Gehoorschade: vorderbaar als letselschade?

Gehoorschade: vorderbaar als letselschade?

Tjip Ridder

De Association of British Insurers, zeg maar het Verbond van Verzekeraars van Engeland, is bang voor letselschadeclaims op een nieuw terrein, namelijk de gehoorschade die gerelateerd is aan het werk. Deze vorm van letselschade wordt in Engeland ‘Industrial deafness’ genoemd en wordt al gelijkgetrokken met whiplash. Het verbond is bang dat gehoorschadeclaims dezelfde kant opgaan als whiplashclaims en dus een verhoging van de schadelast met zich meebrengen.

Afgelopen 16 juni werd over dit onderwerp een seminar gehouden. De aankondiging was aldus, dat werd verwezen naar de recente acties die de overheid en verzekeraars hebben ondernomen voor het terugdringen van de vergoeding en de claimcultuur bij whiplashclaims, die vooral frivool en overdreven werden genoemd.

Het verbond stelt nu vast dat er de afgelopen jaren sprake is van een sterke toename van het aantal lawaai-geïnduceerde gehoorverliesclaims(NIHL). NIHL wordt door hen beschreven als de nieuwe ‘melkkoe’ voor letselschadeadvocaten en letselschadebureaus. Net zoals de stijging van de whiplashclaims in de afgelopen jaren, wordt ook de stijging van de NIHL-claims als een symptoom van de Britse claimcultuur genoemd.

Gehoorschade: vorderbaar als letselschade?

In Nederland bestaat naar mijn idee niet een claimcultuur zoals die in de Angelsaksische landen aan de orde is. Wel heeft het aantal whiplashclaims een stijging te zien gegeven, maar die claims kunnen binnen de door jurisprudentie aangegeven grenzen goed worden beoordeeld. Dat geldt overigens ook voor andere, zogenoemde niet objectiveerbare letsels en gevorderde letselschade.

Gehoorschade kan echter worden geobjectiveerd, dus door onderzoek worden aangetoond. Ik begrijp daarom de angst in Engeland niet, maar ken daar ook het aansprakelijkheidsregime bij werkgeversaansprakelijkheid niet. In Nederland heeft de werkgever te zorgen voor veilige werkomstandigheden en doet hij dat niet en er is sprake van gehoorschade, dan moet de werkgever maar bewijzen dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan wel dat de werknemer de gehoorschade aan eigen opzet of bewuste roekeloosheid ter danken heeft. Ik ben dus niet zo bang dat het hier zo’n vaart zal gaan lopen met letselschadeclaims door gehoorschade die werkgerelateerd is.

Hoe dan ook, hebt u een vraag over gehoorschade door het werk? Belt u ons dan gerust op, wij zitten op werkdagen tot 22.00 uur voor u klaar. Ons telefoonnummer is: 0365220342. Mailen kan ook via het contactformulier, klik dan hier.

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Jessica Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks