Aansprakelijkheid werkgever voor schouderletsel

Een werkgever wordt door het Gerechtshof Den Bosch aansprakelijk geacht voor het ontstaan van schouderletsel. Dat is de uitkomst van een procedure voor het hof die ruim 12,5 jaar na het voorval duidelijkheid brengt in de aansprakelijkheidskwestie.

Toedracht ‘bedrijfsongeval’

Een werknemer van een sloopbedrijf liep in april 2002 een schouderluxatie op doordat collega hem aan zijn arm omhoog trok. De werknemer leed daardoor letselschade, die hij vorderde van zijn werkgever. Er was dus geen sprake van een bedrijfsongeval in de eigenlijke betekenis van het woord, maar meer van een soort van stoeipartij. De werkgever ontkende trouwens dat er door het trekken aan de arm, schouderletsel was ontstaan en dat er sprake was van een ruk aan de arm. De man zou geleidelijk aan zijn arm omhoog zijn getrokken.

Deskundigenbericht

Teneinde duidelijkheid te brengen in deze kwestie, had het hof een schouderchirurg als deskundige gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Orthopeed Willems, erkend schouderspecialist, beantwoordde de vragen in het deskundigenbericht.

Het hof nam de conclusie uit het deskundigenbericht over, namelijk dat met grote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat de man niet geleidelijk uit de ligstand aan zijn arm omhoog is getrokken, maar dat aan zijn arm moet zijn gerukt dan wel harder dan nodig is getrokken. Uit de deskundigenberichten volgt dat de schouder voorafgaand aan het voorval goed was en dat er sprake is geweest van een forse krachtsuitoefening.

Aansprakelijkheid

De dader was een ondergeschikte van het sloopbedrijf, ook al werd ook hier door het bedrijf anders over gedacht. Aangezien op de werkvloer waas het voorval gebeurde, een medewerker van het sloopbedrijf de leiding had, werd toch ondergeschiktheid van de dader aan het sloopbedrijf aangenomen.

Door te handelen zoals de man heeft gedaan, heeft deze ondergeschikte een onrechtmatige daad gepleegd in de zin van art. 6:162 BW. De werkgever is hiervoor aansprakelijk op grond van art. 6:170 BW.

Vragen over letsel door een bedrijfsongeval?

Deze zaak heeft wel heel lang geduurd voordat er duidelijkheid werd gebracht in de schadevergoedingsplicht van de werkgever. Hebt u een vraag over een bedrijfsongeval waardoor letsel en schade is ontstaan? Stel ons die vraag dan, gratis en voor niets. U kunt op werkdagen tot 22.00 uur vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen via 036-5220342. Of klik hier om de letselschadetest te doen. Dan ziet u gelijk of u een claim kunt indienen.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks