Bureau Pals en Medirisk sluiten overeenkomst

Bureau Pals en ziekenhuisverzekeraar Medirisk hebben een overeenkomst gesloten om de processen bij de afwikkeling van medische fouten te versnellen. Onder die kop verscheen een artikel in de landelijke pers en in het Schademagazine van deze week. Doel van die overeenkomst is het versnellen van processen en het stoppen van het voeren van discussies waar niemand iets aan heeft (zo vertaal ik dat maar). Bovendien wordt de patiënt en zijn/haar familie centraal gesteld.

Een ‘doorbraak in de medische aansprakelijkheidswereld’?

Bureau Pals is, zo lees ik in het krantenartikel, met 27 letselschadespecialisten de grootste op het gebied van de belangenbehartiging van letselschadeslachtoffers. Aangezien Medirisk kennelijk ook de grootste verzekeraar van medische instellingen is, wordt van een ‘doorbraak in de medische aansprakelijkheidswereld’ gesproken. Door de overeenkomst immers, worden zinloze discussies niet meer gevoerd en gaan de processen sneller.

Een aantal vragen komt bij mij op. Allereerst natuurlijk de vraag, of er een overeenkomst nodig is om te zorgen dat Pals en Medirisk hun werk goed doen. Daarmee bedoel ik, dat zij zo snel als mogelijk is, de zaken aanpakken en afronden. Dezelfde vraag kan worden gesteld ten aanzien van het niet langer voeren van zinloze discussies. Hebben ze daar nou echt een overeenkomst voor nodig? Kennelijk wel.

De volgende vraag is dan, of Medirisk verder gaat met het voeren van zinloze discussies en het traineren en vertragen van de afwikkeling met belangenbehartigers die nog niet tot de gelukkige ondertekenaars van de bewuste overeenkomst behoren. Krijgen die binnenkort ook een uitnodiging tot het ondertekenen van de overeenkomst?

Ook staat sinds de ondertekening van de overeenkomst, de patiënt en zijn/haar familie centraal. Was dat dan nog niet het geval? De patiënt/het slachtoffer met letselschade, zou altijd al centraal hebben moeten staan, zeker na inwerkingtreding van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Wie of wat heeft dan al die jaren centraal gestaan? Het ziekenhuis, de financiële belangen aan beide zijden? O nee, ik weet het al, de overeenkomst is een schriftelijke vastlegging van een al jaren bestaande praktijk . . . .

De Letselschaderaad en de GOMA

Sinds enige tijd is onder leiding van De Letselschaderaad de GOMA (Gedragscode medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van kracht. Een gedragscode speciaal bedoeld voor de afwikkeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Daarin is onder meer opgenomen dat er relevante feiten worden verzameld en uitgewisseld. Bovendien zijn daarin termijnen opgenomen om de processen snel te laten verlopen. Kortom, als iedereen deed wat er in de GOMA staat of in de geest van de GOMA zou handelen, zou de wereld van een patiënt met letselschade er al veel beter uitzien.

Medirisk heeft voor zover mij bekend is, de beginselen van de GOMA ondertekend. Bureau Pals is opgenomen in het Register van de Letselschaderaad. Waarom dan toch nog een bilaterale overeenkomst? Waarom zoeken Pals en Medirisk niet het platform van de Letselschaderaad op om problemen in de afwikkeling van de medische aansprakelijkheidskwesties breder te trekken dan hun eigen bedrijfsvoering?

Een gemiste kans, die alleen dan tot een verbetering van de hele markt kan leiden indien de inhoud van de overeenkomst openbaar wordt gemaakt en ter beoordeling aan De letselschaderaad wordt voorgelegd. Wellicht immers dat de GOMA aangepast dient te worden. Als je de grootste bent, dien je mijns inziens een voortrekkersrol te vervullen waar iedereen van profiteert.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks