Een spraakstoornis kan optreden bij een ernstig trauma, waarbij geestelijk of lichamelijk letsel is ontstaan. Wanneer de spraakstoornis het gevolg is van letsel van de kaak of de mondholte, is er sprake van lichamelijk letsel. Wanneer de spraakstoornis optreedt als gevolg van een psychische aandoening na een trauma, is er sprake van een psychische verklaring. In beide gevallen kan er letselschade worden geclaimd, als de spraakstoornis is veroorzaakt door toedoen van een ander die daarvoor ook aansprakelijk is.

Het ligt er natuurlijk aan wat de impact is van de spraakstoornis in iemands leven en wat de aard en ernst is van de spraakstoornis. Wanneer de spraakstoornis zodanig ernstig is dat iemand zich in het dagelijks leven niet meer verstaanbaar kan maken, kan een aanzienlijke schadepost ontstaan. Ridder Letselschade kan u dan wellicht behulpzaam zijn bij het claimen van de schade. Dat doen wij geheel kosteloos voor onze cliënten, als er een aansprakelijke partij aan te wijzen is. In dat geval moet de aansprakelijke partij namelijk ook de kosten van rechtshulp voldoen.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander een spraakstoornis opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Letselschade door een spraakstoornis

Wanneer de spraakstoornis letselschade veroorzaakt, kan de schade worden geclaimd bij de veroorzaker daarvan. Aan welke schadeposten kunt u daarbij denken? Uiteraard geldt dit nooit in het algemeen, omdat bij elk letselschadedossier moet worden gekeken naar de specifieke situatie van iemand. Bij de één zal een spraakstoornis grotere invloed hebben op het dagelijks leven en leiden tot meer schade, dan bij de ander. Een radiopresentator zal veel meer hinder ondervinden van een spraakstoornis dan bijvoorbeeld een agrariër.

In algemene zin kunnen we stellen dat van de volgende schadeposten sprake zou kunnen zijn:

 1. immateriële schade
 2. verlies van arbeidsvermogen
 3. medische kosten
 4. schoolachterstand of studievertraging

 

Immateriële schade

Immateriële schade kan ook worden omschreven als gederfde levensvreugde. Door een spraakstoornis zal iemand zich niet of minder goed meer kunnen uiten in het dagelijks leven, waardoor los van alle materiële schade, sprake zal zijn van verdriet en minder levensvreugde. Alleen dat is al voldoende om in aanmerking te komen voor een smartengeldvergoeding, wanneer tenminste vaststaat dat de gederfde levensvreugde is veroorzaakt door de spraakstoornis, die weer het gevolg is van een aandoening waarvoor een ander aansprakelijk is. Bij een volledige spraakstoornis kan worden gedacht aan een smartengeldvergoeding van tienduizenden euro’s.

Verlies van arbeidsvermogen

Bij een spraakstoornis zal al snel sprake zijn van een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid. Vaak zien wij dat hier moet worden omgeschoold, omdat iemand niet meer goed kan functioneren in een baan. Immers, er zal altijd moeten worden gesproken en bij een spraakstoornis levert dit problemen op. Wij zien dan ook dat veelal een andere baan moet worden gekozen, waarbij de spraakstoornis niet meer tot arbeidsongeschiktheid lijdt.

Wanneer er sprake is van een verlaagd carrièreperspectief door de spraakstoornis, kan de schade die ook in de toekomst kan doorlopen, worden geclaimd bij de aansprakelijke partij.

Medische kosten

Bij spraakstoornis kunnen medische kosten ontstaan, of dat nou vanwege lichamelijke of geestelijke behandeling nodig is. Ook is er vaak sprake van de inzet van een logopedist, waarvan de kosten meestal volledig zijn gedekt onder een zorgpolis.

Voor zover er bij het optreden van een spraakstoornis medische kosten ontstaan die niet zijn gedekt, kunnen deze worden geclaimd bij de aansprakelijke partij.

Schoolachterstand of studievertraging

Meestal treedt een aanzienlijke vertraging op in de opleiding van iemand wanneer er sprake is van een spraakstoornis. De kosten hiervan worden berekend aan de hand van de richtlijn van de Letselschade Raad voor studievertraging. De maximale studievertraging bedraagt € 20.000,00 waarbij sprake is van één jaar studievertraging op universitair niveau.

Wat is schade door een spraakstoornis?

Bij een spraakstoornis kan letselschade ontstaan. Deze letselschade kan worden geclaimd bij de aansprakelijke partij, wanneer die voor het veroorzaken van de spraakstoornis aansprakelijk is. De letselschade kan uit verschillende onderdelen bestaan, maar de meest voorkomende zijn toch wel:

 • smartengeld (ter vergoeding van de immateriële schade);
 • verlies van arbeidsvermogen (vaak sprake van omscholing);
 • medische kosten;
 • studievertraging/schoolachterstand.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij een spraakstoornis dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks