Hoe lang kan 'een letselschade' lopen?

Na 23 jaar na het ongeval, doet de Hoge Raad weer uitspraak in de beruchte zaak ‘Zwolse Algemene/De Greef’. Dit keer niet een baanbrekende en nog steeds actuele uitspraak over de causaliteit (het verband tussen klachten, beperkingen en ongeval) maar over de omvang van de schadepost ‘verlies van arbeidsvermogen’. Hier doemt toch wel de vraag op: hoe lang kan een letselschade lopen? Hoeveel geduld en uithoudingsvermogen moet een slachtoffer hebben om gelijk te krijgen, of althans, om een uitspraak te krijgen over de berekening van de schade? Helaas wordt in dit arrest de verzekeraar, inmiddels Allianz geheten, in het gelijk gesteld en moet het slachtoffer De Greef een deel van de letselschadevergoeding, inclusief wettelijke rente, terugbetalen. Hieronder de conclusie van de Hoge Raad. Voor de volledige uitspraak verwijzen wij u naar de volgende link:Uitspraak Hoge Raad.

Ongeval: kop/staart botsing

Op 29 september 1990 is de man, terwijl hij met zijn auto voor een rood verkeerslicht wachtte, van achteren aangereden door een auto die werd bestuurd door een verzekerde van ZA, een rechtsvoorgangster van Allianz. Hij was op dat moment werkzaam als buschauffeur en is ziek uitgevallen. Daarna volgde een periode van arbeidsongeschiktheid van wisselende omvang. Sinds 1 februari 1992 werkt hij voor 50% van de werktijd als buschauffeur. Sinds 1 april 1993 onvangt hij een WAO-uitkering, op basis van een arbeidsongeschiktheid van aanvankelijk 35-45% en later 25-35%. De verzekeraar heeft aansprakelijkheid erkend voor de letselschade van De Greef als gevolg van het ongeval. In de tussenliggende jaren zijn vele procedures gevoerd, onder meer over de causaliteit tussen klachten, beperkingen en ongeval.

Berekening verlies van arbeidsvermogen

Volgens de Hoge Raad laten de processtukken geen andere conclusie toe dan dat de schade wegens het verlies van arbeidsvermogen het door het hof bepaalde bedrag van in totaal € 39.412,50. De veroordeling van de eiser tot terugbetaling aan Allianz van het bedrag dat Allianz ter uitvoering van het vonnis van de rechtbank van 5 januari 2005 aan hem heeft betaald (€ 54.426,12 vermeerderd met wettelijke rente zoals vermeld in dat vonnis), moet worden verminderd met het bedrag van € 8.584,19. Over het verminderde bedrag is de wettelijke rente vanaf 4 april 2005 toewijsbaar.

De Hoge Raad vernietigt de arresten van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 17 mei 2011, 22 november 2011 en 17 april 2012, doch alleen voor zover daarin tot uitgangspunt is genomen dat

[eiser]

25% arbeidsongeschikt is over de periode tot en met 19 april 1999,en, bepaalt de schade wegens verlies van arbeidsvermogen op € 39.412,50. Hierdoor wordt de man veroordeeld tot terugbetaling aan Allianz van wat het eerder, als gevolg van het arrest van het gerechtshof aan De Greef had uitbetaald, namelijk € 54.426,12 (vermeerderd met wettelijke rente zoals vermeld in dat vonnis), verminderd met € 8.584,19. Ook de wettelijke rente moet worden terugbetaald.

Medische expertise

De volledige uitspraak laat ook nog een argumentatie zien van de Hoge Raad waarom een deskundigenrapport (medische expertise in de volksmond) wel mag dienen als bewijs voor de stellingen van De Greef. Lezenswaardig dus omdat het maar al te vaak voorkomt dat, na een gemeenschappelijke medische expertise, een rapport door een medisch adviseur van een verzekeraar de grond in wordt geschreven. Er moeten echt zwaarwegende argumenten worden aangevoerd en dat gebeurde in dit geval niet.

Naschrift Ridder Letselschade

Tja, zo kan het dus ook lopen als je lange adem hebt en precies wilt weten op hoeveel schadevergoeding je recht hebt. Soms lijkt minnelijk (‘pragmatisch’) regelen, dus zonder dat alles tot in de details wordt vastgesteld in en buiten rechte, een beter traject om te komen tot een verwerking en afsluiting van een letselschadetraject. Dat ligt voor een ieder anders, soms moet er wel een gang naar de rechter worden gemaakt. Zou deze zaak nog een staart krijgen door een procedure voor het Europese Hof? Wordt dus vervolgd?

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks