Aansprakelijkheid bij storm

De storm die nu over Nederland raast, kan veel schade veroorzaken. Schade door omgevallen bomen, afgewaaide daken of dakpannen, etc. Als daardoor (letsel-)schade ontstaat, doemt al gauw de vraag op of daar iemand of iets voor aansprakelijk gesteld kan worden. Aansprakelijk stellen kan altijd, maar het gaat er om of er iemand of iets daadwerkelijk aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade.

 Aard van de aansprakelijkheid

Er moet, ter beantwoording van die vraag onderscheid worden gemaakt naar soort en aard van gebeurtenis, omdat daar een ander soort van aansprakelijkheid bij kan horen. Er bestaat namelijk risicoaansprakelijkheid en aansprakelijkheid door schuld. In het eerste geval is de aansprakelijkheid gekoppeld aan een bepaalde hoedanigheid, bijvoorbeeld als huizenbezitter of eigenaar/bezitter van een dier. Je hoeft dan geen schuld te hebben om toch aansprakelijk te kunnen zijn. In het tweede geval heb je iets gedaan (of nagelaten) op zodanige wijze dat er van schuld (of onrechtmatig handelen) gesproken kan worden.

Risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid van bijvoorbeeld de bezitter van een opstal (huis/gebouw) moet er sprake zijn van gebrekkigheid. Pas als de opstal een gebrek vertoont, kan er aansprakelijkheid zijn. Als het zachtjes waait en het dak komt naar beneden, zal de gebrekkigheid eerder aantoonbaar zijn dan in het geval van een zware storm. Immers, moet een dak tegen bijv. windkracht 10 of hoger ook bestand zijn? Indien er sprake is van een storm boven windkracht 10, dan zal er gauw sprake zijn van overmacht.

Omgewaaide boom, afgebroken takken

Indien er sprake is van een omgevallen boom of afgewaaide takken, kan er niet gesproken worden van een opstal. De risicoaansprakelijkheid kan daar dus geen rol spelen. Ook hier geldt weer, dat als er sprake is van geringe windkracht, een boom niet moet kunnen omvallen. Takken kunnen echter altijd wel afbreken, maar als daardoor schade ontstaat, zal een eigenaar van de boom wel moeten kunnen aantonen dat hij voldoende onderhoud aan de boom heeft gepleegd. Waait een boom om bij windkracht 10 of hoger, dan zal niet gauw aansprakelijkheid worden aangenomen, tenzij bijvoorbeeld al langer bekend was dat de boom verrot was en bijvoorbeeld op de lijst van om te hakken bomen stond. Dan had van een eigenaar mogen worden verwacht, zeker in druk bevolkte gebieden, dat de boom zou zijn verwijderd voordat de storm zou gaan woeden. Immers, de voorspelling voor de storm worden nu vaak al dagen vantevoren gegeven, ruim de tijd voor het nemen van de nodige maatregelen.

Kelderluikcriteria

Bij de beoordeling van die gevallen kunnen de zogenaamde Kelderluikcriteria een rol spelen. Daarbij wordt gekeken naar de maatregelen die genomen hadden kunnen worden, naar de voorzienbaarheid van (ernstig) letsel, etc. Als door middel van een simpele maatregel een ernstig letsel had kunnen worden voorkomen, kan er toch aansprakelijkheid zijn omdat de maatregel niet is genomen.

Ridder Letselschade

Ons advies is: blijf binnen met storm en neem geen onnodige risico’s. Mocht er toch letsel zijn ontstaan en vindt u dat er iemand aansprakelijk is, bel ons dan. Wij kunnen u vertellen of u een zaak hebt of niet. Wij claimen uw letselschade gratis! Op werkdagen tot 22.00 uur beschikbaar voor al uw vragen via0365220342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks