Gebroken pols na botsing tussen 2 werknemers, werkgever aansprakelijk?

Een apothekersassistente die werkzaam is in een ziekenhuis loopt letsel aan haar pols op nadat zij in botsing is gekomen met een collega. Nadat zij eerst nog doorgewerkt heeft met de klachten, heeft zij zich na aanhoudende pijnklachten uiteindelijk ziek gemeld bij haar werkgever. De apothekersassistente stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor het letsel en de daardoor veroorzaakte schade.

Hoe oordeelt de rechter hier over?

Feiten

De vrouw was werkzaam als apothekersassistente bij de apotheek van het ziekenhuis MCL. Onderdeel van haar werkzaamheden was het rondbrengen van medicijnen voor de patiënten van de verschillende verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Van de uitgifte van medicijnen dient aantekening te worden bijgehouden in de betreffende patiëntendossiers.

Op 10 juli 2013 was de vrouw samen met haar collega op ronde door het ziekenhuis om medicijnen rond te brengen. Op de afdeling orthopedie dienen de apothekersassistenten de patiëntendossiers van een dossierkar te pakken en deze mee te nemen naar de assistentenkamer, waar zij de dossiers moeten bijwerken. De dossierkar op de afdeling orthopedie staat in een smalle gang (140 centimeter), de loopruimte in de gang is nog maar 96 centimeter. Op het moment dat de vrouw met een stapel van 12 dossiers was teruggekomen en deze op de kar gezet had hoorde zij een pieper afgaan. Een verpleegkundige liep gehaast langs haar heen en stootte de dossierkar aan. De stapel dossiers die de vrouw daar net neergelegd had, vielen om . In een reflex heeft de vrouw met haar linkerhand de dossiers tegengehouden en teruggeduwd. Bij die beweging hoorde zij iets ‘knakken’ in haar linkerpols. Omdat zij veel pijn had, is zij later op de dag naar de spoedeisende hulp gegaan.

Na het voorval is zij ondanks de pijn in haar pols en arm nog enige tijd blijven werken. Op 24 oktober 2015 heeft de vrouw zich na aanhoudende klachten ziekgemeld bij haar werkgever.

Eis & verweer

De vrouw stelt het ziekenhuis als werkgever van de verpleegkundige aansprakelijk voor de geleden en te lijden schade. Ter onderbouwing van de aansprakelijkheid voert de vrouw aan dat de verpleegkundige in de gegeven omstandigheden niet de van haar te vergen zorgvuldigheid in acht heeft genomen en daarom onrechtmatig heeft gehandeld. Gezien de smalle doorgang had de verpleegkundige de vrouw moeten waarschuwen voordat zij haar wilde passeren.

Het ziekenhuis betwist de aansprakelijkheid omdat zij van mening zijn dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het ziekenhuis vindt daarom ook dat niet gezegd kan worden dat de verpleegkundige onrechtmatig heeft gehandeld. Tevens hadden zij ter voorkoming van een ongelukkige samenloop van alledaagse omstandigheden geen specifieke maatregelen kunnen en hoeven nemen.

Oordeel van de rechter

De rechter moet in deze zaak de vraag beantwoorden of er sprake is van een onrechtmatige gedraging van de verpleegkundige. Is daar sprake van, dan is het ziekenhuis aansprakelijk voor de schade die een werknemer veroorzaakt heeft.

De rechter oordeelt dat de gedraging van de verpleegkundige niet onrechtmatig is. Gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval, in dit geval het oplopen van letsel door de vrouw, als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de verpleegkundige zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden. Met andere woorden, pas als je het letsel en de schade had kunnen zien aankomen, had je je anders moeten gedragen. Daar was naar het oordeel van de rechter in dit geval geen sprake van. De rechter spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden die zich in werksituaties, maar ook elders waar mensen in elkaars nabijheid verkeren, kunnen voordoen. Dat betekent niet altijd, dat er dan aansprakelijkheid ontstaat.

Naschrift Ridder Letselschade

De rechter wijst de vordering af van de vrouw en ik kan mij daar wel mee verenigen. Niet bij alles wat fout gaat, hoeft er een ander op te draaien voor de schade. Wat ik storend vind, is het onderscheid dat wordt gemaakt om een vordering als deze af te wijzen. Er wordt gesteld dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO) is en daarmee wordt in juridisch Nederland bedoeld dat er dan dus wel iets verkeerd is gegaan, maar dat er geen aansprakelijkheid is ontstaan. Maar dat mag niet het onderscheid zijn, want elk ongeluk is in feite een OSVO! Bij elk ongeluk is iets fout gegaan, of was er iemand op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Ik zou die kreet willen uitbannen en daarvoor in de plaats willen spreken van een voorval waarvoor iemand wel of niet aansprakelijk is. Dat lijkt mij een zuiverder onderscheid.

Contact Ridder Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen of wilt u informatie over letselschade? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Bel 036 522 0342 of ga naar het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks