Direct inzicht in uw zaak: doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

Doe de letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 min heeft u een uitslag.

Doe de test

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

  • Eerste slag gewonnen in een 15-jarig letselschadetraject!

  • Vervolg: letselschadeadvocaat of letselschadejurist inschakelen?

Bureau Pals 'brieft' minister van justitie

8 Februari, 2010 14:22

Directeur Freek Schultz van de Pals Groep heeft niet alleen klachten bij de Raad voor de Journalistiek ingediend tegen Tros Radar, maar ook een brief geschreven aan minister Hirsch Ballin. De bewindsman dient schriftelijke vragen van het Kamerlid Arda Gerkens (SP) “over de praktijken van letselschadebureaus” te beantwoorden. Hirsch Ballin wordt voorgehouden dat de discussie over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten in veel zaken invloed heeft gehad op de sfeer van het schaderegelingstraject en daarmee op het gemoed van het slachtoffer.

Om de (financiële) zaken soepeler te laten verlopen, is voor belangenbehartigers de zogeheten PIV-staffel ontwikkeld. Schultz: “Wij hebben ons echter niet gecommitteerd aan de PIV-staffel, maar hebben in de geest van de Gedragscode Letselschade zelfstandig afspraken gemaakt met de verzekeraars.”

Het beeld dat bij erkenning van aansprakelijkheid vaststaat dat de kosten van de belangenbehartiger wel betaald zullen worden, is volgens hem misplaatst. Niet zelden wordt bijvoorbeeld de hoogte van het uurtarief ter discussie gesteld. Schultz verwijst naar beleidsnotities van de Noordhollandsche van 1816 en Allianz. Daar geldt in beginsel een maximum van € 130 per uur. “Als bedacht wordt dat in de markt van letselschadebureaus en advocatuur uurtarieven van circa € 200 à € 300 worden gehanteerd, is duidelijk dat niet alle kosten betaald worden”.

Naschrift Mr. T. Ridder

Ridder Letselschade belooft haar cliënten gratis rechtshulp bij ongeval. Indien dus niet alle kosten van rechtshulp worden vergoed (door discussie over uurtarieven of teveel uren, dan wel indien er sprake is van eigen schuld), dan hoeft de cliënt die niet vergoede kosten niet te betalen. Ridder Letselschade sluit dus in die gevallen geen no cure no pay overeenkomsten om dat deel alsnog van het slachtoffer vergoed te krijgen.

Het grootste probleem komt nog steeds onvoldoende uit de verf: soms is het al direct duidelijk dat er volledige aansprakelijkheid is en dan nog adviseert een bureau als Pals no cure no pay. De voorbeelden bevinden zich in onze dossierkast. Dat betekent dat er dubbel wordt gedeclareerd en dat is diefstal. Niet alleen Bureau Pals doet dit, ook andere zogenaamde belangenbehartigers maken zich daar schuldig aan.

Terug
036 522 0342