Wanneer bij een ongeval zenuwletsel is ontstaan, kan er letselschade optreden. Wanneer het ongeval, bijvoorbeeld een verkeersongeval of arbeidsongeval, is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan er letselschade worden geclaimd. Natuurlijk hangt het af van de ernst en omvang van het zenuwletsel welke schadeposten er kunnen optreden.

Ridder Letselschade is specialist op het gebied van letselschade claimen na zenuwletsel. Uiteraard maken wij gebruik van de nodige deskundigen, zoals onze medisch adviseur en arbeidsdeskundigen. Soms is het ook nodig om samen met de aansprakelijke partij, een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door een medisch specialist.

Wanneer de letselschade door zenuwletsel is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan Ridder Letselschade gratis rechtshulp verlenen aan het slachtoffer. De aansprakelijke partij betaalt dan immers ook de kosten van rechtshulp.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander zenuwletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Schadeposten bij zenuwletsel

Het is eigenlijk ondoenlijk om exact alle vormen van zenuwletsel te benoemen, laat staan dat wij alle verschillende schadeposten zouden kunnen noemen die daarbij optreden. Veelal zal er in elk geval sprake zijn van de volgende schadeposten:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • schoolachterstand/studievertraging;
 • medische kosten;
 • kosten voor huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid.

Smartengeld

Smartengeld vergoedt de immateriële schade en die vergoeding heeft betrekking op het verdriet dat iemand heeft door het toegebrachte letsel, of de gederfde levensvreugde. Indien iemand geen hobby’s meer kan beoefenen levert dat geen kostenpost op (juist een financiële besparing!) maar wel immateriële schade. De hoogte van het smartengeld is dus afhankelijk van de ernst van het zenuwletsel en ook wat daarvan in de dagelijkse praktijk de gevolgen zijn. Ridder Letselschade heeft veel ervaring bij het vaststellen van smartengeld.

Verlies van arbeidsvermogen

Als zenuwletsel vooral betrekking heeft op de werking van de hersenen, kan er sprake zijn van zogenaamde cognitieve klachten (geheugenverlies, concentratiestoornissen, vergeetachtigheid etc.). Er kan dan al snel sprake zijn van verlies van arbeidsvermogen door het niet meer volledig kunnen terugkeren op de werkvloer. Soms moet dan worden gezorgd voor omscholing of bijscholing, maar soms is er gewoon ook sprake van werkloosheid. In dat geval treedt er schade op die we verlies van arbeidsvermogen noemen. Die schade moet worden berekend en geclaimd en daartoe maakt Ridder Letselschade veel gebruik van arbeidsdeskundigen en/of gespecialiseerde rekenbureaus.

Schoolachterstand of studievertraging

Bij zenuwletsel bij jeugdigen kan er achterstand optreden in de opleiding. We spreken dan over schoolachterstand of studievertraging. Deze kostenpost wordt tegenwoordig niet meer concreet berekend, maar wordt geschat met behulp van de Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad. Daarin worden genormeerde bedragen genoemd die variëren wat betreft de termijn van de studievertraging als ook wat betreft de gevolgde opleiding. Het maximum is een jaar vertraging op universitair niveau en dan moet u denken aan circa € 20.000,00.

Medische kosten

Uiteraard worden er medische kosten gemaakt die niet altijd worden vergoed door de eigen zorgverzekering. Als er sprake is van meer of andersoortige behandelingen dan die, die worden vergoed, moeten de extra kosten worden geclaimd bij de aansprakelijke partij. Uiteraard neemt Ridder Letselschade dat graag uit handen van het slachtoffer.

Huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid

Bij zenuwletsel kan er ook uitval ontstaan bij het uitvoeren van allerhande activiteiten in en rond de woning. Te denken valt aan het extra moeten inhuren van een externe huishoudelijke hulp tot het moeten maken van kosten voor een schilder of een tuinman. Immers, indien het slachtoffer zonder het ongeval zelf die werkzaamheden zou hebben uitgevoerd, maar dat nu vanwege het zenuwletsel niet meer kan, moeten er kosten worden gemaakt om die werkzaamheden toch te kunnen laten uitvoeren. Die werkzaamheden moeten worden betaald door de aansprakelijke partij.

Wat is zenuwletsel?

Zenuwletsel kan optreden bij trauma’s, waarbij sprake is van ernstige kneuzingen, fracturen of andersoortige verwondingen. Wanneer zenuwletsel optreedt kan er sprake zijn van gevoelloosheid, het niet meer kunnen bewegen van ledematen, maar ook verlammingen. Dat geldt helemaal wanneer er sprake is van zenuwletsel in de centrale wervelkolom, dan kan er ook een dwarslaesie ontstaan.

Zenuwletsel doet zich voor in allerlei soorten en maten. De schadeposten die hierbij horen zijn hierboven genoemd. De volgende aspecten kunnen nog worden genoemd:

 • verlies van geur en smaak;
 • gevoelloosheid van de huid;
 • overgevoeligheid voor temperatuursverschillen;
 • bewegingsbeperking door bijvoorbeeld gestoord looppatroon;
 • verschillende soorten van verlammingen (onder andere dwarslaesie);
 • blindheid, doofheid of belemmerd spraakvermogen.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij zenuwletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks