Letsel aan de organen beschouwen wij als zwaar letsel in de letselschadebranche. Doorgaans is sprake van aanzienlijke klachten en beperkingen in het dagelijks leven en een lange revalidatieduur. Het verlies van een orgaan levert altijd blijvende invaliditeit op en daarmee smartengeld. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor het toebrengen van het orgaanletsel en daarvoor ook aansprakelijk is, kan Ridder Letselschade de schade voor u claimen. Wij brengen daarvoor aan het slachtoffer niks in rekening, omdat de verzekeraar van de aansprakelijke partij onze kosten moet betalen.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander orgaanletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke letselschade kunt u claimen bij orgaanletsel?

Dat is natuurlijk, u zult dat begrijpen, sterk afhankelijk van het orgaan dat is aangetast. Soms kan er sprake zijn van letsel in de vorm van het verlies van geur of smaak, soms is er sprake van gehoorschade of blindheid, soms zijn organen aangetast als longen, lever, nieren, milt of hersenen. Het is ondoenlijk om alle schadeposten te noemen die voor elk type orgaanletsel gelden, maar in algemene zin gelden wel de volgende schadeposten:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten
 • schoolachterstand/studievertraging;
 • huishoudelijke hulp/verlies van zelfwerkzaamheid.

Smartengeld

Zoals hierboven al omschreven, betekent het verliezen van een orgaan altijd dat er sprake is van blijvende invaliditeit. De blijvende invaliditeit wordt door medisch adviseurs vastgesteld aan de hand van speciale richtlijnen. Het percentage zegt iets over de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor de functie van het lichaam, niet zozeer voor de uiteindelijke schade. Het ligt er immers aan wat de invloed is van het verlies van een bepaald orgaan op het leven van het slachtoffer. De één zal zonder been nog kunnen werken, de ander kan niet meer werken wanneer de milt moet worden verwijderd.

Smartengeld kan niet worden berekend, maar moet worden geschat. Daarbij wordt gekeken naar eerdere uitspraken van rechters in soortgelijke situaties met vergelijkbaar letsel. Het smartengeld kan variëren van enkele duizenden euro’s tot tienduizenden euro’s. Wanneer er sprake is van ernstig hersenletsel met comateuze toestand tot gevolg, kan het smartengeld natuurlijk nog hoger oplopen. Raadpleeg onze website voor voorbeeldbedragen bij smartengeld.

Verlies van arbeidsvermogen

Soms betekent orgaanletsel ook het verlies van een betaalde baan. Zware lichamelijke beroepen kunnen niet worden uitgeoefend wanneer er sprake is van ernstig orgaanletsel. De schade die dan optreedt heet verlies van arbeidsvermogen en kan door Ridder Letselschade worden berekend en worden geclaimd. Hierbij maken wij gebruik van arbeidsdeskundigen en een rekenbureau.

Medische kosten

Bij orgaanletsel zullen medische kosten ontstaan, bijvoorbeeld vanwege operaties die moeten worden uitgevoerd. De meeste medische kosten zullen wel gedekt zijn door de zorgverzekering, maar soms komt het voor dat er extra kosten moeten worden gemaakt die niet worden vergoed. Die kunnen wij dan voor u claimen bij de aansprakelijke partij.

Schoolachterstand of studievertraging

Omdat orgaanletsel vaak langdurige revalidatietrajecten vergen, treedt vaak schoolachterstand of studievertraging op. Scholieren of studenten zijn extra vermoeid door bijvoorbeeld het verlies van een milt, maagproblemen, et cetera. De studievertraging die optreedt wordt tegenwoordig aan de hand van genormeerde bedragen berekend. Deze genormeerde bedragen zijn opgenomen in de richtlijn studievertraging van de Letselschaderaad. Ridder Letselschade heeft zich hier ook aan geconformeerd en berekend met enige regelmaat schoolachterstand of studievertraging op basis van deze richtlijn. Het varieert natuurlijk of er sprake is van 1 week uitval op de basisschool of een jaar uitval op de universiteit. Dat zijn zo ongeveer wel de uitersten. Eén jaar uitval op de universiteit betekent een schadepost van ca. € 20.000,00.

Huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid

Orgaanletsel heeft vaak ook invloed op de capaciteiten tot het verrichten van allerhande werkzaamheden in en rond de woning. Vaak zal hier sprake zijn van tijdelijke uitval, maar ook die moet worden opgevangen. De kosten die daaraan verbonden zijn, kunnen wij voor u in rekening brengen. U moet dan denken aan huishoudelijke activiteiten, zoals stofzuigen, boodschappen doen, bedden opmaken, koken, et cetera.

Verlies van zelfwerkzaamheid betekent, dat iemand niet meer alle activiteiten aan woning en tuin kan verrichten die zonder het orgaanletsel wel hadden kunnen worden uitgevoerd. Schilderwerkzaamheden, grasmaaien en dergelijke moeten dan door een ander worden verricht en die extra kosten kan Ridder Letselschade voor u claimen.

Wat is orgaanletsel?

Wat orgaanletsel is, kan natuurlijk niet eenduidig worden beantwoord. In algemene zin betekent het letsel aan een orgaan, maar voor de letselschade is het uiteraard erg belangrijk welk orgaan is aangedaan. Sommige organen kunt u missen, andere natuurlijk zeker niet. Sommige organen kunnen worden vervangen, bij anderen is dat weer lastiger. Door stompe buik trauma’s treedt veel orgaanletsel op aan bijvoorbeeld milt, maag, darmen, alvleesklier en dergelijke.

Bij orgaanletsel kan altijd smartengeld worden geclaimd als het orgaan moet worden verwijderd. Ook bij het rijden van een deel van een orgaan (lever) is dit van toepassing. In deze gevallen is sprake van blijvende invaliditeit gehele persoon. Wanneer orgaanletsel tijdelijk is, zal de uitval meestal tijdelijk zijn en ook de klachten zullen dan tijdelijk zijn. Toch kan de letselschade die daardoor wordt veroorzaakt, door Ridder Letselschade worden geclaimd.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij orgaanletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks