Nekletsel komt zeer veel voor bij verkeersongevallen, vooral bij kop staart botsingen. Vaak wordt aan nekletsel de benaming whiplash gegeven, maar dat is in feite onjuist. Het woord whiplash betekent eigenlijk niet meer dan de beweging die het hoofd ten opzichte van de romp maakt. Hierdoor kan een heel scala aan klachten ontstaan, maar dat is niet wat hier wordt bedoeld. Het gaat hier uitsluitend om letsel aan de nek zelf.

Ridder Letselschade heeft in de loop van de jaren veel expertise opgebouwd bij het laten vaststellen van nekletsel door de medisch adviseur en het vervolgens claimen van de daardoor veroorzaakte letselschade. Dit doen wij geheel gratis voor u als de aansprakelijke partij de schade moet betalen!

Neem direct contact op

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander nekletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadeposten bij nekletsel?

Nekletsel kan zich natuurlijk op allerlei manieren voordoen, waarbij de gevolgen kunnen variëren al naar gelang de ernst van het letsel. Is er inderdaad sprake van een kop-staartaanrijding waarbij sprake is van een geringe energie-overdracht (laag energetisch trauma), dan zal er sprake zijn van gering nekletsel. Is er sprake van een hoog energetisch trauma dan kan het nekletsel natuurlijk veel erger zijn en kan er ook sprake zijn van een WAD (zogenaamde Whiplash Associated Disorder). Dan kunnen ook de hierboven genoemde andere klachten optreden.

Nekletsel kan ook ontstaan zonder dat sprake is van een aanrijding. U kunt dan denken aan een bedrijfsongeval waarbij iemand iets op het hoofd krijgt. Wij kunnen de letselschade door het nekletsel pas claimen bij een ander, wanneer die ander aansprakelijk is voor het veroorzaken daarvan. Wanneer iemand zelf niet uitkijkt en met zijn nek een vreemde beweging maakt, kunnen wij geen letselschade claimen.

Welke schade kunnen wij dan claimen? U moet hierbij denken aan smartengeld, medische kosten, verlies van arbeidsvermogen, verlies van zelfwerkzaamheid/huishoudelijke hulp en studievertraging.

Smartengeld bij nekletsel

Bij nekletsel kan smartengeld worden geclaimd, wanneer er sprake is van uitval van minstens een aantal weken. Indien het nekletsel ook andere klachten veroorzaakt, zoals pijnklachten en bewegingsbeperkingen in en aan schouders, rug, etc of hoofdpijn, zal het smartengeld natuurlijk hoger zijn. Datzelfde geldt wanneer het nekletsel verantwoordelijk is voor de tijdelijke of volledige uitval van iemand voor zijn eigen werkzaamheden.

Bij nekletsel worden smartengeldbedragen uitgekeerd die variëren van € 500,00 tot ongeveer € 15.000,00.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer het nekletsel de oorzaak is van het uitvallen van iemand voor zijn of haar werkzaamheden, kan er sprake zijn van verlies van arbeidsvermogen. Ook moet er soms worden omgeschoold of weer worden gere-integreerd. Al deze kosten kunnen wij gratis voor u claimen bij de veroorzaker van uw nekletsel. Soms is daarbij de hulp van een arbeidsdeskundige nodig. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van arbeidsdeskundigen die ons en u daarbij kunnen assisteren.

Medische kosten bij nekletsel

De meeste medische kosten die bij nekletsel optreden, zullen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat er meer fysiotherapiebehandelingen nodig zijn dan er vergoed worden. De kosten van die extra behandelingen kunnen wij dan voor u claimen. Hier speelt de medisch adviseur een grote rol, om aan te geven dat de kosten die u maakt wel degelijk nodig zijn in verband met het u toegebrachte nekletsel.

Verlies zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp

Wanneer u door nekletsel bent geveld, zult u ook in uw huishouden daarvan nadelen kunnen ondervinden. U kunt bepaalde werkzaamheden niet meer goed uitvoeren en hebt daarbij hulp nodig. De kosten daarvan kunnen wij voor u vaststellen en claimen bij de verzekeraar. Datzelfde geldt wanneer u uw werkzaamheden in en rond de woning niet meer kunt uitvoeren, of u uw tuin niet meer kunt onderhouden. Ook die kosten kunnen wij voor u laten vaststellen en claimen.

Studievertraging of schoolachterstand bij nekletsel

Wanneer nekletsel ook gepaard gaat met zogenaamde cognitieve klachten (vergeetachtigheid, concentratiestoornissen en dergelijke) kan er ook studievertraging of schoolachterstand optreden. Wanneer er sprake is van maanden achterstand, kan dit op geld worden gewaardeerd. Tegenwoordig gebeurt dit aan de hand van de richtlijnen van de Letselschaderaad. Het gaat hier om genormeerde, vastgestelde bedragen. Om u een indruk te geven: een jaar studievertraging op een universiteit kost circa € 20.000,00.

Verschillende aspecten bij nekletsel

Nekletsel kan zich in verschillende vormen voordoen. Ook in ernst kan nekletsel nogal variëren. Bij laag energetische trauma’s treedt over het algemeen minder nekletsel op en zal de schade lager zijn. Bij hoog energetisch trauma’s is dat natuurlijk net andersom.

Ridder Letselschade beschikt over een uitgebreid netwerk van medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen om de gevolgen van het nekletsel, de eigenlijke letselschade, voor het slachtoffer te kunnen berekenen en claimen. Indien nodig schakelen wij één van onze huisadvocaten in die ook gespecialiseerd zijn in letselschade. Die kunnen dan eventueel een procedure bij de rechtbank voeren om de schade die het gevolg is van het nekletsel, te kunnen claimen.

Doorgaans treden de volgende schadeposten op:

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Letselschadebureau Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij nekletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks