Duinrell ook in hoger beroep aansprakelijk voor letsel

Het Gerechtshof te Den Haag heeft in hoger beroep geoordeeld dat attractiepark Duinrell de letselschade van een man (ten tijde van het ongeval 17 jaar) moet vergoeden die op 2 augustus 1997 zwaar letsel opliep bij een ongeval op een schommel. Volgens de man voldeed de schommel niet aan de toen geldende wettelijke eisen. De rechtbank had de man eerder al in het gelijk gesteld. De man is kennelijk van de schommel gevallen en vervolgens beklemd geraakt. Daardoor is een dwarslaesie ontstaan.

Redelijkerwijs te verwachten

Het ging in hoger beroep om de vraag, of Duinrell ervoor had moeten zorgen dat het speeltoestel ook veilig was indien daar op een minder veilige manier op werd gespeeld. Volgens de Warenwet moet een speeltoestel ook nog veilig zijn indien daar gedragingen mee worden gepleegd die buiten het normale liggen maar die wel  redelijkerwijs te verwachten zijn. Het Hof verstaat daaronder dat ook gedragingen van kinderen te verwachten zijn en alleen buitensporige gedragingen daar buiten vallen.

Waarschuwingsplicht en eigen schuld

Ook stelt het hof dat Duinrell haar waarschuwingsplicht niet serieus genomen heeft door in het geheel niet te waarschuwen voor beklemmingsgevaar, terwijl zo’n waarschuwing eenvoudig gegeven had kunnen worden. Duinrell had tot slot gesteld dat de jongen eigen schuld droeg aan het ontstaan van het ongeluk, door de schommel tot maximale hoogte te laten gaan. Het hof vond die gedraging niet buitensporig risicovol en bovendien viel die fout in het niet bij de ernstige fouten die Duinrell had begaan. Derhalve werd het eigen schuld verweer afgewezen. Duinrell moet de letselschade van de man vergoeden.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Deze zaak loopt al 13 jaar en pas nu is in hoger beroep een uitspraak over de aansprakelijkheid gedaan. Indien Duinrell nog in cassatie gaat bij de Hoge Raad en de zaak zou moeten worden terugverwezen naar een ander gerechtshof, kan daar zo maar weer vijf jaar mee gemoeid zijn. Dan is er nog geen euro aan het slachtoffer vergoed. Als u weet dat het dan ook maar weer 10 tot 15 jaar kan duren voordat de volledige letselschade in kaart is gebracht, weet u wat deze man nog voor traject te wachten staat.

Ridder Letselschade

Bij Ridder Letselschade zijn de afgelopen maanden twee langlopende letselschadezaken afgerond. Voor beide zaken (whiplash dossiers, de ene uit 1993(!), de andere uit 1998) geldt dat de aansprakelijkheid al snel werd erkend, maar dat de slachtoffers en hun advocaten het niet eens konden worden met de verzekeraars. Ridder Letselschade heeft die zaken snel doorgrond en wist binnen een paar maanden beide zaken af te wikkelen op een voor het slachtoffer bevredigende manier. Dat kan indien niet de kosten van de letselschadespecialist leidend zijn, maar wanneer het belang van het slachtoffer om er na al die jaren een streep onder te kunnen zetten, als hoogste doel wordt gekozen. De zaak uit 1993 krijgt krijgt voor de voormalige ‘belangenbehartiger’ nog een staartje, want tegen hem wordt een procedure gestart omdat hij de helft van de slotuitkering in de eigen zak heeft gestoken.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks