Heeft u letsel overgehouden aan een auto-aanrijding, bijvoorbeeld in de file door een kettingbotsing, die buiten uw schuld is veroorzaakt? Dan heeft u vrijwel altijd recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij voor uw geleden letselschade. Ridder Letselschade biedt gratis rechtshulp bij letselschade. Wij helpen u graag met het claimen van letselschade zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

  • Gratis rechtshulp bij het claimen van letselschade
  • Betrokken team letselschadespecialisten
  • Specialistische kennis bij het berekenen van smartengeld
  • Nationaal Keurmerk Letselschade
  • Vrijblijvend inloopspreekuur (maandags 09:00 – 12:00 uur)

036 522 0342 Stel een vraag

Nationaal keurmerk letselschade

Ga snel naar:

Schadevergoeding na een kettingbotsing? Doe de letselschadetest

Bent u betrokken geraakt bij een kettingbotsing en wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding van de aansprakelijk partij? Doe dan onze letselschadetest! De test bestaat uit (maximaal) 14 meerkeuzevragen en geeft snel een antwoord op de vraag of u kunt rekenen op een vergoeding van uw geleden fysieke en psychische letsel. Het invullen van de letselschadetest duurt ongeveer 3 tot 5 minuten.

Test: heeft u recht op een schadevergoeding?

Wilt u liever direct uw situatie bespreken met een van onze letselschadespecialisten? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 036 522 0342 of vul het onderstaande contactformulier in. Ridder Letselschade is tot 22:00 uur telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Whiplash of whiplashachtige klachten door een kettingbotsing?

Iedere dag gebeuren er tientallen verkeersongevallen in Nederland. Plotselinge filevorming en onoplettendheid bij bestuurders kunnen gevaarlijke situaties opleveren en in het ergste geval leiden tot ernstige verkeersongevallen, zoals kettingbotsingen of kop-staartbotsingen.

Een kettingbotsing of kop-staartbotsing kan grote gevolgen hebben voor de betrokkenen. Vaak is er niet alleen sprake van blikschade, maar ervaren slachtoffers ook lichamelijke en psychische klachten. Het plotseling krijgen van een klap van een achteropkomende auto of motor leidt dan ook niet zelden tot een whiplash of whiplashachtige klachten. Vaak bemerkt u de klachten pas later, maar ga dan altijd zo snel mogelijk naar een arts, of ga even met de ambulance mee. U moet later immers het bewijs voor uw klachten en dus voor uw letselschade leveren!

Lichamelijke klachten na een kettingbotsing kunnen van korte duur zijn, maar kunnen ook lang aanhouden waardoor werk en hobby’s tijdelijk of langdurig niet meer uit te voeren zijn.

Wanneer de aansprakelijkheid van een kettingbotsing is vastgesteld, dan kunt u als slachtoffer vrijwel altijd rekenen op een vergoeding van uw geleden lichamelijk letsel en psychisch letsel (dit wordt ook wel smartengeld genoemd).

Wie is aansprakelijk voor de kettingbotsing?

Bij verkeersongevallen zoals kettingbotsingen is voor de toekenning van een letselschadevergoeding de belangrijkste vraag wie aansprakelijk is. Bij de bepaling van de aansprakelijkheid zijn meerdere wetsartikelen van belang.

In de Wegenverkeerswet (Wvw) staat bijvoorbeeld in artikel 5 dat bestuurders zich zo moeten gedragen dat zij geen gevaar op de weg vormen en dat het verkeer op de weg niet gehinderd mag worden. In het daaropvolgende artikel (art. 6 Wvw) staat bovendien dat verkeersdeelnemers zich niet zo mogen gedragen dat door hun schuld een ongeval plaatsvindt. Artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstegens (1990) zegt verder dat elke bestuurder zijn auto tot stilstand moet kunnen brengen binnen de afstand waarover hij of zij de weg kan overzien. Dit laatste artikel zegt in feite dat elke bestuurder voldoende afstand moet bewaren tot zijn voorganger.

In verreweg de meeste gevallen is bij een kettingbotsing de achteroprijder aansprakelijk voor het verkeersongeval. De wet gaat er bij kettingbotsingen namelijk normaliter van uit dat de achteroprijder niet voldoende afstand heeft bewaard. Wanneer u van achteren bent aangereden, dan kunt u hierdoor vrijwel altijd rekenen op een schadevergoeding van de aansprakelijker partij. In de praktijk is het doorgaans de zorgverzekeraar van de aansprakelijk partij die schadevergoedingen toekent.

Gratis rechtshulp bij letsel door kettingbotsing

Heeft u letsel opgelopen door een kettingbotsing of kop-staartbotsing en wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding voor uw geleden schade? Onze letselschade-experts kunnen snel inschatten of u kans maakt op een letselschadevergoeding. U kunt ons bereiken door te bellen naar 036 522 0342 of door het onderstaande contactformulier in te vullen.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks