien we dit vaak optreden. Het is dan natuurlijk de vraag of een ander aansprakelijk is voor het veroorzaken van het ongeval, want dan kan de letselschade die het gevolg is van het meniscusletsel bij de aansprakelijke partij worden geclaimd. Doorgaans zal er bij meniscusletsel geen sprake zijn van blijvende klachten en beperkingen, maar wel moet altijd rekening worden gehouden met toekomstige verslechtering.

Ridder Letselschade beschikt over een team van deskundigen, waaronder rekenkundigen, arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs. Samen met hen werken wij kosteloos voor het slachtoffer.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander meniscusletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadeposten bij meniscusletsel?

De eerste schadepost die in u op zal komen, zal de immateriële schade zijn die kan worden vergoed met smartengeld. Daarnaast zullen medische kosten optreden die niet door eigen zorgverzekeraar zijn gedekt. Tot slot zullen er wellicht ook beperkingen zijn in en rond de woning die ook schade opleveren.

Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die niet uit geld bestaat maar wel door geld wordt vergoed. Wij kennen hiervoor de zogenaamde smartengeldvergoeding. Hoeveel smartengeld er moet worden betaald, hangt natuurlijk af van het letsel en de beperkingen die het letsel in het dagelijks leven veroorzaakt. Hoe erger het letsel, des te hoger het smartengeld. Meniscusletsel wordt doorgaans ingedeeld bij licht letsel, omdat de beperkingen vrij snel afnemen en helemaal verdwijnen. U moet bij meniscusletsel denken aan smartengeldvergoeding van € 500,00 tot circa € 5.000,00.

Medische kosten

Medische kosten moeten altijd eerst bij de eigen zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Als er kosten overblijven die niet worden vergoed, of als er sprake is van een eigen bijdrage of eigen risico, dan kan dat worden geclaimd bij de aansprakelijke partij. Dat geldt ook voor extra fysiotherapeutische behandelingen die wellicht niet door een aanvullende verzekering zijn gedekt. Die kosten kunnen wij voor u claimen bij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid

Als er door het meniscusletsel beperkingen optreden om werkzaamheden te verrichten in huis (huishoudelijke hulp) of aan de woning of in de tuin, dan levert dat schade op die wij voor u kunnen claimen. Als u voor het ongeval gewend was om zelf uw tuin te onderhouden maar nu kan dat niet of tijdelijk niet, dan wordt dat verlies aan zelfwerkzaamheid genoemd. Die schadepost wordt berekend aan de hand van de richtlijnen van de Letselschaderaad. Datzelfde geldt voor de kosten van extra huishoudelijke hulp die moet worden ingeroepen omdat u beperkt bent door het meniscusletsel.

Voorbehoud voor de toekomst

Meniscusletsel wordt, zoals eerder beschreven, over het algemeen gerekend tot de categorie licht letsel. Echter, meniscusletsel kan wel aanleiding geven tot vervroegde slijtage oftewel artrose. Het is daarom wel slim om daarover afspraken te maken met degene die uw schade moet betalen. Bijvoorbeeld dat u het recht krijgt om nog een keer op de zaak te kunnen terugkomen als binnen een bepaalde periode blijkt dat er een verslechtering optreedt waardoor er schade ontstaat die nog niet werd vergoed. Dat kan door middel van een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst worden veiliggesteld.

Wat is meniscusletsel?

Meniscusletsel ontstaat wanneer het kniegewricht plotseling wordt blootgesteld aan een andere beweging dan de normale buiging of strekking van de knie. Bijvoorbeeld wanneer het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen in de lengteas gedraaid wordt of wanneer het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen wordt verschoven, bijvoorbeeld door inwerkende krachten van buitenaf.

Meniscusletsel is een bekende voetbalkwaal, maar ook in het verkeer komt meniscusletsel veel voor. Vooral wanneer er sprake is van verkeersongevallen waarbij fietsers of voetgangers betrokken zijn.

Enkele aspecten rond meniscusletsel:

 • meniscusletsel valt vaak onder de categorie licht letsel;
 • dit betekent dat de beperkingen vaak tijdelijk zijn;
 • let op verslechtering voor de toekomst;
 • eventueel opnemen van een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst.

Letselschade claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij meniscusletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks