Blijvend letsel bij één op de vijf zwaargewonden

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf zwaargewonde verkeersdeelnemers blijvend letsel overhoudt.Blijvend letsel betekent dus, blijvende klachten en beperkingen in het dagelijks leven. In een derde van het aantal ongevallen is een fietser bij het ongeval betrokken zonder motorvoertuig. Dat blijkt uit een onderzoek door het SWOV dt onlangs werd gepubliceerd.

SWOV: Ook ernst van de gevolgen terugdringen!

“Het aantal ernstig verkeersgewonden is een belangrijke indicator voor verkeersveiligheidsbeleid. Dat beleid zou ook gestuurd moeten worden op de aanzienlijke gevolgen van (ernstig) verkeersletsel”, zegt Wendy Weijermars, die bij SWOV het onderzoek leidde. “Als we de letsellast willen terugdringen, moeten we meer inzicht krijgen in welk type letsel er bij wie in welk voertuig voorkomt en hoe groot de urgentie is om daar iets aan te doen. Niet alleen slachtofferaantallen moeten een basis vormen voor het verkeersveiligheidsbeleid, ook de gevolgen van (ernstig) verkeersletsel zouden in aanmerking moeten worden genomen.”

Fietsongeval met en zonder motorrijtuig

Volgens het onderzoek ontstaat ongeveer tien procent van de schadelast van letselschade bij fietsongevallen waarbij wel een motorrijtuig is betrokken en hun aandeel in het totaal aantal ernstige verkeersslachtoffers is 9 %. De overige schade met letsel komt voor 9% voort uit ongevallen met voetgangers, voor 8% uit motorongelukken en 6% bij overige en onbekende vervoerswijzen.

Volgens de stichting SWOV hebben personen die in het verkeer ernstig gewond raken, het grootste aandeel in de kosten van verkeersonveiligheid. Dat lijkt mij een aardige open deur, alhoewel het totaal van de minder ernstige gewonden waarschijnlijk hoger zal zijn dan het totale aantal personen met ernstig letsel. Het aantal ernstig gewonden in het verkeer ontwikkelt zich echter minder gunstig dan het aantal verkeersdoden en dat vind ik wel opvallend. „Het is daarom goed dat het verkeersveiligheidsbeleid de laatste jaren meer aandacht besteedt aan ernstig verkeersgewonden. Verkeersveiligheidsbeleid zou zich echter niet alleen moeten richten op het beperken van het aantal ernstig verkeersgewonden, maar ook op het terugdringen van de letselgevolgen van deze gewonden.

Letsel aanzienlijk

Het Rapport laat volgens de SWOV zien dat de gevolgen van letsel aanzienlijk zijn: 60% van de in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers heeft na negen maanden nog klachten en 20% van de ernstig gewonden houdt blijvende beperkingen over aan het verkeersongeval. De letselgevolgen verschillen tussen de groepen verkeersslachtoffers.

„Aangezien de letsellast ook wordt beïnvloed door de behandeling van letsel en het verdere herstel- en reïntegratietraject, bevelen we aan om op dit terren samen te werken met partijen in dit veld.  Ook geven we de overweging mee om te verkennen of het zinvol is om slachtoffers die alleen op de spoedeisende afdeling zijn behandeld als aanvullende beleidsindicator mee te nemen. De slachtoffers zijn weliswaar licht gewond, maar nog steeds verantwoordelijk voor 32 % van de letsellast van verkeersgewonden. Voorwaarde is wel dat de registratie van deze ongevallen en slachtoffers worden verbeterd.

Vragen over fietsongeval met letsel?

U kunt ons altijd vragen stellen over uw fietsongeval met letsel. U kunt ons op werkdagen tot 22.00 uur bereiken via 036-5220342. Of klik hier voor de letselschadetest.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks