De medische fout van de heer X.

De heer X. werd in de vroege ochtend wakker met pijn op de borst. Hij belde de huisartsenpost en een vervanger kwam ter plaatse. Die meende dat er niets aan de hand was, maar als de heer X. zich zorgen maakte, moest hij in de loop van de ochtend maar even langs zijn eigen huisarts gaan. Dat deed de heer X. ook, maar aangezien hij geen vervoer had, moest hij lopen . . .

Diagnose

De huisarts vond het niet nodig om van de heer X. een hartfilmpje te laten maken. Hij stuurde de patiënt naar huis. Thuisgekomen werd de pijn heel erg, reden voor een nieuw bezoek aan de huisarts. Die legde de heer X. eindelijk aan de monitor en wat bleek: hij had een hartaanval doorgemaakt en moest met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht. Een ambulance bracht hem in vliegende vaart naar het ziekenhuis, waar hij werd geopereerd.

Aansprakelijkheid

Wij stelden voor de heer X. een onderzoek in en hebben de plaatsvervangend huisarts aansprakelijk gesteld. De verzekeraar van de huisarts erkende aansprakelijkheid en de letselschade van de heer X. kon worden geregeld. Hij schreef daarna de volgende brief.

“Geachte heer Ridder,
Uw inspanningen om tot een voor mij redelijke afwikkeling te komen, hebben succes gehad!
De slotbetaling van ~ is door mij ontvangen.
Ik ben u zeer erkentelijk voor het behaalde resultaat en wil u tevens danken voor de moeite,
tijd en expertise die u aan mijn zaak hebt besteed. Zonder uw inspanningen zou dit resultaat
niet zijn bereikt!
Ik zal zeer zeker uw naam aanbevelen, indien mensen onverhoopt in een vergelijkbare situatie
terecht komen als ik. Verder wens ik u, mede namens mijn echtgenote, veel succes toe met uw
onderneming Ridder Letselschade.”

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks