Wervelletsel komen wij in de praktijk met enige regelmaat tegen, vaak bij verkeersongevallen. Wervelletsel kan verschillend van aard en omvang en daarmee van ernst zijn. Soms is er sprake van een lichte kneuzing, soms is er sprake van een fractuur van de wervel waarbij sprake is van verschuiving van de fractuurdelen of inzakking van het wervellichaam. Dan zien wij doorgaans aanzienlijke schadeclaims ontstaan.

Niet elke schade als gevolg van wervelletsel kan worden geclaimd. Daarvoor is het nodig dat het letsel door een ander is veroorzaakt en dat die ander daarvoor ook aansprakelijk is. Wanneer de veroorzaker van het wervelletsel een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten ten tijde van het ongeval, kan de letselschade door Ridder Letselschade kosteloos voor het slachtoffer worden geclaimd. Hierbij maken wij gebruik van verschillende deskundigen, waaronder een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige of een gespecialiseerd rekenbureau om de letselschade uiteindelijk goed in kaart te kunnen brengen met alle aspecten die daarbij komen kijken.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander wervelletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kunt u bij wervelletsel claimen?

Zoals al vermeld, hangt het erg af van de aard en ernst van het wervelletsel welke letselschade er ontstaat. Bij een kneuzing van een wervel zonder verdere complicaties, zal de schade over het algemeen gering zijn. Maar, wanneer wervelletsel aanleiding geeft tot zeer ernstige gevolgen, waaronder te rekenen ook een volledige hoge dwarslaesie, is een schadeclaim opstellen een ingewikkeld proces, omdat daarbij tal van aspecten een rol spelen.

Bij letselschade door een wervelletsel moet u in het algemeen denken aan de volgende schadeposten:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • mobiliteitsschade;
 • huishoudelijke hulp;
 • verlies van zelfwerkzaamheid
 • schoolachterstand/studievertraging.

Smartengeld

Ridder Letselschade heeft in meerdere dossiers de schadevergoeding vastgesteld waarbij sprake was van een volledige hoge dwarslaesie. Er was in die kwesties sprake van wervelletsel met de meest ernstige vorm van invaliditeit, waarbij de slachtoffers alleen nog hun hoofd iets konden bewegen. In die gevallen liep de claim voor immateriële schade (smartengeld) uit tot boven de € 200.000,00. Aan dergelijke bedragen moet u denken wanneer er sprake is van een volledige hoge dwarslaesie als gevolg van wervelletsel.

Natuurlijk kan wervelletsel ook aanleiding geven tot geringere klachten en beperkingen. In die gevallen zijn de vergoedingen voor smartengeld natuurlijk ook veel lager, u moet dan denken aan bedragen in duizenden of tienduizenden euro’s.

Smartengeld kan niet worden berekend, maar moet worden geschat aan de hand van de ernst en de impact op iemands leven. Ook wordt hierbij gekeken naar ons omringende landen en naar eerdere uitspraken van rechters in soortgelijke situaties. Niemand weet hoeveel smartengeld er precies moet worden uitgekeerd, maar iedereen kan zich voorstellen dat de impact van ernstig letsel met geld in feite niet valt te compenseren!

Verlies van arbeidsvermogen

Bij verlies van arbeidsvermogen moet u denken aan het niet meer kunnen uitvoeren van betaalde activiteiten, in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Dit kan van tijdelijke of blijvende aard zijn. Soms wordt er een uitkering verstrekt door het UWV, soms niet. Soms knakt er een carrière, soms moet er worden omgeschoold. Kortom, de post verlies van arbeidsvermogen kan bij wervelletsel een aanzienlijke schadepost zijn waarbij de nodige activiteiten moeten worden verricht om te zorgen dat de schade niet hoger is dan nodig. Soms moet iemand worden omgeschoold of bijgeschoold of moet iemand worden geholpen bij het herintreden na een ongeval waarbij wervelletsel is ontstaan. In die gevallen maken wij gebruik van arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs. Soms zijn ook onderzoeken door onafhankelijke artsen nodig om bewijs te verzamelen voor de omvang van de gevolgen van het wervelletsel.

Medische kosten

Bij wervelletsel kunnen veel medische kosten ontstaan die niet of niet volledig zijn gedekt onder de zorgverzekering. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage wanneer er hulp van buitenaf moet worden ingekocht. Er zijn ook kosten mogelijk van deskundigen die het slachtoffer moeten bijstaan om ervoor te zorgen dat van alle regelingen in optima forma gebruik wordt gemaakt. Ook die kosten rekenen wij tot de medische kosten.

Kosten die worden vergoed door de zorgverzekeraar, kunnen niet bij de aansprakelijke partij worden geclaimd. Wat wij bij ernstig wervelletsel nog wel eens tegenkomen, zijn bijvoorbeeld kosten van een pedicure. Mensen met een volledige hoge dwarslaesie kunnen hun teennagels uiteraard niet knippen en dit moet goed en deskundig gebeuren omdat slachtoffers daarin geen gevoel meer hebben. Een pedicure moet deze activiteiten dan ontplooien. Een zorgverzekering kent alleen vergoeding toe in speciale gevallen, maar wonderbaarlijk niet bij een totale hoge dwarslaesie. Die kosten claimen wij dan levenslang bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Mobiliteitsschade

Bij ernstig wervelletsel kan hier een grote schadepost ontstaan, omdat iemand aangepast vervoer nodig heeft. Er kunnen dan behoeften ontstaan die variëren van het begeleid op vakantie kunnen gaan, tot het zich kunnen bewegen met een scootmobiel of rollator. Ook zien wij vaak aangepaste vervoersmiddelen voorbijkomen die deels worden vergoed door WMO of andere instanties. Bij al deze schadeposten moet worden bekeken wie de kosten daarvan moet betalen en van welke regelingen er gebruikt kan en moet worden gemaakt. Ook hiervoor maakt Ridder Letselschade gebruik van verschillende deskundigen op dit gebied.

Huishoudelijke hulp

Het zal u verbazen hoe beperkt iemand is in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten wanneer sprake is van wervelletsel. Dat hiervoor dan ook extra hulp moet worden ingekocht, zal niemand verbazen. Natuurlijk is het afhankelijk van de ernst van het wervelletsel wat voor hulp en hoeveel hulp er moet worden ingekocht, maar voor de bepaling van deze schadepost maken wij gebruik van de richtlijn van de Letselschade Raad.

Soms is het nodig dat er een concrete berekening wordt gemaakt, dan moet er een arbeidsdeskundige worden gevraagd hiernaar een onderzoek in te stellen.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Als het wervelletsel zodanig ernstig is dat iemand zijn eigen tuin en huis niet meer kan onderhouden en dat voor het ongeval wel deed, kan ook hier schade ontstaan. Ook hier maken wij gebruik van de richtlijnen van de Letselschade Raad en ook bij deze schadepost geldt dat wanneer er sprake is van langdurige schade, een arbeidsdeskundige deze schadepost in rekening kan gaan brengen.

Schoolachterstand of studievertraging

Wervelletsel kan natuurlijk ook een schoolachterstand veroorzaken wanneer er sprake is van een langdurig revalidatietraject. Hiervoor kunnen soms ook kosten worden gemaakt om de school naar het slachtoffer te brengen, als het slachtoffer niet naar de school toe kan. Als ondanks al deze inspanningen toch een schoolachterstand ontstaat, kan die worden geclaimd. Hierbij maken wij ook gebruik van de richtlijn studievertraging van de Letselschade Raad, waarbij schadebedragen worden gekoppeld aan de verschillende opleidingen. Om u een indruk te geven: de maximum schadevergoeding voor 1 jaar studievertraging op een universiteit bedraagt ongeveer € 20.000,00.

Wat is letselschade door wervelletsel?

Letselschade door wervelletsel betekent, dat er beperkingen in iemands dagelijks leven zijn ontstaan doordat het letsel is veroorzaakt door een aansprakelijke derde. De letselschade kan dan worden geclaimd bij de veroorzaker daarvan.

Bij wervelletsel variëren de schadeposten natuurlijk naar gelang de ernst en omvang van het letsel. Bij gering wervelletsel behoren geringe schade bedragen, maar wanneer er sprake is van een volledige hoge dwarslaesie, kunnen de schadeposten omvangrijk zijn en zal de totale schade hoog zijn.

Aan welke schadeposten moet worden gedacht bij letselschade door wervelletsel? Vaak zien wij de volgende schadeposten opkomen:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • mobiliteitsschade;
 • huishoudelijke hulp;
 • schoolachterstand/studievertraging.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij wervelletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks