Een kop staartbotsing is één van de meest voorkomende auto-ongelukken. Bij een kop staartbotsing is er sprake van een botsing met 2 voertuigen, waarbij het ene voertuig achterop het andere voertuig is gereden. In Nederland komt een kop staartbotsing ongeveer 30.000 keer per jaar voor. Bij een dergelijk ongeluk is er helaas ook vaak sprake van letselschade. Veel voorkomende schade bij een kop staartbotsing is:

Wilt u snel weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Doe dan onze letselschadetest, binnen 5 minuten heeft u de uitslag.

Letselschadetest

Nationaal keurmerk letselschade

Het team van Ridder Letselschade

Tjip Ridder Lees meer
Jessica Ridder Jessica Ridder Lees meer
Carmela Matthijsen-Bignotti Lees meer
Eugenie Veder Eugenie Veder Lees meer
Priscilla Goosensen Priscilla Goosensen Lees meer
Charmaine Cerneus Charmaine Cerneus Lees meer
Ilana Malingré de Groot Ilana Malingré-de Groot Lees meer
Guus van der Steen Lees meer
Anne-Marie van Stein-Pijpers Lees meer
Jolanda Hogebrug Lees meer

Aansprakelijkheid bij een kop staartbotsing

Een hoofdregel in het verkeer is dat u altijd voldoende afstand houdt van uw voorligger, zodat een ongeluk voorkomen kan worden. Dit is bepaald in art. 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

In dit artikel ligt ook de grondslag van de aansprakelijkheid bij een kop staartbotsing. In de meeste gevallen is de bestuurder die achterop een voertuig rijdt, aansprakelijk voor de schade. In de praktijk is deze regel echter niet altijd direct toe te passen. Bij een ongeluk moet er daarom altijd gekeken worden naar het geheel van gedragingen van de bestuurders, de aard en ernst van het ongeval en overige omstandigheden.

In de volgende gevallen is degene die achterop rijdt niet aansprakelijk voor het ongeval:

  • Voorligger remt plotseling zonder enige aanleiding (denk aan remmen bij een groen licht)
  • Voorligger wisselt plotseling van rijbaan en remt
  • Voorligger snijdt u af en remt

Bewijslast bij een kop staartbotsing

Ook bij verkeersongelukken geldt ‘wie eist, bewijst’. Degene die van achter aangereden is, zal dus in principe moeten bewijzen dat zijn achterligger onvoldoende afstand heeft gehouden. Maar daarvan kan worden gezegd dat degene zijn/haar auto niet tijdig tot stilstand heeft kunnen brengen en dat moet altijd. Dus, het vermoeden van schuld ligt wel bij degene die achterop rijdt en het bewijs daarvan is meestal simpel te produceren.

Het is wel in uw belang (zowel voor de voorligger als de achterligger) om na het ongeluk zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Zo kunt u foto’s nemen van de schade en de plek van het ongeval. Ook kunt u informeren naar getuigen die een verklaring willen afleggen.

Welke schade kan ik claimen?

Er kunnen 2 soorten schade geclaimd worden, namelijk materiële en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is de schade die u niet had gehad indien u niet bij het ongeluk betrokken was geweest. U kunt hierbij o.a. aan de volgende schadeposten denken: verlies van verdienvermogen, medische kosten, reiskosten, en huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die minder tastbaar is en niet altijd in geld uit te drukken is. U kunt hierbij o.a. denken aan: leed of pijn, psychische schade, blijvende beperkingen, verlies van uw baan of uw hobby niet meer kunnen beoefenen.

Voorbeeld bedragen bij een kop staartbotsing

Whiplash na een kop staartbotsing € 46.036

Een busje rijdt bij een verkeerslicht achterop zijn voorligger. De bestuurder van de voorste auto heeft door dit ongeval een whiplash en ernstig blijvend hersenletsel opgelopen. Als gevolg van het ongeval is hij niet meer in staat om te werken. Ook moet hij dagelijks behandelingen ondergaan. De man vordert schadevergoeding voor geleden en nog te lijden schade wegens verlies van arbeidsvermogen, alsmede van de kosten van verzorging, opvang, deskundigen, fysiotherapie en medisch advies.

De schadevergoeding die de rechter uiteindelijk toekent, bedraagt € 46.063,-. Bij dit bedrag speelt het verlies van verdienvermogen een grote rol, want de rechter kent voor dit onderdeel van de schadevergoeding een bedrag toe van € 29.124,-.

Whiplash € 6.943

Een vrouw wordt van achter aangereden toen zij de oprit van haar woning op wilde rijden. Als gevolg van dit ongeluk heeft zij whiplashklachten. Ook heeft zij last van vermoeidheid, vergeetachtigheid en concentratiestoornissen. Dit leverde haar beperkingen op in het dagelijkse leven en tijdens en het sporten. Een medisch specialist heeft bij haar ook een invaliditeit van 6% vastgesteld.

De rechter kent aan haar een schadevergoeding toe van € 6.943,-.

Meer voorbeeld bedragen

Veelgestelde vragen kop staartbotsing

Bij Ridder Letselschade krijgen we vaak dezelfde soort vragen over de aansprakelijkheid en schadevergoeding bij een kop staartbotsing en daarom hebben we alle vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden al uw vragen graag.

Wie is schuldig bij een kop staartbotsing?

Het aanwijzen van de schuldige bij een kop staartbotsing kan soms erg lastig zijn. De schuldige wordt vaak bepaald aan de hand van bewijs en/of getuigen, maar het kan erg lastig zijn om voldoende bewijs te verzamelen. Dat zorgt ervoor dat in veel gevallen degene die achterop de ander rijdt als schuldige wordt gezien.

Wat te doen bij een kop staartbotsing?

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een kop staartbotsing is het belangrijk om direct bewijs en getuigen te verzamelen en (indien nodig) een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis te brengen. Als er sprake is van lichamelijk letsel, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de schadevergoeding.

Zit achteropkomend verkeer altijd fout?

Nee, achteropkomend verkeer zit niet altijd fout bij een kop staartbotsing, maar vaak is het door gebrek aan bewijs lastig om aan te tonen dat de voorligger verkeerd zat. Als achterligger moet u voldoende afstand bewaren, zodat u de tijd heeft om op onverwachte situaties te anticiperen. Vaak wordt dit als argument gebruikt om de schuldige aan te wijzen, hoewel dit dus niet altijd de waarheid is.

Wie is er aansprakelijk bij een kop staartbotsing?

Bij een kop staartbotsing is de schuldige niet altijd de aansprakelijke. Als de voorligger bijvoorbeeld plotseling en onnodig hard remt, is de kop staartbotsing waarschijnlijk zijn of haar schuld, maar als er onvoldoende bewijs van het ongeluk is, komt het vaak voor dat de achteropkomende bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs en getuigen te verzamelen.

Wie is er aansprakelijk bij een kop staartbotsing onder werktijd?

Bent u onder werktijd betrokken bij een kop staartbotsing? Dan is mogelijk de werkgever ook aansprakelijk voor de schadevergoeding, omdat het wordt gezien als een bedrijfsongeval.

Hoe bewijs ik mijn onschuld bij een kop staartbotsing?

Bent u achterop een andere auto gebotst, maar was het niet uw schuld? Dan kunt u uw onschuld bewijzen door bijvoorbeeld getuigen (omstanders of inzittenden) vragen om te verklaren, de andere betrokkene vragen om een schade-aanrijdingsformulier in te vullen of een dashcam te installeren, zodat u videobewijs heeft.

Contact met Ridder Letselschade

Heeft u vragen over letselschade of wilt u weten of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding na een kop staartbotsing? Neem dan contact op met Ridder Letselschade, wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 036 522 0342Ook kunt u onderstaand contactformulier invullen.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks