Het Geweten van de letselschade

Op 16 juni 2010 werd het symposium ‘Het Geweten van de Letselschade’ georganiseerd. Tijdens dit symposium werd een aantal inleidingen verzorgd door onder andere de voorzitter van de stichting, mr. Jaap Sap. Aleid Wolfsen was helaas verhinderd door drukke werkzaamheden in Utrecht, waar hij burgemeester is. Er kwam niet uit de verf wat nou precies het geweten van de letselschade is, dus was ons betreft dekte de vlag de lading niet bepaald.

De Letselschaderaad

Caroline Blom van De Letselschaderaad verving de heer Wolfsen en lichtte de aanwezigen in over de  ontwikkelingen binnen De Letselschaderaad. De belangrijkste ontwikkeling is de totstandkoming van de zogenaamde GOMA, de nieuwe Gedragscode Medische Aansprakelijkheid, waarvan het eerste exemplaar  eerder vandaag in Nieuwspoort aan demissionair Minister van Justitie, Hirsch Ballin, werd uitgereikt. Klik hier voor meer bijzonderheden over de GOMA. Binnenkort zal op deze site het commentaar van Ridder Letselschade op de GOMA worden opgenomen.

Keurmerk Letselschade

Op korte termijn wordt gestart met het uitvoeren van audits bij de aangesloten keurmerkkantoren, zo werd de aanwezigen voorgehouden. De audits zullen worden uitgevoerd door Q-Consult, een onafhankelijke organisatie. Doel is te komen tot toezicht en kwaliteitsverbetering in de organisaties en monitoring en verbetering van de dienstverlening aan de letselschadeslachtoffers.

LSA

De LSA heeft (zoals eigenlijk wel te doen gebruikelijk) de nodige vraagtekens gezet bij het uitvoeren van de audits. Immers, zo stelt men, het laten ´snuffelen´ van een ander in de letselschadedossiers tast de geheimhouding aan die de advocaat ten opzichte van de cliënt heeft gezworen te zullen betrachten. Tja, men wil dus wel de voordelen van het Keurmerk Letselschade, maar wil niet akkoord gaan met één van de daaraan verbonden voorwaarden. Dat er op enig moment audits zouden uitgevoerd gaan worden, was al van tevoren bekend en is ook in de reglementen opgenomen. Hoe verder? Wordt vervolgd . . . .

Ridder Letselschade

Wij beschikken zoals uw weet ook over het Keurmerk Letselschade en zullen ons onderwerpen aan de audits. Wij gaan ervan uit dat daardoor uiteindelijk de kwaliteit van onze dienstverlening zal toenemen en die van alle aangesloten kantoren in het algemeen. Dat is aan het eind van de rit in het voordeel van degene om wie het gaat, namelijk het slachtoffer dat hulp en bijstand zoekt bij het verhalen van zijn of haar letselschade. Wij zullen aan onze cliënten vragen schriftelijk akkoord te gaan met inzage van de dossiers uiteraard onder de restrictie dat geheimhouding is verzekerd.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks