Getuigenverklaring van echtgenoot bij aanrijding

De benadeelde was passagier in een door haar echtgenoot bestuurde auto. Zij stelt dat haar echtgenoot een noodstop moest maken voor bij Nationale Nederlanden verzekerde auto. De kantonrechter oordeelt dat de verklaring van de echtgenoot recht tegenover de verklaring van de andere bestuurder staat. Omdat er geen verdere bewijsmiddelen voorhanden waren anders dan een rapport van de politie waarin zij de toedracht volgens ieder der partijen weergeeft, is er geen reden om aan de verklaring van de echtgenoot meer geloof te hechten dan aan de verklaring van de andere bestuurder.

Noodstop

De benadeelde zat als passagiere in de auto van haar man. Die moest op enig moment een noodstop maken omdat een andere bestuurder van een zijweg de voorrangsweg kwam oprijden. Door die noodstop heeft de benadeelde een whiplash opgelopen. De ‘veroorzaker’ van het ongeval is bij Nationale Nederlanden (NN) verzekerd.

Getuigenverklaring

De verzekerde van NN ontkent dat zij vlak voor de auto van de benadeelde de weg op is gedraaid althans zij verklaart geen auto vlakbij te hebben gezien en alleen in de verte twee auto’s te hebben zien aankomen. De bestuurder van die auto heeft zich volgens NN, gezien haar verklaring, niet onrechtmatig jegens benadeelde gedragen zodat er geen sprake is van aansprakelijkheid voor de geleden letselschade. De verklaring van de bestuurder van de auto waarin de benadeelde zat, is volgens NN niet voldoende om de door benadeelde gestelde gang van zaken te bewijzen.

Volgens de rechtbank staat de verklaring van de bestuurder van de ene auto recht tegenover de verklaring van de bestuurder van de andere auto en nu verdere bewijsmiddelen in het procesdossier niet voorhanden zijn, anders dan een rapport van de politie waarin zij de toedracht volgens ieder der partijen weergeeft, is er geen reden om aan de verklaring van de echtgenoot meer geloof te hechten dan aan de verklaring van de verzekerde van NN.

De kantonrechter beantwoordt de vraag of de verklaring van de bestuurde in de gegeven, ten processe gebleken, omstandigheden voldoende is om aan te nemen dat  de verzekerde van NN vlak voor diens auto de weg is opgereden, dan ook ontkennend. Kortom, de vordering wordt afgewezen.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks