Afgeronde letselschade zaken

Het is alweer enige tijd geleden dat wij u berichtten over letselschadedossiers die wij succesvol hebben afgesloten. Dat betekent dat er in de tussentijd de nodige dossiers te bespreken zijn. Ik bespreek er twee, die beide wel in het oog springen.

Medische misser na jaren pas ontdekt!

Allereerst het dossier van de heer A. Hem overkwam aan het begin van deze eeuw een ernstig verkeersongeval, waarbij hij blijvend aangezichts- en ander hoofdletsel opliep. Hij werd behandeld in het Erasmus Medisch Centrum, waar onder meer verschillende drains in zijn hoofd werden geplaatst.

De man bemerkte in de jaren daarna in toenemende mate dat hij in een sociaal isolement terechtkwam, mensen gingen hem mijden. Ook familieleden bleven bij hem uit de buurt. De oorzaak daarvan lag aan de stank die de man inmiddels was gaan verspreiden. Na uitvoerig onderzoek in het ziekenhuis bleek, dat één van de vier drains in het hoofd van de man was achtergebleven! Volgens de man zou de stank door de achtergebleven drain worden veroorzaakt. Toen die eenmaal was verwijderd, hield de stank namelijk ook op.

Ridder Letselschade heeft het Erasmus Medisch Centrum aansprakelijk gesteld. Na intern onderzoek is de aansprakelijkheid ook erkend, maar daar waren we er natuurlijk nog niet mee. Toen moest nog worden uitgezocht waaruit de schade bestond en of de vieze lucht rond onze cliënt, daadwerkelijk werd veroorzaakt door de drain. De man zelf dacht in elk geval van wel en eiste een aanzienlijke schadevergoeding. Uiteindelijk is de schade voor een lager bedrag geregeld dan de man in gedachten had, omdat het zogenaamde causale verband tussen de stank, de achtergebleven drain, het sociaal isolement en daardoor veroorzaakte schade, niet volledig kon worden hardgemaakt. De man was overigens wel heel blij dat na al die jaren werd ontdekt wat nu precies de stank had veroorzaakt en dat er ook nog een schadevergoeding voor werd betaald, al was het dan wat minder dan hij aanvankelijk in gedachten had.

Bejaarde fietsster geschept door automobilist

In 2007 wordt een op dat moment 78-jarige vrouw op haar fiets door een personenauto aangereden toen zij een doorgaande weg overstak. Zij smakte op het asfalt en liep ernstig en blijvend letsel op aan onder meer haar hoofd en gezicht. De verzekeraar van de auto erkende aansprakelijkheid op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet, maar wel met een bepaald percentage eigen schuld.

De vrouw woonde op het moment van de aanrijding nog zelfstandig in haar eigen woning. Zij onderhield zelf haar tuin, luisterde muziek en voerde zelf haar huishouding. Na het ongeval was van dit alles geen sprake meer, zij werd hulpbehoevend. Zij had geen goed zicht meer, viel regelmatig en was echt de kluts kwijt. Zij moest vanaf dat moment worden ondersteund door familie en hulpverlenende instanties. Een hele trieste situatie was ontstaan.

Nu kunt u zich voorstellen dat bij het claimen van verschillende schadeposten discussie ontstaat met de verzekeraar, omdat de dame immers al van enige leeftijd was en er vanuit mocht worden gegaan dat sommige schadeposten ook zouden zijn ontstaan indien er geen ongeval zou zijn gebeurd. Bovendien werd het grootste deel van de schade veroorzaakt door alle uren, dagen en maanden hulp die de dochter van de vrouw had verleend. Zij heeft in feite een aantal jaren van haar leven opgeofferd om haar moeder te kunnen verzorgen. Hoe moesten die uren hulp enerzijds worden bewezen en anderzijds worden begroot? Het waren bovendien uren verleende hulp op het gebied van het voeren van administratie, die worden weer anders beoordeeld dan verleende mantelzorg, het doen van huishoudelijke werkzaamheden of werkzaamheden in en rond de tuin en woning.

Uiteindelijk heeft Ridder Letselschade een minnelijke regeling weten te bereiken waarmee namens de dame kon worden ingestemd. Zo kwam aan een letselschadetraject van bijna 10 jaar een einde. Nu hopen wij dat de dame in kwestie nog (lang) van haar schadevergoeding kan genieten, ook al is die schade hoofdzakelijk in het verleden geleden.

Vraag het Ridder Letselschade!

Wij krijgen vaak vragen binnen over letselschade van mensen die niet weten hoe het werkt of waar ze naartoe moeten gaan met hun vragen, zo ging dat ook in de hiervoor beschreven situaties. Vaak zit daar ook een vraag bij hoeveel wij kosten en of wij beter werken dan een rechtsbijstandsverzekeraar. Ik kan daar het volgende over zeggen.

Ridder Letselschade of rechtsbijstandsverzekeraar?

Of wij beter zijn dan uw rechtsbijstandsverzekeraar? Ja en nee. Bij uw rechtsbijstandsverzekeraar is voldoende kennis in huis om uw dossier te kunnen behandelen, dat staat voor ons vast. Maar de organisatie maakt vaak wel dat niet de beste rechtsbijstand daadwerkelijk wordt verleend, omdat er op kosten wordt gestuurd. U krijgt lang niet altijd de beste medewerker, die voldoende tijd en ruimte heeft om uw zaak goed te kunnen behandelen. Dat krijgt u bij ons wel! Niet altijd wordt al in een vroeg stadium een medisch adviseur ingeschakeld, omdat dat geld kost. Wij doen dat wel! Hebt u een advocaat nodig omdat er echt moet worden geprocedeerd? Dan kunnen wij u ook verder helpen met op maat gesneden afspraken met onze LSA-huisadvocaat. Waar zou u beter af zijn, bij ons of bij uw rechtsbijstandsverzekeraar?

Gratis rechtshulp bij letselschade

Wij werken kosteloos voor het slachtoffer, want de aansprakelijke partij moet onze nota betalen. Hebt u gewoon een vraag en wilt u helemaal niet dat wij uw zaak gaan behandelen? Dat kost ook niets, wij helpen u weer op weg of verwijzen u door naar een instantie of belangenbehartiger in ons netwerk, bijvoorbeeld naar onze huisadvocaat. Iedereen die bij ons aanklopt, wordt indien mogelijk weer op weg geholpen, hetzij door onszelf, hetzij binnen ons netwerk. Wij vragen alleen aan onze cliënten om voor de betaling van onze kosten in te staan indien zij besluiten onze dienstverlening op te zeggen. Dan kan men onze openstaande kosten direct voldoen of een akte van cessie ondertekenen waarmee wij onze kosten kunnen gaan verhalen op de aansprakelijke partij.

Bel ons op werkdagen tot 22.00 uur! Het kost u niets en is geheel vrijblijvend. Wilt u alleen dat wij u weer even op weg helpen? Prima, geen probleem. Bel 036-5220342 of 06-50222423.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks