Deskundige niet onafhankelijk

Stichting De Ombudsman stelt dat deskundigen in letselschadeland, veelal niet onafhankelijk zijn. Dat schrijft De Telegraaf het afgelopen weekeinde. Het artikel zal voor de insiders volledig duidelijk zijn, voor buitenstaanders lijkt ons een uitleg op zijn plaats.

Medische causaliteit

Met de deskundige wordt in het artikel van Stichting De Ombudsman bedoeld de deskundige die, al dan niet op verzoek van de rechtbank, een onafhankelijk deskundigenbericht uitbrengt (een expertise genaamd). Meestal is dat in letselschadezaken een medicus die de medische causaliteit moet beoordelen en die een geschil daarover tussen het slachtoffer en de verzekeraar, moet beslechten. Deskundigen worden vaak te hulp geroepen bij zaken waar sprake is van zogenaamd niet objectiveerbaar letsel. Een voorbeeld daarvan is de whiplash, die steevast tot problemen aanleiding geeft.

De deskundige is dan vaak een neuroloog in combinatie met een neuropsycholoog en/of een orthopeed. Die moet(en) onderzoeken, beoordelen en rapporteren op basis van de richtlijnen binnen hun beroepsgroep. Die richtlijnen laten echter nogal al wat ruimte voor de deskundige om in te vullen. Wordt nu het onderzoek aangevraagd bij een neuroloog die pro verzekeraars te boek staat (de zogenaamde non believers), dan staat de uitkomst vrijwel van tevoren vast: het letsel, de beperkingen en de klachten worden als niet ongevalsgerelateerd aangemerkt dus geen medisch causaal verband. Het spreekt voor zich dat een verzekeraar graag een dergelijke deskundige te hulp roept. Aan de andere kant zal een belangenbehartiger natuurlijk een als slachtoffervriendelijke neuroloog voorstellen. Aangezien de waarheid ergens in het midden ligt, zien wij het nut en de noodzaak van een dergelijke tijd- en geldrovende excercitie vaak nieet in.

Verzekeraars die heel snel kiezen voor een medisch ‘onafhankelijk’ onderzoek, zijn Centramed en Medirisk. Dat zijn de verzekeraars die de ziekenhuizen verzekerd hebben. Het is onze stellige indruk dat indien de zaak duidelijk lijkt in het nadeel van de vezekeraars, toch wordt geëist dat er een deskundige naar de zaak kijkt in de hoop dat die deskundige een voor de verzekeraar gunstig rapport afgeeft. De kans daarop is erg groot, want meestal zal de deskundige werken in een ziekenhuis dat ook bij één van die twee verzekeraars verzekerd is. Zo hebben wij duidelijke zaken toch in rook zien opgaan na een ‘onderzoek’ door een ‘onafhankelijk’ deskundige. Die maakte dan een rapport dat van geen kanten deugde en waarvoor de rechtbank moest worden ingeschakeld om een nieuwe deskundige te laten benoemen. Vaak hadden de slachtoffers daar geen zin en/of geld meer voor met als gevolg een verloren zaak.

Letselschadespecialist

Ons advies is gelijkluidend aan dat van Stichting De Ombudsman, om altijd goed het hele traject van de onafhankelijke expertise door een letselschadespecialist te laten behandelen. Die kijkt naar de noodzaak een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren (is een minnelijke regeling op basis van het bestaande dossier niet mogelijk?), kijkt naar de vraagstelling en de persoon van de deskundige en kan een nieuw onderzoek (laten) aanvragen bij de rechtbank als het rapport niet voldoet.

In een ander artikel in De Telegraaf wordt verwezen naar de website www.verzekeraarklachten.nl. Die domeinnaam staat op naam van de Stichting Verzekeringsgedupeerden en het uitvoerend orgaan is de Schadecoach met gelijknamige website. Het is te hopen dat deze stichting echt onafhankelijk is. Dat zal de toekomst uitwijzen.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks