Test: heb ik recht op schadevergoeding?

De letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 minuten heeft u een uitslag.

Doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

  • Reactie op ingezonden brief van het NIVRE aan de Tweede Kamer

  • Problemen in letselschadeland: open brief Tweede Kamer

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

Aansprakelijkheid voor letselschade na val in duiker

18 November, 2013 13:07

Een beheerder van een terrein is aansprakelijk voor de letselschade van een bezoeker van dat terrein. Zo ongeveer luidt de sterk verkorte uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 12 november 2013. De beheerder van het stuk natuurterrein was de Stichting Het Noord-Brabants Landschap (NBL). Een vrouw was in een verborgen kuil (duiker) gevallen en had letsel opgelopen waardoor zij schade leed. Volgens de rechtbank was er geen sprake van eigen schuld van het slachtoffer vanwege overtreding van een algemene verbodsbepaling bij de toegang tot het terrein.

Landgoed Zoomland

Het ging om een terrein dat ter plaatse bekend staat als landgoed Zoomland, en dat is ingericht voor recreatieve doeleinden, onder meer door het aanleggen en onderhouden van wandelpaden. Bij het betreden van het landgoed zijn langs de paden borden geplaatst waarop staat vermeld dat het terrein is opengesteld, maar dat de toegang is verboden (onder meer) 'buiten wegen en paden' en "wanneer u iets beschadigt of meeneemt". Het slachtoffer bezocht het landgoed in augustus 2012 en tijdens een wandeling heeft zij daar, buitend e wandelpaden, bramen geplukt. Bij het plukken van de bramen is zij in een gat/kuil gevallen van ongeveer 1,5 à 2 meter diep. Ter plekke bleek onder het pad een oude duiker te liggen, een doorvoer voor een sloot die inmiddels aan één zijde van het pad was gedempt, maar aan de andere zijde niet. Daar liep de oude sloot een bosje in. Omdat deze sloot niet meer werd gebruikt, de duiker en de sloot overwoekerd geraakt met braamstruiken en op die manier aan het zicht onttrokken. NBL wist dat deze situatie gevaarlijk was en had twee kleine waarschuwingspaaltjes geplaatst.

Volgens de vrouw had NBL veel meer moeten doen om te voorkomen dat men erin zou vallen en volgens NBL mocht de vrouw niet van de wandelpaden af en had zij dus eigen schuld. Bovendien moet je je bedacht zijn op oneffenheden in een terrein en had NBL ervoor gewaarschuwd door middel van waarschuwingsborden. Kortom, partijen stonden tegenover elkaar.

Waarschuwingsbord en paaltjes onvoldoende

De rechtbank overwoog dat alleen het plaatsen van twee korte paaltjes onvoldoende was, zeker omdat NBL wist en goed vond dat er bramen geplukt werden buitend e gebaande paden. NBL had op andere wijze ervoor moeten zorgen dat men gewaarschuwd werd en NBL wist ook dat er een diep gat zat. Daarbij moet NBL ook lettten op de kans dat er letsel kan ontstaan en hoe ernstig dat letsel dan kan zijn. NBL moet er ook vanuitgaan dat niet elke bezoeker altijd dezelfde oplettendheid aan de dag legt. Ook het niet-zchtbaar zijn van de kuil door de bramenstruiken speelde een rol.

De rechtbank vindt niet, dat NBL voldoende voor het bestaande gevaar had gewaarschuwd door de verbodsbepalingen op het bord bij de toegangsweg en de paaltjes van beperkte hoogte in de berm ter plekke bij de duiker. Van deze maatregelen viel volgens de rechtbank niet te verwachten dat recreanten zich ter plekke van de duiker zouden onthouden van activiteiten waardoor het bestaande gevaar zich kon realiseren. En dat wist het NBL terdege.

Aansprakelijk voor letselschade

Als je dat dus allemaal weet en het nemen van een afdoende maatregel bovendien niet heel ingewikkeld is, had die maatregel moeten worden genomen. De rechtbank vond NBL dus aansprakelijk voor de letselschade van de vrouw.

Vraag het Ridder Letselschade

Een ongelukje zit in een klein hoekje, dat blijkt dus maar weer eens. Zo ben je aan het bramen plukken, zo lig je in een diep gat en heb je letsel. Dit soort ongevallen komt veel voor en vaak weten de slachtoffers niet dat er letselschade geclaimd kan worden. Om die mogelijkheden te beoordelen, biedt Ridder Letselschade in Zeewolde, gratis advies aan, telefonisch of per e-mail.

Bel ons op werkdagen tot 22.00 uur gratis via 036-5220342 of klik hier voor het contactformulier.

Terug
Test: recht op letselschade?