Niet aangeboren hersenletsel komt gelukkig niet zo heel vaak voor bij aanrijdingen of bedrijfsongevallen. Maar, als er wel sprake is van niet aangeboren hersenletsel, dan is er meestal sprake van een ernstig ongeval met langdurige en vaak blijvende gevolgen. Deze gevolgen kunnen ingrijpend zijn en kunnen iemands leven volledig doen veranderen.

Ridder Letselschade heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan met ongelukken waarbij niet aangeboren hersenletsel optrad. Tot op heden is het ons altijd gelukt om de daardoor veroorzaakte letselschade vast te stellen zonder dat inmenging van de rechter nodig was. Bovendien konden wij deze zaken afronden zonder dat onze cliënt ons hoefde te betalen.

Neem contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander hersenletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadeposten kunnen optreden bij niet aangeboren hersenletsel?

Bij niet aangeboren hersenletsel kunnen tal van verschillende schadeposten optreden. Uiteraard, dat zult u begrijpen, is dit afhankelijk van de aard en ernst van het hersenletsel. Zo hebben wij momenteel een kwestie in behandeling waarbij een jongen die werd geslagen door zijn buurjongen met een golfclub. Hierbij is niet aangeboren hersenletsel ontstaan, hopelijk zal dit zonder blijvende gevolgen zijn. Uiteraard zullen daar de nodige jaren overheen gaan om dit uiteindelijk te kunnen vaststellen.

Bij niet aangeboren hersenletsel moet u onder meer denken aan de volgende schadeposten:

 • Schoolachterstand/studievertraging;
 • Verlies van arbeidsvermogen;
 • Medische kosten;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Smartengeld.

Schoolachterstand en studievertraging

Niet aangeboren hersenletsel treedt veel op bij jonge mensen, die bijvoorbeeld in het verkeer betrokken raken bij een ongeval als voetganger of fietser, dus zonder dat zij een helm dragen. Daardoor zien we al vaak ook direct een schoolachterstand ontstaan. Dit kan zijn doordat men opeens helemaal niet meer school gaat, of doordat de prestaties teruglopen. In veel gevallen treden er klachten op zoals concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, hoofdpijn, problemen met zien, problemen met horen etc.

Schoolachterstand of studievertraging wordt op geld gewaardeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijn studievertraging van de Letselschaderaad. Alle opleidingen zijn beoordeeld en gewaardeerd op waarde in het maatschappelijk verkeer. Studievertraging via deze richtlijn kan voor een periode van maximaal één jaar worden geclaimd. Het maximale bedrag is ca. € 20.000,00, waarbij dan sprake moet zijn van één jaar uitval op universitair niveau.

Verlies van arbeidsvermogen

Om dezelfde reden als hierboven genoemd, kan ook uitval in betaalde arbeid optreden. Dan is het arbeidsvermogen aangetast door het niet aangeboren hersenletsel. Wanneer er sprake is van een loondienstverband, zal voor een periode van maximaal twee jaar het salaris moeten worden doorbetaald door de werkgever. Daarna kan hetzij een uitkering worden aangevraagd, hetzij uiteraard (en hopelijk) de arbeid weer worden hervat.

Voor het geval er blijvende arbeidsongeschiktheid optreedt, moet die schade natuurlijk ook worden begroot en gevorderd. We maken daarbij gebruik van een arbeidsdeskundige en een rekenbureau. Ook kunnen wij een re-integratietraject verzorgen, waarbij een budget wordt gevorderd voor omscholing, bijscholing en herplaatsing.

Medische kosten

Veel van de medische kosten bij niet aangeboren hersenletsel zullen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Daaronder kunnen ook kosten vallen die bijvoorbeeld een logopedist of ergo therapeut in rekening brengt voor het weer opnieuw leren bewegen, praten etc. Mochten er kosten zijn die niet worden gedekt door de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld bepaalde alternatieve behandelingen of meer behandelingen dan de aanvullende verzekering vergoedt), dan kunnen wij die uiteraard voor u bij de veroorzaker van het ongeval claimen.

Onder medische kosten worden ook de kosten begrepen die ontstaan bij langdurige of permanente opname in een verpleeginstelling. De kosten daarvan worden vergoed onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ridder Letselschade beschikt over een netwerk van specialisten die ons en onze cliënten daarbij behulpzaam zijn.

Huishoudelijke hulp

Indien er tevens uitval is voor de onbetaalde activiteiten in en rond het huis, kan daar extra hulp nodig zijn. De kosten daarvan moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Hierbij kunt u denken aan het inschakelen van extra huishoudelijke hulp, een tuinman, de schilder voor de buitenboel, etc. Bij het berekenen van deze schadepost maken wij gebruik van arbeidsdeskundigen.

Smartengeld

Iedereen kent natuurlijk het begrip smartengeld, maar wat houdt dat nou precies in? Smartengeld is de vergoeding voor het u aangedane leed, het verdriet dat u hebt door uw letsel en het daardoor niet meer kunnen oppakken van uw eigen leven en/of voor het moeten ondergaan van vele pijnlijke operaties, het moeten volgen van een langdurig revalidatietraject en het moeten missen van bepaalde lichaamsfuncties. Dat alles wordt vergoed door middel van smartengeld.

In Nederland is het smartengeld nog steeds aan de lage kant, maar bij niet aangeboren hersenletsel zal al gauw sprake zijn van hogere smartengeldbedragen omdat er sprake is van een ernstige impact op het leven. Het smartengeld kan in de tienduizenden euro’s lopen, zeker ook wanneer sprake is van een comateuze toestand door het niet aangeboren hersenletsel. In dat geval kan het smartengeld meer dan € 100.000,00 bedragen. Bovendien kan in Nederland nog steeds alleen door het slachtoffer zelf, smartengeld worden gevorderd.

Aspecten bij niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel kan zich in verschillende vormen en gradaties voordoen. Al naar gelang daarvan verschilt de te claimen letselschade. Het verschilt natuurlijk nogal of er sprake is van een tik tegen iemands hoofd met enkele dagen hoofdpijn (waarbij in feite helemaal geen sprake is van daadwerkelijk hersenletsel) tot ernstig hersenletsel waarbij iemand blijvend in comateuze toestand is komen te verkeren.

De volgende schadeposten treden eigenlijk altijd wel op:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • huishoudelijke hulp/verlies van zelfwerkzaamheid;
 • schoolachterstand of studievertraging.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij niet aangeboren hersenletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks