Een miltruptuur betekent eigenlijk niet meer dan een scheuring van de milt. De milt is een orgaan in de buikholte, dat onder andere zorgt voor de regulatie van rode en witte bloedlichaampjes en een soort buffer vormt bij infecties. Het is een orgaan dat in beginsel wel gemist kan worden, maar niet zonder gevolgen voor iemand. Wanneer bij een ongeval een miltruptuur ontstaat, is kans op een inwendige bloeding en kan de milt eventueel operatief verwijderd worden.

Wanneer het ongeval is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan de schade die ontstaat door de miltruptuur worden geclaimd. Ridder Letselschade is specialist op het gebied van het claimen van letselschade en beschikt over een netwerk met medisch specialisten, rekenkundigen en arbeidsdeskundigen. Bovendien verrichten wij onze diensten kosteloos voor het slachtoffer!

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander een miltruptuur opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadeposten treden op bij een miltruptuur?

Als eerste valt te denken aan de medische kosten die moeten worden gemaakt. Daarnaast zal er sprake zijn van immateriële schade. En soms is de impact van een miltruptuur ernstiger, bijvoorbeeld als er sprake is van slachtoffers die hobby’s of beroepen hebben waarbij de milt niet kan worden gemist. Om u een voorbeeld te geven, een topsporter of een astronaut kan niet zonder milt zijn beroep goed uitoefenen. Een miltruptuur is ook een ernstige aandoening, die direct medisch ingrijpen vergt. Wanneer dat uitblijft, kan een levensbedreigende situatie ontstaan.

De volgende schadeposten kunnen dus optreden:

 • medische kosten;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • schoolachterstand of studievertraging;
 • smartengeld.

Medische kosten

De meeste medische kosten zullen gedekt zijn door de zorgverzekeraar. Mochten er echter kosten ontstaan die niet zijn gedekt, dan kunnen wij die ook voor u in rekening brengen bij de aansprakelijke partij als die tenminste zijn veroorzaakt door het ongeval en de daardoor ontstane miltruptuur.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer de milt moest worden verwijderd na de ruptuur, is het lichaam in verhoogde mate kwetsbaar voor infecties. Daarnaast treedt snellere vermoeidheid op. Het zou dus kunnen zijn dat bepaalde beroepen niet meer kunnen worden uitgeoefend, bijvoorbeeld werken in het leger (uitzendingen), lichamelijk zeer inspannende banen (stratenmaker). In dat geval moet er worden omgeschoold en gere-integreerd in een ander beroep. Daarbij kan natuurlijk sprake zijn van een lager salaris of een periode van arbeidsongeschiktheid. De daardoor veroorzaakte schade heet verlies van arbeidsvermogen en kan door ons worden berekend en geclaimd bij de aansprakelijke partij.

Schoolachterstand en studievertraging

Wij hebben een dossier in behandeling van een jonge vrouw die bij een verkeersongeval ernstig letsel aan haar milt heeft opgelopen. De milt hoefde dan weliswaar niet te worden verwijderd, maar de werking van de milt was wel verstoord. Dit leverde voor haar gedurende lange tijd (meer dan anderhalf jaar) een extreme vermoeidheid op. Daardoor is een schoolachterstand ontstaan. In haar geval was sprake van een HBO opleiding waar een vertraging ontstond van meer dan een jaar. De schade die daardoor is ontstaan, hebben wij voor haar aan de hand van de richtlijnen van de Letselschaderaad geclaimd bij de aansprakelijke partij. Om u een indruk te geven, één jaar studievertraging op universitair niveau betekent een schade op van ongeveer € 20.000,00.

Smartengeld

Wanneer een milt moet worden verwijderd na een miltruptuur, is sprake van blijvende invaliditeit. Blijvende invaliditeit betekent hier het berekenen van het percentage dat op grond van bepaalde richtlijnen kan worden aangegeven voor het verlies van een milt. Mocht er ook sprake zijn van het noodzakelijkerwijs switchen van beroep of het niet meer kunnen uitoefenen van bepaalde hobby’s, dan wordt het smartengeld natuurlijk verhoogd. Het is altijd moeilijk om in algemene zin iets over de hoogte van de smartengeldvergoeding te zeggen, maar om toch een bandbreedte aan te geven zou u kunnen denken aan bedragen tussen € 5.000,00 en € 20.000,00.

Wat is letselschade door een miltruptuur?

Een miltruptuur kan tot gevolg hebben dat de milt operatief moet worden verwijderd. Een miltruptuur kan spontaan optreden, maar meestal is er sprake van een van buiten inwerkend trauma, bijvoorbeeld een stompe buiktrauma bij een verkeersongeval. Bij het ontstaan van een miltruptuur moet direct operatief worden ingegrepen omdat er sprake is van een medisch noodgeval.

Na verwijdering van de milt, moet rekening worden gehouden met:

 • snellere vermoeidheid;
 • hogere vatbaarheid voor infecties;
 • wellicht omscholing naar ander werk;
 • blijvende invaliditeit.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij een miltruptuur dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks