Deelgeschil whiplash: geen verjaring.

Deelgeschil whiplash: geen verjaring.

Tjip Ridder

De verjaring bij whiplash werd gestuit door het indienen van een verzoekschrift. Dat heeft de rechtbank Rotterdam in een beschikking d.d. 1 oktober 2013 bepaald. Niet alleen dat was een interessante uitspraak, maar ook dat de houding van één van de partijen niet bepalend is voor de vraag, of de zaak zich leent voor een deelgeschil. Met andere woorden, als bijv. de verzekeraar al van tevoren heeft aangegeven toch niet verder te willen onderhandelen, kan het verzoekschrift voor het deelgeschil toch gewoon in behandeling worden genomen. Hufterig gedrag wordt dus niet beloond, waarmee niet is gezegd dat het hier ook om hufterig gedrag ging. Een partij kan zich immers ook op het terechte standunt stellen dat men is ‘uitonderhandeld’.

Whiplash

Het ging om een oude zaak, waarbij door een verkeersongeval in 1998 letselschade bij whiplash was ontstaan. De verzekeraar, London (nu onderdeel van Allianz) , had al in 2006 de onderhandelingen afgebroken. In 2008 was door benadeelde een verzoekschrift tot het bevelen van een voorlopig deskundigenonderzoek ingediend. De vraag was, of de verjaringstermijn van drie jaar ex art. 10 lid 1 WAM hierdoor was gestuit.

Stuiting verjaring

Volgens de rechtbank kan indiening van zo’n verzoekschrift niet zonder meer gelijk worden gesteld met de in art. 3:317 lid 1 BW bedoelde mededeling waarin een schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt (de bekende ‘stuitingsbrief’) . Dit verzoekschrift laat door zijn formulering geen ruimte voor twijfel over (de aard van) de vordering die verzoekster in een bodemprocedure zou willen instellen. Volgens de rechtbank is de verjaringstermijn van drie jaar in 2008 dus opnieuw gaan lopen. Door de correspondentie in 2011 is de verjaring naar het oordeel van de rechtbank opnieuw gestuit.

De Hoge Raad heeft daarover in 2009 bepaald:”De indiening voordat een geding aanhangig is van een verzoekschrift tot het bevelen van een voorlopig deskundigenonderzoek is niet zonder meer gelijk te stellen met de in artikel 3:317 lid 1 BW bedoelde mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Bij beantwoording van de vraag of een schriftelijke mededeling als een mededeling in de zin van dat artikellid kan worden opgevat, zal niet alleen moeten worden gelet op de tekst van de mededeling maar ook op de context waarin de mededeling wordt gedaan en eveneens op de overige omstandigheden van het geval. Het komt uiteindelijk erop aan of de mededeling een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar inhoudt dat hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vordering nog geldend wordt gemaakt zodat hij ervoor kan zorgen dat hij de beschikking behoudt over voor het voeren van verweer benodigde gegevens en bewijsmateriaal “(HR 18 september 2009, NJ 2009, 439).

Onderhandelen en deelgeschil

London heeft als verweer aangevoerd dat de vrouw niet-ontvankelijk is in haar verzoek, omdat London een onwrikbaar standpunt heeft ingenomen over de gevolgen van het verkeersongeval en geen nieuwe onderhandelingen zal starten. De rechtbank zegt over de opstelling van London om niet verder te willen onderhandelen, het volgende.

De stelling van London dat zij, ook indien de vordering van

[verzoekster]

niet is verjaard, de onderhandelingen niet zal hervatten en dat dit standpunt onwrikbaar is, maakt dat niet anders. Het kan immers niet zo zijn dat de opstelling van de verwerende partij bepalend is voor het antwoord op de vraag of een geschil zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure, omdat op die wijze de deelgeschilprocedure eenvoudig zou kunnen worden gefrustreerd. Voormeld standpunt van London vormt dan ook geen (zelfstandige) grond om het verzoek op basis van artikel 1019z Rv af te wijzen. “

Kortom, de verjaring werd geacht te zijn gestuit in 2008 met het indien van een verzoekschrift (en later, in 2011 nog eens, dan door de aard en inhoud van de gevoerde correspondentie). London kan zich wel op het standpunt stellen dat er alleen een bodemprocedure kan worden ingesteld en geen deelgeschil omdat men toch niet wil onderhandelen, de rechtbank is het daarmee niet eens. London moet accepteren dat de zaak niet is verjaard en de kosten van het deelgeschil (ruim € 7.000,00, wel erg hoog voor een niet al te ingewikkeld vezoek) worden begroot en toegewezen.

Vragen over whiplash, verjaring of deelgeschil?

Hebt u een vraag over whiplash, verjaring of een deelgeschil? Bel ons gratis en vrijblijvend op werkdagen zelfs tot 22.00 uur op 036 – 522 03 42. Of klik hier voor het contactformulier. Weten wij het niet, dan kunnen wij te rade gaan bij onze huisadvocaat of een uitgebreid netwerk aan letselschadeadvocaten met wie wij nauw samenwerken.

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Tjip Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks