Dagelijks drie forse ongevallen op de weg

Iedere dag veroorzaken automobilisten gemiddeld drie keer een fors ongeval waarbij de letselschade en zaakschade op minimaal € 50.000,00 wordt becijferd. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt, dat iedere automobilist bij zo’n ongeval betrokken kan raken, al hebben leaserijders de meeste kans op ernstige ongelukken. Dat komt niet omdat die roekelozer zouden rijden, maar omdat ze nu eenmaal veel op de weg zitten.

Verkeersongevallen en letselschade

Verkeersongevallen zijn aan de orde van de dag in Nederland. Dagelijks noteren verzekeraars zo’n duizend WA-schaden. Bij de meeste daarvan blijft de schade redelijk binnen de perken, maar helaas vinden er dagelijks gemiddeld ook drie forse ongevallen plaats waarbij de schade meer dan € 50.000,00 is. Bij het ruim 90% is niet alleen sprake van materiële schade, maar ook van letselschade. De financiële en emotionele gevolgen voor de slachtoffers zijn vaak groot.

Zware ongevallen

Het CVS, dat over personenautogegevens van ongeveer veertig procent van het Nederlandse wagenpark beschikt, heeft een analyse over de jaren 2005-2008 uitgevoerd om te kijken wat het profiel is van de automobilisten die forse ongevallen veroorzaken. “Hoewel algemeen bekend is dat jonge en onervaren automobilisten veel kans op een ‘gemiddeld’ ongeval hebben, zijn ze in de categorie ‘zware ongevallen’ niet oververtegenwoordigd en maken ze evenveel kans op een ongeval als een oudere automobilist.”

Leaserijders

Uit de statistiek komt wel naar voren dat van alle automobilisten leaserijders de meeste kans hebben bij een fors ongeval betrokken te raken, en dan met name de leaserijders die jonger dan 41 of ouder dan 50 jaar zijn.Volgens Van Steenbergen betekent dat niet dat leaserijders gevaarlijk rijden. “Omdat zij ‘grootweggebruikers’ zijn, is de kans dat ze bij een ongeval betrokken zijn, statistisch gezien nou eenmaal het hoogst. Wie vijf keer per dag op de weg zit, heeft meer kans bij een ongeval betrokken te raken dan wie dat één keer per dag doet.”

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks