Bedrijfsongeval met letselschade na bijna twee jaar afgehandeld

In deze letselschade zaak ging het om een een bedrijfsongeval van een bijna 50-jarige man. Hij viel tijdens schilderswerkzaamheden van een verrijdbare steiger. Hij kwam daarbij zo ongelukkig terecht, dat hij een complete hoge dwarslaesie opliep. De man koos mr. Ridder van Ridder Letselschade uit als zijn belangenbehartiger.

Toedracht bedrijfsongeval

De toedracht van het bedrijfsongeval werd onderzocht door de Arbeidsinspectie. Die stelde vast dat de verrijdbare steiger waarop de man stond te schilderen, was voorzien van remmen, maar dat die remmen niet gebruikt waren tijdens het ongeval. Voorts werd vastgesteld, dat de leuningen niet voldeden aan de wettelijke vereisten.

Relevant voor de aansprakelijkheid was verder, dat de schilder zeer ervaren was, maar via zijn werkgever was ingeleend. De voorman, die de leiding had op de werkvloer, was werkzaam bij het inlenende bedrijf. Hij had dus eigenlijk de schilder moeten wijzen op het feit dat de remmen niet waren ingeschakeld en dat was niet gebeurd. Aan de andere kant kan worden gezegd, dat de schilder dermate ervaren was, dat hij ook wel had moeten weten dat hij de remmen had moeten inschakelen. Kortom, juridisch een lastige aansprakelijkheidsvraag.

Letselschade vastgesteld

De letselschade van de man bestond met name uit de kosten van verzorging en aanpassing van de wereld om hem heen, zoals aanpassing van de woonomgeving, van het vervoer, en de kosten van de bijna 24-uurs zorg.  Uiteraard werd ook smartengeld gevorderd, die claim werd ingezet op meer van 2 ton. Natuurlijk speelde ook het niet meer kunnen werken een rol. Maar de man kreeg een WIA-uitkering gebaseerd op het zich niet meer in het dagelijks leven verzorgen, dus die ging naar 85% van het maximum dagloon. De letselschade is uiteindelijk vastgesteld op bijna € 1 miljoen.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Mr. Ridder heeft de beide bedrijven (inlener en inlenende) aansprakelijk gesteld. Er werd uiteindelijk in onderhandeling getreden met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigen werkgever. Overigens moet gezegd worden, dat de werkgever werkelijk alles in het werk heeft gesteld om de man te kunnen helpen. Er werd hulp in natura aangeboden (de hele nieuwe aangepaste woning werd voor niets geschilderd) en de collega’s hebben een supergrote flatscreen gekocht. Hulde, dat zien wij helaas maar al te vaak anders..

Schikken of procederen?

De man had aan mr. Ridder aangegeven dat hij niet jaren wilde gaan procederen om wellicht 100% van zijn schade vergoed te krijgen. Immers, bij een bedrijfsongeval als dit, is er geen ruimte voor toepassing van eigen schuld. Of er wordt 100% betaald, of niets. Voor zowel de verzekeraar als de schilder dus een groot risico. Daarom is besloten om te onderhandelen over een minnelijke regeling en die is onlangs bereikt. Aangezien er een zogenaamde lumpsum is betaald, kan niet worden vastgesteld hoe hoog de verschillende schadeposten zijn.

Stichting Keurmerk Letselschade

Aangezien Ridder Letselschade tussen 2008 en 2017 beschikte over het Keurmerk Letselschade, werd aan deze cliënt ook gevraagd zijn mening te geven over onze dienstverlening en het bereikte resultaat. De man gaf aan zeer tevreden te zijn over de duidelijke uitleg van mr. Ridder van het hele traject en was tevreden over de bereikbaarheid, de contactmomenten, de snelheid en over het bereikte resultaat. Het eindcijfer was een 9!

Vragen over uw letselschade?

Hebt u een vraag over uw letselschade, of wilt u ook overstappen naar Ridder Letselschade? Wij kijken naar u als mens en proberen voor u het beste resultaat te bereiken, het gaat er dus om wat u wilt! Bel ons gratis en vrijblijvend op werkdagen tot 22.00 uur via 036-5220342. Het kost u niets . . .

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks