Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat proberen we altijd zo simpel mogelijk uit te leggen. Onlangs moesten wij toch echt een hele uitleg geven over de gang van zaken rond de kosten van rechtshulp bij letselschade.

Algemene voorwaarden van Ridder Letselschade

Wat bleek namelijk, een mogelijke cliënt, met wie ik de intake al had gehad, had de te ondertekenen documenten ontvangen via de mail en als digitaal te ondertekenen document. Daarbij sturen wij ook altijd de algemene voorwaarden van Ridder Letselschade mee. Ook in dit geval natuurlijk en deze potentiële cliënt had zich daar helemaal in verdiept! Mooi om te zien dat wij die voorwaarden niet voor niets meesturen. Hij vroeg zich af wat een bepaald artikel betekende. Ik moest hem toen het volgende uitleggen. De kosten die wij als belangenbehartiger maken in opdracht van een cliënt, moeten door iemand betaald worden als de aansprakelijkheid erkend wordt. Als het ons niet lukt om de zaak ‘rond’ te krijgen, dan hoeft er helemaal niets te worden betaald. Wij werken dan wel gratis, maar alleen voor onze cliënten. Dat zit zo. Onze  kosten behoren volgens de wet tot de schade die iemand lijdt. Je mag als slachtoffer namelijk smartengeld claimen, medische kosten, etc. maar ook de kosten die je moet maken om je recht te halen. Degene die aansprakelijk is, moet ook die kosten betalen. Als slachtoffer zou je dus eigenlijk eerst de kosten van je advocaat of jurist moeten betalen, die ze dan vervolgens weer voor je claimt bij de verzekeraar als onderdeel van de schade. Dat is nogal een rompslomp en vaak kunnen cliënten dat ook helemaal niet betalen. Ze worden al met genoeg kosten opgezadeld door de fout van een ander. Daarom gaat dat in de praktijk anders.

Kosteloze rechtshulp bij letselschade

Een cliënt hoeft ons niet te betalen, wij regelen dat direct met de verzekeraar. Een cliënt moet dat natuurlijk wel goed vinden en ondertekent daartoe een machtiging. Na afronding van het dossier ontvangst een cliënt uiteraard een compleet overzicht van alle facturen die wij hebben ingediend en wat daarop is betaald. Als het dan goed is, zijn al onze kosten betaald, dan wel het overgrote (redelijke) deel). Wat nu als een cliënt het contract met Ridder Letselschade opzegt en er staan dan nog kosten open? Of de zaak met de cliënt is wel afgerond, maar er staan nog kosten van Ridder Letselschade open omdat de verzekeraar niet alles wil betalen? Moet die cliënt dan alsnog het restant aan ons betalen? Nee, dat hoeft niet, wij geven in onze voorwaarden een keus aan de cliënt: betalen mag wel, maar hoeft niet. Als er niet betaald wordt, verlangen wij van die cliënt dat hij een zogenaamde akte van cessie ondertekent. Met zo’n akte doet de cliënt afstand van het nog openstaande bedrag, niet meer, niet minder. Waarom is dat nou nodig, hoor ik u denken. Nou, onze kosten horen toch eigenlijk – formeel  – tot de schade van de cliënt? Die kan dus alleen maar die kosten claimen bij de aansprakelijke partij, wij kunnen dat formeel niet. Met een akte van cessie kunnen wij dat wel, we kunnen dan zelfs naar de rechter om ons gelijk te halen. Dat is in 17 jaar twee keer gebeurd, twee keer kregen wij ook gelijk van de rechtbank.

Nog beter dan no cure no pay!

Kortom, als de aansprakelijkheid niet erkend wordt, betaalt de cliënt ons niets. Als er wél een schadevergoeding aan de cliënt worden betaald, is die helemaal voor de cliënt, wij hoeven daarvan geen percentage te ontvangen. Zoals ik zei, nog beter dan no cure no pay! Blijven er kosten onbetaald, dan mag er een akte van cessie worden ondertekend. Op deze manier kunnen wij de kosteloze rechtshulp aan onze cliënten blijven geven. Problemen rond de kosten komen vrijwel nooit voor, maar het is altijd goed om duidelijkheid te  geven over de rechten en plichten van ons én onze cliënten. Let goed op, het mogen ondertekenen van een akte van cessie wordt niet door elk kantoor aangeboden. Soms moeten cliënten echt het restant betalen, of alles wanneer de aansprakelijkheid niet is erkend. Wilt u overstappen naar een andere belangenbehartiger? Kijk dan goed in de overeenkomst van opdracht wat daarover is bepaald. Het komt namelijk voor dat er alsnog (grote) bedragen moeten worden betaald. Er is een voormalige advocaat die de zogenoemde ‘succes fee’ alsnog bij de cliënten in rekening brengt wanneer die opstappen en daar desnoods voor naar de rechter gaat.

Vragen over de ‘buitengerechtelijke kosten? Neem contact op!

Hebt u vragen over de vergoeding van deze kosten, bijvoorbeeld omdat u wilt overstappen? U mag ons gerust bellen voor advies, ook al wilt u (nog) niet naar ons overstappen. Ook dat kost niks! Wij zijn bereikbaar via 0365220342, of via info@ridder-letselschade.nl.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks