Eerste slag gewonnen in een 15-jarig letselschadetraject!

Onlangs konden wij samen met onze cliënt een klein feestje vieren: we wonnen samen de eerste slag in een al ruim 15 jaar lopend letselschadetraject. We wonnen de eerste slag, maar de oorlog woedt nog in alle hevigheid in Polen, sinds die fatale dag eind 2003! Op die dag namelijk reed onze cliënt in zijn auto door Polen, toen er een vrachtauto naar binnen kwam zetten, precies aan zijn kant. Gelukkig reed onze cliënt in een stevige auto, anders was het leed helemaal niet te overzien geweest.

Ernstig ongeval in Polen in 2003

Ernstig invaliderend letsel liep hij wel op, letsel dat werken en leven zonder pijnstillers onmogelijk maakte. Eigenlijk was een normaal leven na het ongeluk niet meer mogelijk, al helemaal niet omdat de verzekeraar van de vrachtauto, PZU (toen behorend tot het Eureko concern, net zoals Achmea) de hakken in het zand had gezet wat betreft de beoordeling van de schadeposten.

Rechtsbijstandverzekering niet altijd een uitkomst

Gelukkig had onze cliënt een rechtsbijstandverzekering, nou ja, gelukkig . . . . Die verzekeraar schakelde een bureau in en dat ging aanvankelijk voortvarend van start. Het bureau koos ervoor de verzekeraar in Polen aan te spreken in plaats van zaken te doen met de Nederlandse vertegenwoordiger. Dat veroorzaakte veel taalproblemen, waarmee veel kostbare tijd was gemoeid. Het bureau schakelde weer een ander bureau in, dat weer een advocatenkantoor in Duitsland inschakelde, dat weer werd ingeruild voor een ander kantoor, etc. Soms lag de behandeling van het dossier ook jaren stil. Onze cliënt ontving dan wel een voorschotje, maar verder gebeurde er niet zo veel.

Netwerk van Ridder Letselschade via Peopil

In 2012 was het slachtoffer het zat en schakelde Ridder Letselschade in. Via ons netwerk van Peopil namen wij contact op met een letselschadeadvocaat in Polen. Die vertelde ons dat het eerste deel van de claim inmiddels was verjaard in Polen, omdat er drie jaar na het ongeval was verstreken en de schade over de eerste drie jaren binnen die termijn niet aanhangig was gemaakt bij een Poolse rechtbank. Ondertussen was onze collega in Polen wel al gestart met het voor de rechter slepen van PZU. Na een paar jaar leverde dat in elk geval vergoeding van de immateriële schade op.

Onze cliënt was zo gefrustreerd over de slechte behandeling door zijn rechtsbijstandsverzekeraar en het kantoor dat men had ingeschakeld, dat aan ons werd gevraagd die verzekeraar aansprakelijk te stellen voor het leveren van een wanprestatie. Dat hebben wij in 2016 ook gedaan en namens de verzekeraar werd al snel erkend dat de behandeling niet zo was gelopen als had gemoeten. Echter, was er wel sprake van schade? De Poolse rechter had zich immers nog niet uitgelaten over de schadeposten die waren verjaard (want die waren nooit ingebracht) en dus was het helemaal niet zeker dat indien er wel direct een zaak was aangespannen in Polen, de schadeposten wel zouden zijn vergoed.

Inschakeling Asser Instituut

De aansprakelijkheidsverzekeraar en het bureau schakelden vervolgens beide een advocaat in en dus deed Ridder Letselschade een beroep op haar huisadvocaat. In overleg werd vervolgens besloten om diverse vragen voor te leggen aan het Asser Instituut te Den Haag. Een belangrijke vraag was natuurlijk hoe de verjaring in Polen is geregeld, specifiek ten aanzien van bepaalde soorten schades. Uit het rapport van het Asser Instituut kwam onder andere naar voren dat deze vorderingen via een dagvaarding hadden moeten worden ingebracht binnen drie jaar na het ongeval.

Eindelijk: een terecht schadevergoeding!

Vervolgens ging de discussie over de omvang van de schadeposten. Zouden we met z’n allen wachten totdat de Poolse rechter zich had uitgesproken over diezelfde schadeposten (de zogenaamde jaarschades) die wél op tijd waren ingediend en zouden die volledig zijn geaccepteerd, dan zouden wij hier in Nederland ook een volledige vergoeding verlangen. Dat durfden de advocaten van de wederpartijen toch niet aan en dus werd besloten om dit onderdeel van de totale procedure in der minne te regelen. Die discussie is onlangs beslecht met een betaling van die schadeposten over de eerste drie jaar na het ongeluk. Een felicitatie voor onze cliënt, die volhardend bleef om gerechtigheid te krijgen voor wat hem door zijn eigen rechtsbijstandsverzekeraar was aangedaan. Een felicitatie voor onze huisadvocaat, die het is gelukt om uiteindelijk het grootste deel van die schade vergoed te krijgen. En tot slot zijn wij ook wel trots om wat wij, als spil in deze hele discussie, via ons netwerk voor elkaar hebben weten te krijgen.

Soms toch no cure no pay

Ridder Letselschade heeft de kwestie met de rechtsbijstandsverzekeraar gefinancierd door middel van een no cure no pay contract, waarbij werd ingestaan voor betaling van alle kosten van onze advocaat. Normaal gesproken behandelen wij geen zaken op die basis, maar in deze uitzonderlijke zaak was het een mooi middel om het doel te bereiken. Uiteindelijk moet in Polen het ultieme doel worden bereikt, namelijk volledige schadeloosstelling voor alle schade die onze cliënt heeft geleden en nog steeds lijdt. Dat proces zal helaas nog wel even doorgaan, maar dankzij ons netwerk is onze cliënt verzekerd (geweest) van op en top juridische bijstand!

Contact met Ridder Letselschade

Wij krijgen veel vragen over lopende letselschadedossiers en geven veel second opinions af. Vaak weten wij, wanneer wij een dossier overnemen, er toch nog veel meer uit te halen, niet alleen aan geld, maar ook aan begrip bij de slachtoffers. Wij steken veel tijd in het uitleggen van wat er allemaal speelt bij de behandeling en afhandeling van letselschadedossiers. Dat maakt dat de slachtoffers begrijpen wat er speelt en zelf kunnen kiezen welke kant ze willen opgaan. Zij zijn immers degenen die de beslissingen moeten nemen, daartoe goed geïnformeerd door ons. Dat vindt Ridder Letselschade belangrijk.

Wilt u ook contact met ons? Bel 036-5220342 of stuur een e-mail naar info@ridder-letselschade.nl, daar zijn wij voor!

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks