Audit Register Letselschade met positief resultaat!

Op 20 februari 2018 vond weer de driejaarlijkse audit plaats in het kader van de inschrijving in het Register Letselschade. De audit werd uitgevoerd door drs. A. van Loon van Q-Consult in opdracht van de Letselschaderaad. Ter voorbereiding op de audit hebben wij natuurlijk alle beleidsstukken tegen het licht gehouden en aangepast waar nodig. Gelukkig was de uitkomst van de audit voor Ridder Letselschade positief, slechts op kleine onderdelen enkele aanbevelingen die ook zullen worden opgevolgd. Dat betekent dat de volgende audit, over drie jaar, ook weer met plezier tegemoet zal worden gezien.

Letselschadeslachtoffer centraal!

Nog even een terugblik: wij hebben ons in 2008 als eerste letselschadebureau aangemeld voor toen nog een audit voor de Stichting Keurmerk Letselschade. Aan ons is toen, eveneens als eerste kantoor, het Keurmerk Letselschade uitgereikt. De invoering van het keurmerk toen en de inschrijving in het register nu, hebben onze werkwijze niet wezenlijk veranderd. Het is wel zo dat wij meer bewust zijn geworden van de wijze waarop wij werken, zeker nu die werkwijze in beleid is geborgd. Ook hebben wij kleine zaken aangescherpt, zoals de wijze waarop wij communiceren, de gebruikte terminologie, etc. Maar, voor de cliënten proberen wij nog steeds Jip en Janneke te spreken, dat begrijpt men over het algemeen het beste. Wij blijven steeds proberen om onze cliënten, de slachtoffers van ongevallen, met letselschade, centraal te stellen en te blijven stellen. Dat dat niet altijd gemakkelijk is, ondervinden wij dagelijks in de keiharde praktijk!

Kritisch op Register Letselschade

Elders op deze website heb ik mij kritisch uitgelaten over de toegevoegde waarde van het keurmerk en nu het Register Letselschade. Ik blijf kritisch, want naar mijn mening kunnen en moeten verzekeraars veel meer doen om ervoor te zorgen, dat slachtoffers met letselschade bij een kantoor uitkomen (of dat nou een letselschadeadvocaat of een letselschadebureau is) dat is ingeschreven in het Register. In hun folders moet erop gewezen worden dat er risico’s verbonden zijn aan het in de arm nemen van niet ingeschrevenen, omdat die niet worden gecontroleerd op belangrijke zaken, zoals de financiële betrouwbaarheid, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de deskundigheid, etc. Aan de andere kant zouden er voor wél ingeschreven kantoren bepaalde privileges moeten gelden, zodat het voor anderen loont zich ook te laten inschrijven. Daarmee zal de letselschadebranche als geheel naar een hoger plan worden getrokken. Dat is in het voordeel van iedereen, lijkt mij. Ook in het voordeel voor verzekeraars? Daar zit hem wel de crux, want dat vraag ik mij af. Wie mijn hierboven aangehaalde artikel heeft gelezen, begrijpt waarom ik daarvan niet overtuigd ben.

Vraag het Ridder Letselschade!

Wij zijn elke werkdag tot 22.00 uur bereikbaar voor mensen dievragen hebben over hun ongeval, hun letselschade, of hun letselschadedossier. Ook al was en is uw zaak niet door ons in behandeling genomen. Wij geven dan tips hoe te handelen, of hoe uw eigen belangenbehartiger kan worden aangestuurd. Hoe klantvriendelijk is dat! Bel ons gerust op 0365220342. Of stuur een e-mail naar info@ridder-letselschade.nl. Duizenden mensen gingen u al voor en dat heeft geresulteerd in een klanttevredenheidscijfer van boven de 9!

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks