Jaarlijks 3300 doden door stof

Elk jaar sterven er naar schatting 3300 Nederlanders aan een aandoening opgelopen op hun werk. Ongeveer 2000 van hen leden aan een longziekte. De beroepen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van beroeps-stof-ziekten zijn bouwvakkers die stenen slijpen en het slijpsel inademen. Ook autospuiters en landbouwers die met chemische stoffen werken, varkenshouders die zich de hele dag in de ammoniak bevinden, buschauffeurs en lassers die lang in diesel- en lasrook staan. Maar ook bakkers kunnen dodelijke longaandoeningen oplopen door de verstuiving van meel.

In 2016 kreeg de Long Alliantie Nederland (LAN) EUR 100.000 toegekend om de ziektepreventie op de werkvloer te verbeteren. De LAN is een samenwerking van patiëntenverenigingen, longartsen en zorgverzekeraars. In juli 2017 biedt het LAN de Tweede Kamer een tienpuntenplan aan. In het plan wordt de nadruk gelegd op betere arbeidsinspecties, meer betrokkenheid van huisartsen en een voorlichtingscampagne door alle betrokken gebieden.

De LAN noemt de bakkersbranche een goed voorbeeld voor overige sectoren. Sinds een jaar of acht moeten bakkers met regelmaat vragen over hun gezondheid invullen. Bij beginnende klachten wordt er onderzoek gedaan. Mocht er blijk zijn van een beginnende ziekte, dan wordt de bakker een opleidingsprogramma aangeboden om zich om te scholen. Daarnaast werden er technische verbeteringen in de bakkerijen aangebracht, voorlichting en tips gegeven hoe zoveel mogelijk verstuiving met meel te voorkomen.

Ook bij de brandweer is men alert op het voorkomen en verminderen aan blootstelling aan schadelijke stoffen. Na het blussen wordt het zuurstofmasker langer opgehouden, het vieze pak wordt meteen uitgetrokken en blijft op de kazerne en de brandweerwagen wordt afgespoeld voordat hij de kazerne in rijdt.

De voorlichting in deze sectoren moet een voorbeeld zijn voor overige sectoren. Voorlichting is belangrijk omdat veel oplossingen al bekend zijn maar nog onvoldoende worden toegepast en bekend zijn. Veel beroepsziekten komen pas jaren na blootstelling tot uiting en daarom mist men de urgentie om zich nu al te beschermen. De juiste bescherming en maatregelen in acht nemen zou veel ziekten kunnen voorkomen. Ook dienen huisartsen alerter te zijn en goed door te vragen naar de persoonlijke (werk) situatie van de patiënt.

Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade

Vermoed u dat uw aandoening gelinkt is aan uw arbeidsomstandigheden? Neemt u dan contact met ons op, we zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik hier voor het maken van een afspraak.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks