Deelgeschil: Reaal 100% aansprakelijk

Deelgeschil: Reaal 100% aansprakelijk

Tjip Ridder

De rechtbank in Den Haag heeft in een deelgeschil bepaald dat Reaal 100% aansprakelijk is voor het letsel en de schade van een fietsster. De fietsster werd aangereden door een automobilist die stelde dat de fietsster zelf ook schuld had aan het ontstaan van de aanrijding. Hij kon dat echter niet bewijzen en daarom moet zijn verzekeringsmaatschappij Reaal, de volledige letselschade gaan vergoeden.

Aanrijding met letsel

Reaal stelde namelijk dat de vrouw linksaf sloeg en daarbij geen vrije doorgang heeft verleend aan de auto, die rechtdoor reed. De fietster zou bij het afslaan over haar eigen weghelft zijn heen gekomen, waardoor zij op de weghelft van de auto werd aangereden. Uit de tekening behorend bij het proces-verbaal blijkt volgens Reaal dat de aanrijding plaatsvond op de weghelft van de auto, evenals uit de tekening die door een getuige is gemaakt. Het ongeval is dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de fietsster de auto als rechtdoorgaand verkeer geen voorrang heeft verleend. Aangezien de automobilist verweten zou kunnen worden dat hij hierop onvoldoende geanticipeerd heeft, stelt Reaal de causale verdeling op 80-20% of ten hoogste 70-30% ten nadele van de fietsster voor]. Omdat de billijkheidscorrectie volgens Reaal in dit geval niet tot een andere uitkomst leidt omtrent de vergoedingsplicht van Reaal, is zij niet gehouden tot vergoeding van meer dan 50% van de letselschade.

De fietsster betwist dat zij schuld heeft aan het ongeval. Zij voert aan dat zij op de weg links aan het voorsorteren was, teneinde linksaf te slaan. Zij fietste tegen de weg-as van de weg aan, maar reed nog op haar eigen weghelft. Doordat de automobilist haar over het hoofd heeft gezien, heeft de buitenspiegel van de door hem bestuurde auto haar stuur geraakt, waardoor zij ten val is gekomen en letsel heeft opgelopen.

De verklaring van de automobilist lijkt weliswaar te worden ondersteund door het proces-verbaal van de politie, maar de fietsster heeft onbetwist aangevoerd dat zij ten tijde van het ongeval en evenmin op een later moment met de politie over de toedracht van het ongeval heeft gesproken. Vaststaat voorts dat de betrokken ambtenaar het ongeval niet heeft zien plaatsvinden. Dit betekent dat de in het proces-verbaal opgenomen verklaring uitsluitend de verklaring van de bestuurder van de auto betreft en dus niet als ondersteunend bewijs kan dienen.

De door de bestuurder van de auto samen met de echtgenoot van de fietsster gemaakte tekening op het aanrijdingsformulier geeft niet duidelijk aan op welke weghelft de aanrijding heeft plaatsgevonden. Ook op grond van de schade aan de auto kan geenszins worden uitgesloten dat de fietsster zich nog op haar eigen weghelft bevond toen zij door de auto werd geraakt. Voorts heeft de getuige het ongeval niet zelf waargenomen. Op grond van de tekening van deze getuige kan dan ook niet de conclusie worden getrokken dat het ongeval op de weghelft van de fietsster heeft plaatsgevonden. Bovendien geeft deze tekening slechts een schematische en onnauwkeurige weergave van de situatie. Ook deze verklaringen en stukken ondersteunen dus de verklaring van de automobilist niet.

Indien een aansprakelijke partij een beroep wil doen op eigen schuld van het slachtoffer, rust de bewijslast van die stelling op de aansprakelijke partij, in dit geval dus op Reaal. Uit het bovenstaande volgt dat Reaal niet heeft bewezen dat het slachtoffer eigen schuld heeft aan het ontstaan van het verkeersongeval en dat Reaal aldus voor 100% aansprakelijk moet worden gehouden voor de letselschade van het slachtoffer als gevolg van het ongeval.

Buitengerechtelijke kosten

De buitengerechtelijke kosten van alleen deze procedure zijn bijna € 4.500,00. Reaal vindt dat teveel, maar kan niet expliciet aangeven welke handelingen en werkzaamheden de advocaat niet had moeten uitvoeren. Daarom heeft de rechtbank de vordering van de buitengerechtelijke kosten ook volledig toegewezen.

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Jessica Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks