De belastinggarantie van mevrouw K.

Mevrouw K. had in 1995 een auto-ongeluk gehad. In 1999 werd de zaak geschikt. De verzekeringsmaatschappij die moest uitbetalen, Klaverblad Verzekeringen, gaf aan mevrouw K. een zogenaamde belastinggarantie af. Toen mevrouw K. een beroep op de belastinggarantie wilde doen, gaf Klaverblad niet thuis.

Letselschadevergoeding is netto uitkering

Wanneer er een letselschadevergoeding wordt uitgekeerd omdat iemand minder heeft kunnen verdienen, is er eigenlijk geen sprake van gederfd loon, maar van verlies van arbeidsvermogen. De bron om met het arbeidsvermogen (zeg maar, met het lichaam en geest) geld te verdienen, is zélf aangetast. Omdat in Nederland niet de bron zelf wordt belast maar alleen de inkomsten uit de bron, kan een schadevergoeding wegens verlies van arbeidsvermogen veelal netto zijn.

Soms denkt de belastingrechter daar echter wel eens anders over. Bijvoorbeeld als er sprake is van tijdelijke werkloosheid of iemand zelfstandig ondernemer is. Dan is de kans aanwezig dat de schadevergoeding niet onbelast is. Voor dat geval wordt dan voor de zekerheid een belastinggarantie aan de verzekeraar gevraagd.

Zo’n belastinggarantie is eigenlijk een verklaring van de verzekeringsmaatschappij aan het slachtoffer, dat indien de schadevergoeding door de belastingdienst als belastbaar inkomen wordt aangemerkt, de verzekeraar het verweer tegen de aanslag op zich neemt en mocht men die zaak verliezen, ook de verschuldigde inkomstenbelasting betaalt. Een belastinggarantie is dus een belangrijk sluitstuk van de letselschaderegeling. Het niet vragen om een belastinggarantie bij afwikkeling kan een beroepsfout van de rechtshulpverlener opleveren.

Deed Klaverblad niets?

Toen de Belastingdienst in 2003 toch een aanslag en een boete oplegde aan mevrouw K., nam zij binnen de in de belastinggarantie gestelde termijn telefonisch contact op met Klaverblad. Afgesproken werd dat mevrouw K. alle stukken die zij in haar bezit had, zou toesturen. Mevrouw K. dacht daarna dat Klaverblad de zaak al lang met de Belastingdienst had afgehandeld, maar dat bleek bepaald niet zo te zijn.

Klaverblad was namelijk ondertussen van mening dat mevrouw K. niet had voldaan aan de op haar rustende verplichtingen zoals bedoeld in de belastinggarantie. Daarom vond Klaverblad dat zij op haar beurt evenmin de in de belastinggarantie verstrekte garanties hoefde na te komen.

Wat deed Ridder Letselschade?

Wat bleek uiteindelijk? Klaverblad had steeds brieven naar het verkeerde, verouderde adres van mevrouw K. gestuurd met allerlei vragen en verzoeken. Zelfs diverse aangetekende brieven die niet werden bezorgd noch afgehaald, zetten Klaverblad kennelijk niet op het juiste spoor. Klaverblad stelde dat mevrouw K. helemaal niet had gereageerd en dus had zij niet voldaan aan de verplichtingen die de belastinggarantie aan haar stelde.

Ridder Letselschade heeft zich op het standpunt gesteld, dat mevrouw aan alle verplichtingen die uit de belastinggarantie voortvloeien, netjes had voldaan. Aangezien mevrouw K. aan Klaverblad had doorgegeven waar zij naartoe was verhuisd en de Belastingdienst ook over het juiste adres beschikte, had Klaverblad gewoon alle brieven naar het goede adres kunnen en moeten sturen. Bovendien had Klaverblad op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt welke stukken nou zo relevant waren dat alleen op grond van het niet ontvangen daarvan, de belastinggarantie niet hoefde te worden nagekomen.

De schadebehandelaar bij Klaverblad wilde pas na een uitgebreide briefwisseling met de directie toegeven dat men fout zat. Daarna werd uiteindelijk alsnog de toezegging gedaan dat Klaverblad het verweer zou gaan voeren en ook eventueel de belasting zou betalen. Daar was de belastinggarantie nou juist voor bedoeld.

E-mailbericht

Mevrouw K. stuurde na de afwikkeling van haar dossier het volgende e-mailbericht naar ons toe:

‘Geachte heer Ridder,

Allereerst wil ik U bedanken voor Uw felicitaties voor mijn verjaardag. U was in ieder geval wel de eerste.
Verder heb ik inmiddels begrepen dat Klaverblad toch overgegaan is tot algehele betaling van Uw rekening. Mijn felicitaties voor Uw volledige overwinning. 
(…)
 Ik dank U hartelijk voor alles wat U voor mij heeft gedaan en ik moet U bekennen dat ik vaak wel heb moeten lachten om Uw aanpak. Vol humor maar ijzersterk.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw K.’

TIP: Bewaar een belastinggarantie altijd goed, desnoods in de kluis. Immers, een belastingaanslag kan na jaren nog op de mat vallen. Dan is het absoluut noodzakelijk dat u de originele belastinggarantie kunt overleggen. Zonder belastinggarantie moet u dan zelf discussie voeren en eventueel betalen.

Wilt u gratis advies over uw belastinggarantie? Klik dan hier voor het contactformulier of bel ons direct: 036-522 03 42. Vragen over een belastinggarantie is mogelijk op werkdagen tot 22.00 uur.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks