Eindelijk een schadevergoeding!

Na vele jaren te hebben moeten touwtrekken, heeft een jonge vrouw onlangs eindelijk gehoord dat zij een schadevergoeding gaat ontvangen. Wij hebben deze zaak in 2007 aangenomen. Bij de vrouw was een diagnose gemist door de huisartsenpost. Zij klaagde namelijk over pijn op de borst en was kortademig. De huisarts stuurde haar weg met een pilletje tegen maagpijn. Thuis gekomen zakte zij in elkaar, naar later bleek met een tweede (zware) hartaanval. Tot overmaat van ramp had de ambulancedienst een verkeerde code doorgegeven, dus de ambulance kwam veel te laat. Zij werd met een vertraging van vele uren met spoed aan haar hart geopereerd.

De vrouw heeft jaren met een steunhart rondgelopen, totdat enkele jaren geleden een donorhart werd geplaatst. De kwaliteit van leven verbeterde hierdoor flink, maar goed is het nooit gekomen. Zij blijft matig belastbaar en heeft een verkorte levensverwachting.

Aansprakelijkheid

Mr. Ridder heeft de huisartsenpost en de ambulancedienst aansprakelijk gesteld. Na veel gesteggel, ontkennen en afwijzen, werd uiteindelijk een hoogleraar in de huisartsengeneeskunde gevraagd een onderzoek te doen en een rapport uit te brengen. Vervolgens heeft een hoogleraar cardiologie ook een rapport uitgebracht. Uit het rapport van de hooglerars huisartsengeneeskunde kwam de conclusie, dat de huisartsenpost foutief had gehandeld door uit te gaan van maagklachten. Alles wees er immers op dat het een hartaanval was en dan moet het zekere voor het onzekere worden genomen. Er was dus aansprakelijkheid, maar dan moet je je vervolgens afvragen, voor welke schade dan?

De cardioloog moest dat bepalen, maar kwam eerst tot de conclusie dat het niet veel uitmaakte of er vele uren vertraging was opgetreden. Er zou geen extra schade aan het hart zijn ontstaan, iets wat volgens de heer L. Kalb, medisch adviseur van Ridder Letselschade, niet juist was. Hij was namelijk tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk extra schade was ontstaan en heeft daarover vele vragen gesteld aan de cardioloog. Die heeft uiteindelijk ook moeten erkennen dat er toch extra schade was opgetreden, al was het niet mogelijk om aan te geven hoeveel extra schade. Er was namelijk sprake van een zeer zeldzaam type hartaanval, waarvan bijna geen gegevens in de literatuur bekend zijn.

Schadevergoeding

Onlangs heeft de verzekeraar van de huisartsenpost alsnog geaccepteerd dat er na bijna 7 jaar toch een schadevergoeding moet worden betaald en is er overeenstemming over de omvang daarvan. De vrouw is erg gelukkig dat er toch een aanzienlijk bedrag wordt betaald. Daar had zij na al die jaren touwtrekken niet meer op gerekend. Zij schreef erg blij te zijn met het bereikte resultaat:”Wat fijn dat het u na al die jaren toch is gelukt een schadevergoeding te krijgen. Daar had ik echt niet meer op gerekend. In ieder geval wil ik u bedanken voor de vele moeite en energie die u er in gestoken heeft. Het heeft nu ook al lang genoeg geduurd. Ook dank namens mijn familie en man.

Vragen over uw schadevergoeding?

Hebt u een vraag over uw schadevergoeding? Wilt u gratis een second opinion over de hoogte van uw schadevergoeding? Bel ons gerust, het kost u niets. Ook een huisbezoek is altijd gratis. Wij zijn op werkdagen tot 22.00 uur bereikbaar via 036 – 522 03 42.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks