Groothandel niet aansprakelijk voor letselschade

Een groothandel in natuursteen is door de rechtbank niet aansprakelijk bevonden nadat een omvallende grafsteen bij een bezoekster tot letselschade had geleid. Het slachtoffer, een vrouw, had samen met een andere vrouw de groothandel bezocht. De andere vrouw had daarbij een grafsteen van circa 200 kilogram rechtop gezet om de achterkant te bekijken. Toen de steen rechtop stond, gaf zij de steen door aan het slachtoffer, die de steen echter niet kon houden. De steen viel op het been van de vrouw, dat daarop brak.

Aansprakelijkheid

Het slachtoffer stelde de andere vrouw aansprakelijk. Haar verzekeraar, RVS, erkende geen aansprakelijkheid, maar keerde wel haar letselschadeschade uit, in totaal zo’n € 41.000,00. Vervolgens stelde RVS de groothandel aansprakelijk, omdat men vond dat er sprake was van een gevaarlijke situatie.

Kelderluikcriteria

De rechtbank beoordeelde de aansprakelijkheid van de groothandel aan de hand van de bekende kelderluikcriteria (mate van waarschijnlijkheid waarmee niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen). De rechtbank kwam tot de conslusie, dat er wellicht sprake was van een gevaarlijke situatie, maar dat de groothandel niet meer risico had genomen dan in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. De kans op verwezenlijking van het risico op letsel was dermate klein, dat er geen sprake was van onzorgvuldig handelen. Bovendien had de bezoekster dermate onvoorzichtig gehandeld, dat dit voor de groothandel niet voorzienbaar was geweest. De vordering van RVS werd dan ook afgewezen.

LJN: BM4090, Rechtbank Utrecht , 268533 / HA ZA 09-1331

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks