Elke letselschade staat op zich!

Het is lastig om vooraf te zeggen hoe lang een letselschade gaat lopen en wat de uitkomst zal zijn. Immers, geen enkele letselschade zaak is hetzelfde. Zowel de looptijd van het dossier als de uitkomst hangt heel sterk van de omstandigheden af. Toch vragen nieuwe cliënten ons vaak bij het begin van een zaak hoe lang het gaat duren en wat er voor hen inzit qua geld. Ze hebben het dan over ‘de buurman’ die wel een ton heeft gehad voor een whiplash of over een tante die voor een gebroken been maar € 1.500,00 heeft ontvangen. Tja, dat zegt mij niets, het kan voor beiden te hoog of te laag zijn, het hangt sterk van de bijzonderheden van het geval af. Een antwoord is dus moeilijk te geven en ik leg u uit waarom.

Looptijd van letselschade

Wij adviseren onze cliënten altijd om pas een aan afronding van hun letselschadedossier te denken als er medisch gezien een stabiele situatie is ontstaan. Dat betekent dat we weten wat de gevolgen van het ongeval zijn en dat we ook weten wat de eventueel resterende klachten en beperkingen zijn. Bovendien willen we weten of we rekening moeten houden met toekomstige verslechtering. Degene die de letselschade moet betalen, zal ook willen weten of er soms een kans op vermindering van de klachten en beperkingen mogelijk is. Het kan dus jaren duren voordat die situatie zich voordoet. Al die tijd moet een slachtoffer het zien te redden met voorschotbetalingen.  Dat dit geen pretje is blijkt wel uit andere artikelen op deze site. Mijn stelling is: er wordt in vrijwel geen enkel letselschade dossier voldoende bevoorschot!

Wij adviseren ook om te wachten totdat er een stabiele situatie op het arbeidsvlak is ontstaan. Als iemand immers door het ongeval en het letsel arbeidsongeschikt is geraakt en weer een nieuwe baan heeft, willen wij wel zeker weten dat die baan blijvend is. Dat wil zeggen, als de persoon een vaste baan had die door het ongeval verloren is gegaan, adviseren wij hem wel om te wachten met afsluiten van de zaak totdat daar zekerheid over is. Het kan ook zijn dat we zeker weten dat iemand niet meer aan een baan zal kunnen komen, ook dan kunnen we de schade goed berekenen.

Secundaire victimisatie

Sommige slachtoffers worden twee keer slachtoffer: de eerste keer van het ongeval en de tweede keer door de hele nasleep ervan. Secundaire victimisatie heet dat met een mooi woord. Als iemand echt last van het hele letselschadetraject krijgt, geven wij meestal het advies om te proberen de zaak af te sluiten. Het is mijn stelling dat elke zaak op elk moment afgesloten kan worden als het slachtoffer dat wil. Echter, de uitkomst is dan wel heel erg afhankelijk van het bewijs dat op dat moment in het dossier aanwezig is: hoe minder bewijs, des te lager de uitkomst. Daarom adviseren wij toch altijd om te proberen eerst voldoende bewijs voor de stellingen te verzamelen. Lukt dat niet of wil een cliënt toch graag van de zaak af, dan maken wij een berekening van wat wij denken wat een haalbare kaart is.

Klachten en beperkingen

Heeft de tante geen beperkingen meer en was zij na een paar weken weer helemaal op de benen, dan is € 1.500,00 misschien wel een redelijke vergoeding. En is de buurman zijn baan kwijtgeraakt en blijft hij zwaar beperkt, dan is een ton misschien wel veel te weinig. Je moet het dossier helemaal goed kennen om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe lang het gaat duren en hoeveel het gaat ‘opleveren’.  Dat blijkt ook uit de onderstaande voorbeelden.

Uitkomst van een letselschade

Stel u bent concertpianist en door een ongeval wordt een kootje van uw rechterpink geamputeerd. Ik denk dat u uw vak dan niet meer zult kunnen uitoefenen. Veel schade mogelijk, maar misschien kunt u wel weer een nieuwe baan vinden die nog beter betaalt. Dan is de schade op dat vlak niet aanwezig. Stel u bent onderwijzer op een basisschool en u overkomt hetzelfde. Ik denk dat u uw werk dan nog wel zult kunnen blijven volhouden. Zo zal de impact van een slecht genezen enkelfractuur bij een betonvlechter veel groter zijn dan bij een receptioniste en zal een vervelende wervelfractuur bij de stratenmaker veel harder aankomen dan bij een letselschadespecialist. Kortom, wil je hier iets zinnigs over kunnen zeggen, dan moet hier duidelijkheid over bestaan en moeten eigenlijk alle omstandigheden bekend zijn.

Verlies van arbeidsvermogen

De schade door het verlies van werk of onderneming wordt in de letselschade verlies van arbeidsvermogen, verlies van verdienvermogen of arbeidsvermogensschade genoemd. Dit is doorgaans de grootste schadepost. Logisch dat de uitkomst van een letselschade traject hier behoorlijk door wordt beïnvloed. Daarom wordt er veel energie en geld gestoken in iemands re-integratie. Los van het feit dat dit kostenbesparend kan werken, is het voor de persoon in kwestie heel belangrijk om weer in het arbeidsproces mee te doen.

Smartengeld

De bekendste schadepost is wel het smartengeld. Dat is de vergoeding voor  het verdriet en leed dat iemand door een ongeval is aangedaan. Het feit dat er sprake is van blijvende invaliditeit en dat iemand geen hobby’s meer kan beoefenen, of een baan is kwijtgeraakt. Ook de vele operaties en de (geestelijke en lichamelijke) pijn die door het ongeval is veroorzaakt, worden via het smartengeld vergoed.

Er gaan stemmen op om het smartengeld in Nederland te verhogen, omdat die uit de pas loopt bij de ons omringende landen. Het is ook soms niet uit te leggen dat er maar enkele duizenden euro’s worden betaald als iemand zijn baan kwijt is en blijvende klachten heeft. Er bestaat een Smartengeldboek dat door de ANWB is uitgegeven. Daarin staan echter alleen rechterlijke uitspraken en aangezien ongeveer 95% van de letselschade dossiers nooit een rechtbank van binnen zien, blijven er vele uitkomsten van de discussie over de hoogte van het smartengeld binnenskamers. Dat is jammer, ik zou daarom een databank willen voorstellen die de uitkomsten en bijzonderheden vermeldt van zaken die niet door rechterlijke tussenkomst zijn beslecht.

Mocht u geen belangenbehartiger hebben maar zelf de discussie met een verzekeraar voeren en wilt u uw smartengeldvordering willen laten toetsen, bel of mail ons dan. Dat doen wij gratis voor u.

Vragen over uw letselschade of smartengeld?

Wij zijn op werkdagen tot 22.00 uur beschikbaar voor al uw vragen op letselschade gebied. Bel 0365220342 voor een gratis adviesgesprek!

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks