Ernstig letsel bij voetbalwedstrijd na tackle, verdediger aansprakelijk?

Een man loopt ernstig letsel op nadat hij getackeld wordt door een verdediger van de tegenpartij. Als gevolg van de fractuur heeft de man een groot aantal operaties moeten ondergaan. Uiteindelijk is amputatie van het linker onderbeen noodzakelijk gebleken. Is de verdediger aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade?

Feiten

Op 10 april 2005 heeft een voetbalwedstrijd plaatsgevonden tussen het team van de man [A] en het team van de verdediger [B]. In de 25e minuut van de wedstrijd heeft [A] de bal aangespeeld gekregen vanaf de linkerflank, hij bevond zich in kansrijke positie en ging richting de goal. De verdediger [B] en zijn medespeler met rugnummer 12 hebben richting de man [A] een verdedigende actie ingezet. Zij hebben [A] niet van scoren weten te weerhouden. Nadat [A] de bal met zijn rechtervoet in het doel schoot is hij door een tackle van één van de verdedigers op zijn linkerbeen/linkerenkel geraakt.  Als gevolg van deze tackle heeft de man een gecompliceerde linkerenkel/onderbeenfractuur opgelopen.

Een van de toeschouwers heeft de wedstrijd en het incident waarbij [A] het letsel opliep vastgelegd. Deze video-opname is gebruikt in de rechtszaak.

Eis

De man heeft een groot aantal operaties moeten ondergaan. Uiteindelijk is gebleken dat zijn linker onderbeen geamputeerd moest worden. De man stelt de verdediger [B] aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.

Verweer

De verdediger betwist dat het letsel door zijn handelen is veroorzaakt. Hij baseert dit op de verklaring van een orthopedisch chirurg, die oordeelde dat op basis van de beschikbare informatie niet beoordeeld kan worden of het inwerkend letsel op het been van [A] van links of van rechtsachter is gekomen. Het is dus volgens de verdediger niet duidelijk of het letsel opgelopen is door zijn tackle of door de tackle van zijn teamgenoot.

Indien er wel aangenomen wordt dat het letsel veroorzaakt is door zijn handelen is de verdediger van mening dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen. De verdediger stelt dat er geen abnormale of gevaarlijke actie door hem is gemaakt die buiten het normale risico van een voetbalwedstrijd valt.

letselschade voetbal

Oordeel rechter

Als eerst moet de rechter in deze zaak oordelen of er sprake is van causaal verband, dus de vraag of het letsel is ontstaan door de tackle van de verdediger. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van causaal verband. De rechtbank volgt hiermee één van de deskundige die in deze zaak geraadpleegd is. Deze deskundige verklaarde dat de oorzaak van het letsel moet worden gevonden in directe krachtsinwerking op het linkerbeen en niet is ontstaan door een harde landing van zijn voet op het gras.

Jurisprudentie

Vervolgens moet de rechter bekijken of de verdediger een onrechtmatige daad heeft gepleegd ten opzichte van de man [A]. In de rechtspraak omtrent onrechtmatige daad bij sport is het volgende vastgesteld: Uitgangspunt bij die beoordeling moet zijn dat de vraag of een deelnemer aan een sport als voetballen onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging waardoor aan een andere deelnemer letsel is toegebracht, minder spoedig bevestigend moet worden beantwoord dan wanneer die gedraging niet in het kader van de sportbeoefening zou hebben plaatsgevonden. De deelnemers aan een sport als voetballen hebben immers tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar te verwachten, terwijl gedragingen die een overeenkomstig gevaar in het leven roepen, buiten het kader van de sport door de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer als regel niet van elkaar behoeven te worden verwacht en mede daarom veelal niet aanvaardbaar zijn.” ( HR 28 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, NJ 1992/622).

Verder stelt de rechter dat voetbal een contactsport is. Inherent aan voetbal is dat getrokken en geduwd wordt en dat een sliding of tackle wordt geplaatst. Een tackle, ook al is die ongeoorloofd volgens de spelregels, leidt nog niet tot aansprakelijkheid wanneer die handeling als het ware nog door het spel wordt bepaald of in zekere zin in dienst staat van het nagestreefde resultaat en niet buiten de grenzen valt van wat in sport en spel over en weer nog te verwachten is.

Zorgvuldigheidsnorm overtreden?

Voor de vraag of de tackle van de verdediger de binnen het voetbal geldende zorgvuldigheidsnorm heeft overtreden, kijkt de rechter naar de beschikbare beelden van het incident. Uit het fragment volgt dat [B] zijn sliding in de richting van de bal en [A] heeft ingezet. Anders dan de man stelt oordeelt de rechtbank dat op basis van de beelden niet kan worden geconcludeerd dat de sliding pas is ingezet nadat de bal op goal werd geschoten door de man. Op basis van de beelden kan gezegd worden dat de tackle vrij laat ingezet is maar niet zo kansloos dat de man [A] geen actie van een verdediger meer kon verwachten. Een voetballer weet dat een verdediger het nodige in het werk stelt om een doelpunt van de tegenpartij te voorkomen. De rechtbank concludeert dan ook dat de tackle van de verdediger, hoe ernstig de gevolgen ook geweest zijn, niet gezien kan worden als een onrechtmatige daad tegenover de man [A].

Conclusie

De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een onrechtmatige daad en wijst aansprakelijkheid af.

Zelf letsel opgelopen?

Heeft u zelf letsel opgelopen tijdens een voetbalwedstrijd en bent u benieuwd of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact op met de letselschadespecialisten van Ridder Letselschade. Onze specialisten kunnen beoordelen of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks