Gespecificeerde nota van advocaat moet worden geaccepteerd

In een procedure tegen een aansprakelijke partij heeft de kantonrechter in Den Haag onder andere bepaald, dat wanneer een rechtshulpverlener zijn nota wegens buitengerechtelijke kosten goed specificeert, de aansprakelijke partij die in beginsel moet accepteren. Dat is goed nieuws voor de letselschadebranche, waar het immers vechten geblazen is om de nota’s (volledig) betaald te krijgen.

Op de site van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (www.stichtingpiv.nl) wordt dit vonnis ook besproken. Opvallend is, dat het PIV hierover met geen woord  rept. Daar is kennelijk alleen van belang dat de kantonrechter ook heeft bepaald, dat het aantal huisbezoeken waarvoor kosten werden gevorderd, te hoog was. Op de nota scheelde dat slechts zo’n 10%.

Kantonrechter stelt eisen aan commentaar

De kantonrechter stelde voorop dat een behoorlijk gespecificeerde urenverantwoording, zoals in casu door [..] gegeven, in beginsel behoort te worden geaccepteerd. In dit geval was dat niet anders. De gegeven specificaties vond de kantonrechter weliswaar summier (brief aan cliënt, uitgaande brief, overleg advocaat, bestuderen dossier etc. etc.), maar een dergelijke specificatie kon als algemeen gebruikelijk de toets der kritiek wel doorstaan. Indien er op specifieke onderdelen vragen bij bepaalde posten zouden bestaan, had het op de weg van de gedaagde gelegen ter zake specifieke opmerkingen te maken. Nu die dat – behoudens het navolgende – had nagelaten, vond de kantonrechter er geen aanleiding in een verdere of nadere specificatie te verlangen.

De gedaagde had kennelijk alleen algemene opmerkingen gemaakt dat het aantal gedeclareerde uren te hoog was. Dat oordeelde de kantonrechter te weinig specifiek om daar een gevolgtrekking aan te verbinden. Hetzelfde gold voor de opmerking dat 7 uur en 50 minuten voor de bestudering van het dossier excessief zou zijn; een tijdsbesteding van ongeveer 10% aan de bestudering van het dossier mag veel zijn, excessief kan het niet genoemd worden, zeker niet nu

[…]

bijna twee jaar (met tussenpozen) aan het dossier had gewerkt.

Aansprakelijkheidsverzekeraars

Het commentaar dat vaak door aansprakelijkheidsverzekeraars en hun experts gegeven wordt, is dat de nota te hoog is gelet op de omvang van de uitbetaalde schade. Toegegeven, sommige rechters zijn die mening ook toegedaan, maar uiteindelijk wordt naar de redelijkheid gekeken, waarbij allerlei aspcten worden meegewogen. Zo ook in de onderhavige zaak, bijvoorbeeld het feit dat de eiers van Iraanse afkomst waren en meer dan te doen gebruikelijk, ondersteuning en uitleg nodig hadden. Alleen het argument dat de nota te hoog is, houdt dus geen stand. Ook de verhouding met de omvang van de uitgekeerde letselschade is niet doorslaggevend, al houden sommige verzekeraars vast aan 15%, een getal dat ooit eens een keer is geroepen.

Dit vonnis geeft aan dat de aansprakelijke partijen niet zo maar iets algemeens over een goed gespecificeerde nota mogen roepen, maar dat ze concrete op- en aanmerkingen moeten maken.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks