Heeft u als motorrijder letselschade opgelopen na een ongeval? U heeft recht op een schadevergoeding als u kunt bewijzen dat de aansprakelijk niet bij u ligt en als u kunt bewijzen dat de letselschade door het motorongeval is veroorzaakt.

De specialisten van Ridder Letselschade kunnen u ondersteunen bij het claimen van uw letselschadevergoeding. Belt u naar 036 522 0342 of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag met de vergoeding waar u recht op heeft.

Gratis claimen

Nationaal keurmerk letselschade

Motorrijders en verkeersongevallen

Motorrijders zijn veel kwetsbaarder in het verkeer dan automobilisten. Indien u bij een ongeval betrokken raakt als motorrijder zal de lichamelijke schade al snel aanzienlijk zijn. Veel voorkomend letsel bij motorrijders:

  • Botbreuken
  • Kneuzingen
  • Hoofdletsel
  • Lelijke littekens

Welke schade wordt er vergoed?

Letsel na een motorongeval brengt vaak een hoop kosten en tijd met zich mee. Er zijn 2 type schade die vergoed kan worden indien de aansprakelijkheid bij de tegenpartij ligt.

Materiële schade

U kunt te maken krijgen met de materiële schade van het ongeval: medische kosten, verlies van inkomen, kosten voor huishoudelijk hulp, etc.

Immateriële schade

Na een ongeval kan er ook immateriële schade optreden. Dit is schade die minder tastbaar is, hierbij kunt u denken aan verdriet, pijn of psychisch letsel.  Dit noemen we ook wel smartengeld.

Wat dient er bewezen te worden?

Motorrijders vallen in tegenstelling tot fietsers en voetgangers onder de normale regels van het bewijsrecht. Dit wil zeggen ‘wie eist, bewijst’. U zult dus als motorrijder moeten aantonen dat de schuld van het ongeval niet bij u ligt.

Verkeersfout

In de meeste gevallen zult u moeten bewijzen dat de tegenpartij een verkeersfout gemaakt heeft. U kunt hierbij aan de volgende verkeersfouten denken:

  • een voorrangsfout
  • te snel rijden
  • een onverwachte of vreemde manoeuvre (inhalen)
  • te weinig afstand gehouden

Slecht wegdek

Indien u letselschade opgelopen heeft na een val over een slecht wegdek, dan kunt u mogelijk de gemeente waarin u gevallen bent aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Er wordt in dit geval gekeken naar het wetsartikel 6:174 BW (gebrekkige opstallen). Dit artikel zegt eigenlijk dat de bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert, de schade moet vergoeden.

Een wegbeheerder dient er zorg voor te dragen dat weggebruikers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de weg. U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding indien u kunt bewijzen dat er sprake was van een onveilige situatie.

Causaal verband

Naast de schuld van het ongeval moet u ook aantonen dat de schade die u opgelopen heeft, te wijten is aan het ongeval. Dit heet het causaal verband. Indien uw schade uit fysiek letsel bestaat is het causale verband vaak eenvoudig aan te tonen. Een botbreuk, kneuzing of andere wonden zijn eenvoudig (schriftelijk) vast te stellen door medische specialisten.

In geval van immateriële schade of als de schade pas later ontstaat is het causale verband lastiger vast te stellen. Ridder Letselschade kan u in die situaties ondersteunen door u te helpen met het verzamelen van de bewijsstukken.

Voorbeeldzaak behandeld door Ridder Letselschade

De heer B. overkwam in 2008 een ernstig ongeluk met zijn motorfiets. Hij haalde stilstaande auto’s in die aan het wachten waren bij een spoorwegovergang. Hij kwam hard ten val nadat een automobilist zijn stuur omgooide net op het moment dat de heer B. langs kwam rijden. De motorrijder brak een ruggenwervel.

De verzekeraar van de automobilist wilde in eerste instantie de aansprakelijkheid niet erkennen. De verzekeraar meende dat de heer B. daar niet mocht in halen en te hard gereden had. Het was dus zijn eigen schuld, zo was het verweer. De strafrechter legde de automobilist echter een boete op van 250 euro voor het in gevaar brengen van andere verkeersdeelnemer bij een bijzonder manoeuvre. Verder werd bewezen dat de motorrijder daar gewoon mocht inhalen.

De verzekeraar wilde vervolgens 50% van de aansprakelijkheid erkennen. Door toedoen van Ridder Letselschade is de mate van aansprakelijkheid aanzienlijk hoger uitgevallen. Wij zijn uiteindelijk rond de 75% uitgekomen mede omdat de heer B. zijn zaak wilde afronden. De heer B. kreeg uiteindelijk een schadevergoeding van € 100.000,-.

De heer B.

“Hierbij wil ik u, ook namens mijn vrouw enorm bedanken voor uw inzet omtrent mijn zaak. Sinds u, namens letselschade de Ridder mijn zaak heeft overgenomen kregen wij het gevoel dat er iets gedaan werd.”

Letselschade claimen na een motorongeluk

Wilt u schade claimen na een ongeval met uw motor? Ridder Letselschade kan u hierbij ondersteunen. Neem contact met ons op door te bellen naar 036 522 0342 of vul het onderstaande formulier in.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks