Geen whiplash bij te lage botssnelheid

Als de botssnelheid te laag is, dan kunnen door de botsing geen whiplashklachten zijn ontstaan, dat zei althans de rechter in Den Haag. De rechtbank overwoog weliswaar dat causaal verband tussen de klachten en het ongeval kan worden vastgesteld indien komt vast te staan dat het slachtoffer voor het ongeval de klachten niet had, de klachten door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreekt. De rechtbank is echter ook van oordeel dat, daargelaten of objectief kan worden vastgesteld dat de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn, benadeelde onvoldoende heeft onderbouwd dat aan voormelde criteria voor het aannemen van causaal verband is voldaan.

Kop-staart aanrijding

Op 1 december 2011 rond 18.25 uur heeft een kop/staart aanrijding plaatsgevonden waarbij de auto van het slachtofferop aan de achterzijde werd aangereden door een bij Klaverblad verzekerde auto. Klaverblad heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend. Klaverblad heeft een ongevallen deskundige ingeschakeld om de botssnelheid te onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat de snelheid minder dan 16 km/u zou zijn geweest. Volgens de Richtlijn Whiplash 2008 zijn er sterke aanwijzingen dat een impactsnelheid tot circa 15 km/u geen letsel veroorzaakt. De klachten zijn dus niet direct door het ongeval te verklaren. Het had op de weg van het slachtoffer gelegen om te onderbouwen dat haar klachten toch door het ongeval veroorzaakt kunnen zijn.

Letselschade en causaal verband met ongeval

De rechtbank moest vaststellen of de  gestelde klachten Überhaupt wel bestaan en vervolgens of deze door het ongeval zijn veroorzaakt. Dat juridisch causaal verband tussen de klachten en het ongeval kan worden vastgesteld indien komt vast te staan dat het slachtoffer voor het ongeval de klachten niet had, de klachten door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreekt. Het ligt op de weg van een eisende partij om het bestaan van de klachten en het causaal verband tussen de klachten en het ongeval te stellen en bij voldoende gemotiveerde betwisting te bewijzen.

Richtlijn Whiplash

Volgens de rechtbank is, nog daargelaten of voldoende objectief kan worden vastgesteld dat de door vrouw aangevoerde gezondheidsklachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn, onvoldoende onderbouwd dat aan voormelde criteria voor het aannemen van causaal verband is voldaan. Zoals al is aangegeven, is onvoldoende gebleken dat de impactsnelheid niet meer dan 15 km/u was. Volgens de Richtlijn Whiplash 2008 (p. 18 en herhaald op p. 64) zijn er sterke aanwijzingen dat een impactsnelheid tot circa 15 km/u geen letsel veroorzaakt. Gelet hierop en gelet op de omvang van het gestelde letsel en de letselschade bestaat, zoals Klaverblad terecht heeft opgemerkt, een discrepantie die niet (zonder meer) verklaarbaar is. De vrouw had nader moeten onderbouwen dat de door haar gestelde klachten toch door het ongeval veroorzaakt kunnen zijn, hetgeen zij echter heeft nagelaten. Bovendien heeft zij nagelaten om medische informatie over te leggen waaruit blijkt dat zij de betreffende klachten vóór het ongeval niet had. Tot slot kan op basis van de thans overgelegde stukken niet worden beoordeeld of er ten aanzien van deze klachten een alternatieve verklaring bestaat.

Buitengerechtelijke kosten

De rechtbank wijst daarom het verzoek van de vrouw af. Omdat zij bovendien had kunnen weten dat Klaverblad haar mening niet zou herzien en dat zij dus wel allerlei onderbouwende informatie had moeten inbrengen, had zij ook kunnen weten dat een deelgeschil eigenlijk helemaal geen zin had. Daarom wordt ook het verzoek om de buitengerechtelijke kosten te betalen, afgewezen. Slecht geprocedeerd, zou ik zeggen. Want waarschijnlijk had je wel gelijk kunnen krijgen als het huiswerk beter was gedaan.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks