Behandeling Wet Affectieschade

Op 9 maart 2010 is het wetsvoorstel Affectieschade in de Eerste Kamer behandeld.Dit wetsvoorstel regelt de vergoeding van zogenaamde affectieschade. Bepaald wordt dat iemand die immateriële schade lijdt doordat degene met wie die persoon een affectieve relatie heeft, ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, recht heeft op een vergoeding.

Recht op een vergoeding wordt toegekend aan een beperkte kring van directe naasten van het slachtoffer. De hoogte van de vergoeding wordt niet door de rechter bepaald, maar wordt bij algemene maatregel van bestuur voor alle gebeurtenissen en voor alle rechthebbenden op hetzelfde bedrag gesteld.

De Eerste Kamer zal het Wetsvoorstel op 16 maart 2010 in stemming brengen.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks