Blijvend letsel na aanrijding, tevreden over afwikkeling.

Het gemiddelde cijfer van de klanttevredenheidsenquete ligt nog steeds ruim boven de 8,5. Veel echt tevreden klanten dus. Daar doen we het nou voor! Neem nou de zaak van de heer W. Hij reed in december 2008 op zijn bromfietsje door het mooie Limburgse land, toen er een vrachtauto uit een uitrit kwam en hem over het hoofd zag. Er was geen sprake van een aanrijding, maar de man moest zo hard remmen dat hij onderuit schoof en ernstig knieletsel opliep. Hij moest meerdere keren worden geopeneerd en uiteindelijk is een volledige knieprothese geplaatst, die niet goed vast gezet kon worden.

Aansprakelijkheid

Begin 2009 belde een vriend van de man ons op om het verhaal te vertellen. De verzekeraar van de vrachtauto wilde geen aansprakelijkheid erkennen en zijn vriend lag nog steeds op bed met zijn verwoeste knie. Wij zijn in de auto gesprongen en hebben de zaak opgepakt. Allereerst natuurlijk de strijd (op papier) met de verzekeraar, die vond dat de man gewoon niet goed had uitgekeken en niet zo hard had moeten remmen. Een onhoudbaar standpunt, zo bleek uiteindelijk. Na meer dan een half jaar te hebben gediscussieerd, werd de aansprakelijkheid volledig erkend.

Schadevergoeding

Een probleem bij de berekening van de schadevergoeding was het feit, dat de man al andere klachten had, ook aan de bewuste knie en ook aan zijn rug. Hij werkte daardoor al enige jaren niet meer, maar bracht nog af en toe wat rond, op zijn bromfietsje. Nadat alle medische informatie was beoordeeld en alle schadeposten uitvoerig waren onderbouwd, kwam er toch een zeer ruime schadevergoeding uit de bus rollen. Veel meer dan waarop de man in eerste instantie zelf gerekend had, maar wel zo ongeveer het bedrag dat wij hadden berekend. De man kan hiermee zijn huis gaan aanpassen, zijn woning en tuin onderhoudsvrij maken en hoeft zich om zijn financiële positie verder geen zorgen meer te maken.

Afwikkeling van het letselschadedossier

Op het enqueteformulier gaf de man aan:”Zeer goed behandeld. Ik zal u bij iedereen aanbevelen.” Hij gaf als eindcijfer het cijfer 10 aan. Deze zaak, behandeld door collega Erry Grootenboer, is daarmee voor ons afgerond. Wij realiseren ons echter terdege, dat onze cliënt een ruime schadevergoeding heeft ontvangen, maar natuurlijk wel met ernstig en blijvend letsel blijft zitten. Als we in de buurt zijn, komen we nog een keer een bakkie doen, dat hebben we zo afgesproken.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks