Geslaagd symposium bij Raasveld Expertise

er gelegenheid van haar 20-jarige bestaan, organiseerde Raasveld Expertise uit Nijverdal gisteren een symposium met als hoofdthema ‘Anders kijken’. Anders kijken naar jezelf, naar de ander en naar processen (in de letselschade). Met een aantal inleiders werd de aftrap gegeven, waarbij wij allen een inkijk kregen in het menselijk brein. Daarna gingen de aanwezigen zelf actief aan de slag met drie subthema’s, te weten: vertrouwen, samenwerken en kosten/baten.

Buitengerechtelijke kosten

Het feest was nog maar net op gang of de eerste inleider, werkzaam bij een verzekeraar, had het ‘B-woord’ al in de mond. Het ging over de buitengerechtelijke kosten. Alsof er niets anders is om over te discussiëren . . . Deze man haalde ook een oud ‘onderzoek’ uit de sloot (wie heeft dat onderzoek verricht, het PIV??) waaruit zou blijken dat slachtoffers die niet door een belangenbehartiger waren bijgestaan, na afloop van de zaak veel tevredenen waren dan degenen die wel rechtsbijstand hadden gehad. Tja, ligt dat (alleen) aan de belangenbehartiger? En, is een slachtoffer zonder rechtshulp niet gewoon gelukkig in onwetendheid?

Verder mooie inleidingen van Arjen Loonstra en Geertruid van Wassenaar aan de hand van twee (schrijnende) praktijkvoorbeelden.

NB. Vers van de pers over buitengerechtelijke kosten: Klik hier voor het nieuwe rapport van de rechterlijke macht met aanbevelingen voor de beoordeling en toewijzing van de buitengerechtelijke kosten.

Vertrouwen is de basis!

In de discussies aan de tafels werden de subthema’s besproken. Allereerst de tafel met het thema vertrouwen. Apart dat een advocaat die uitsluitend namens verzekeraars optreedt, als eerste begint over de  . . . jawel, BGK. Of niet zo apart? Kennelijk is dat toch wel een heel heet hangijzer aan de kant van de verzekeraars. Kennelijk verziekt een aantal zogenaamde belangenbehartigers het voor veel andere goedwillende en integere soortgenoten.

Ook bij de andere thema’s kwam naar voren dat vertrouwen de basis is voor een goede samenwerking, waarbij de kosten/baten gunstig worden beïnvloed voor in feite alle partijen. De kosten/baten analyse gaat immers niet alleen om geld, maar ook en in belangrijke mate om het gevoel van een slachtoffer bij het hele traject en de uitkomst daarvan. Goed om de verschillende standpunten en invalshoeken met elkaar te kunnen bespreken in een open sfeer!

Hoe dat allemaal ook zij, het was een prima congres en het is mooi om te zien wat Han Raasveld in 20 jaar heeft neergezet. In Toine heeft hij een minstens zo bevlogen opvolger. Een prima bureau, een prima congres!

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks