Dakdekkers mogen minder zwaar tillen

Dakdekkers mogen niet meer te zwaar tillen; de maximale last wordt van 35 naar 25 kilo verlaagd. In de nieuwe cao is vastgelegd dat dakdekkers vanaf 2012 geen dakrollen mogen tillen die zwaarder zijn dan 25 kilo.

Werknemers in welke sector dan ook mogen, mede naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad, geen handmatig tilwerk verrichten van boven de 25 kilo. Dat is namelijk een regel die de arbeidsinspectie hanteert. Voor dakrollen, die nu nog tussen de 25 en 40 kilo wegen, geldt nog een uitzondering, maar met ingang van 1 januari 2012 wordt dit niet langer toegestaan.

Beroepsziekte

Dakdekkers krijgen steeds meer te maken met rugklachten, in navolging van met name stratenmakers. Rugklachten zijn daardoor als beroepsziekte aan te merken. Een groot probleem bij dakdekkers is echter, dat de rollen dakpapier veel meer wegen dan 25 kilo. De industrie speelt daar op in door toe te gaan naar het produceren van lichtere rollen.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks