Gemeente aansprakelijk voor val over stoeptegel?

Een vrouw stelt de gemeente aansprakelijk nadat zij gevallen is over een stoeptegel voor een winkelcentrum. Wat is het oordeel van de rechter en waar moet rekening mee gehouden worden bij de beoordeling?

In deze zaak voor de rechtbank Midden-Nederland moest de rechtbank zich buigen over de vraag of de gemeente Amersfoort aansprakelijk is voor opgelopen letselschade nadat een vrouw gevallen was op een plein bij een winkelcentrum.

Feiten in deze zaak

Een vrouw liep over een plein bij een winkelcentrum in Amersfoort en is hier gevallen waardoor zij letsel aan haar schouder, pols en hand heeft opgelopen. De vrouw is van mening dat zij gevallen is op het plein doordat er een stoeptegel ontbrak. Zij is namelijk met haar voet in het gat van de ontbrekende stoeptegel blijven haken. Zij heeft de Gemeente aansprakelijk gesteld voor het opgelopen letsel.

Eis

De gevallen vrouw stelt de Gemeente aansprakelijk op grond van art.6:174 BW (in dit artikel wordt de aansprakelijkheid geregeld voor de eigenaar van een opstal, in dit geval het plein). De vrouw is van mening dat door het ontbreken van een stoeptegel het plein niet voldeed aan de eisen die men daaraan mag stellen. Een ontbrekende stoeptegel midden op een plein voor een winkelingang is niet normaal. Zij stelt dat zij als voetganger geen rekening hoeft te houden met zo’n situatie.

De gemeente is het niet eens met deze aansprakelijk omdat de Gemeente betwist dat er sprake was van een ontbrekende stoeptegel.

Beoordeling rechter

De rechter beoordeelt deze aansprakelijkheid aan de hand van art.6:174 BW en een arrest van de Hoge Raad. In dit arrest is bepaald dat ‘bij de beantwoording van de vraag of de openbare weg voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen, aankomt op de naar objectieve maatstaven te beantwoorden vraag of de weg, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen inzake deugdelijk is. Daarbij is ook van belang hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijkerwijze redelijkerwijs te vergen zijn’.

De rechtbank oordeelt mede aan de hand van dit arrest als volgt: ‘De rechtbank acht het niet van doorslaggevende betekenis of de stoeptegel/klinker al dan niet ontbrak. Op basis van het door beide partijen overgelegde beeldmateriaal is de rechtbank van oordeel dat het om een relatief klein verschil in hoogte van maximaal 2 cm gaat. Gezien de verhouding tussen de grootte van de klinker en het pleinoppervlak moet het verschil in hoogte als een kleine oneffenheid van het wegdek worden beschouwd. Een dergelijke kleine oneffenheid levert geen gebrek op in de zin van artikel 6:174 BW’.

Kortom, door het relatief klein verschil in hoogte tussen de stoeptegels is de Gemeente niet aansprakelijk voor de val.

Zelf gevallen?

Bent u zelf gevallen en wilt u weten of u recht op een vergoeding van uw letselschade? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Onze specialisten staan u graag te woord. Als eerste tip zouden wij u willen adviseren om direct een foto van de plek des onheils te maken met als het kan een meetlat of ander voorwerp ernaast, zodat de hoogte van de oneffenheid goed wordt vastgelegd. Kijk ook of er getuigen zijn die uw verhaal kunnen bevestigen.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks